Skierniewicki Budżet Obywatelski

Nowy plac zabaw, wyremontowana sala treningowa, muzyczny festiwal czy wreszcie prospołeczne inicjatywy, które stawiają na poprawę bezpieczeństwa w mieście - skierniewicki budżet obywatelski nie ma granic! Udział w tym projekcie pozwala realizować pomysły mieszkańców. Czekamy na nowe pomysły mieszkańców!

Jak zgłosić swój pomysł do budżetu obywatelskiego?
 

 • Propozycje projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy Miasta Skierniewice.
 • Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Skierniewice jest dostępny:  na stronie internetowej, w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta  Skierniewice, ul. Senatorska 12
 • Formularz uznaje się za ważny, jeżeli zostaną wypełnione wszystkie pola zaznaczone jako obowiązkowe.
 • Wypełniony formularz składa się w wersji papierowej w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12.
 • Osoba składająca wypełniony formularz, winna załączyć oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego.
 • Wszystkie formularze zawierające dane osobowe mieszkańców biorących udział w konsultacjach zostaną niezwłocznie przekazane do Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice w celu opracowania i upublicznienia ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie.

Kto może głosować? 

 • Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Skierniewice.
 • Udział w głosowaniu wymaga podania adresu zamieszkania i numeru PESEL.
 • Osoby niepełnoletnie biorące udziałw konsultacjach społecznych muszą legitymować sięzgodą przedstawiciela ustawowego
 • Każdy uczestnik głosowania może głosować jeden raz

Gdzie głosujemy? 

 • W godzinach 8.00-19.00 głosować można poprzez wypełnienie i wrzucenie do urny papierowej karty do głosowania w punkcie stacjonarnym, zlokalizowanym w budynku Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Rynek 1.
 • Głosować można także w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej, przy użyciu każdego urządzenia z dostępem do Internetu 

Jak głosujemy? 

 • Głosowanie odbywa się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „X” przy wybranych projektach.
 • Głosujący może poprzeć nie więcej niż dwa projekty lokalne i nie więcej niż dwa projekty o charakterze ogólnomiejskim.
 • Jeżeli głosujący zaznaczył więcej niż 4 pola lub nie zaznaczył żadnego pola, jest to traktowane jako brak zdania.
 • Na karcie do głosowania podaje się osobno informacje o projektach o charakterze lokalnym (z rozbiciem na rejony) oraz ogólnomiejskim.
 • Na karcie do głosowania podaje się ogólne zasady oddania głosu oraz listę projektów lokalnych i ogólnomiejskich wraz z podaniem tytułów projektów, szacunkowych kosztów ich realizacji oraz planowanego terminu zakończenia zadania.

O poszczególnych edycjach Skierniewickiego Budżetu Obywatelskiego przeczytasz tutaj:

Podział na rejony wyborcze Skierniewickiego Budżetu Obywatelskiego.
 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /home/users/umskierniewice/public_html/skierniewice.eu/lib/EditoError.php on line 357

Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /home/users/umskierniewice/public_html/skierniewice.eu/lib/EditoError.php on line 358

Warning: fopen(gfx/_logs/error_10_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.php) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/users/umskierniewice/public_html/skierniewice.eu/lib/EditoError.php on line 381

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /home/users/umskierniewice/public_html/skierniewice.eu/lib/EditoError.php on line 357

Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /home/users/umskierniewice/public_html/skierniewice.eu/lib/EditoError.php on line 358

Warning: fopen(gfx/_logs/error_10_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.php) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/users/umskierniewice/public_html/skierniewice.eu/lib/EditoError.php on line 381