Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych

ul. Senatorska 12
Naczelnik: Zbigniew Sawicki


tel. 46 834-51-74
email:

Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych realizuje zadania z zakres pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym środków z Unii Europejskiej. Wydział m.in. przygotowuje i rozlicza dofinansowywane projekty. Jest organem analizującym sytuację w sferze dofinansowań, na bieżąco raportując Prezydentowi o potencjalnych możliwościach pozyskiwania zewnętrznych dotacji. Pracownicy wydziału stale współpracują z wszytkimi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi miasta, spółkami miejskimi oraz pracownikami innych Urzędów i instytucji w celu realizacji prowadzonych projektów partnerskich. Ważnym filarem działalności wydziału jest także popularyzacja informacji o krajowych i zagranicznych funduszach oraz systemach zarządzania nimi. 
 


Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych realizuje zadania z zakresu:

 • pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w tym środków z Unii Europejskiej, przygotowanie i rozliczanie projektów w tym zakresie,
 • dokonywanie analizy dostępnych źródeł dofinansowania i przedstawianie Prezydentowi informacji o możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz bieżąca analiza budżetu Miasta dla potrzeb realizowanych zadań,
 • współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi z terenu Miasta oraz pracownikami innych Urzędów i instytucji w celu realizacji projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków finansowych, w szczególności realizacji projektów partnerskich,
 • gromadzenie, aktualizacja i popularyzacja w Urzędzie i wśród partnerów lokalnych informacji o krajowych i zagranicznych funduszach oraz o systemach zarządzania nimi,
 • współpracy z komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta przy opracowywaniu procedur zarządzania projektami współfinansowanymi z zewnętrznych środków finansowych,
 • współdziałanie z innymi wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie programowania rozwoju Miasta oraz analiza zjawisk ekonomicznych i społecznych,
 • prowadzenie bazy danych dotyczącej uczestnictwa Miasta w programach pomocowych,
 • przygotowywanie oraz udzielanie informacji dotyczących realizowanych przez Miasto projektów dofinansowanych z zewnętrznych środków finansowych,
 • współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnego składania wniosków aplikacyjnych i wspólnej realizacji przedsięwzięć dofinansowywanych z zewnętrznych środków finansowych,
 • nawiązywanie kontaktów i przygotowywanie negocjacji z przedstawicielami instytucji właściwych w sprawach pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji programów pomocowych,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w sprawach związanych z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych,
 • współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach dotyczących przygotowania i realizacji wniosków o dofinansowanie z zewnętrznych środków finansowych realizowanych zadań,
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz innych dokumentów niezbędnych w procesie pozyskiwania dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych, w tym Unii Europejskiej, na realizację zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych Miasta,
 • sporządzanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków finansowych, w tym wniosków beneficjenta o płatność, sprawozdań,
 • prowadzenie monitoringu realizowanych projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków finansowych,
 • udzielanie wyjaśnień na potrzeby kontroli dot. realizacji projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków finansowych,
 • organizowanie szkoleń dotyczących programów wspólnotowych i krajowych dla pracowników Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych i partnerów lokalnych.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.