Stypendia edukacyjne

Od 2009 roku Prezydent Miasta na podstawie Uchwały Nr LI/31/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego  Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów, przyznaje stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia artystyczne.

Stypendium przyznawane jest za dany rok szkolny uczniom szóstej klasy szkoły podstawowej, wszystkich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym również szkół specjalnych wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skierniewicach oraz  Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach, będących mieszkańcami miasta Skierniewice, po spełnieniu jednego z następujących warunków:

  1. legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania i osiągnęli wysokie wyniki w nauce z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej:

a) w szkole podstawowej - 5,5 a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 5,2
b) w gimnazjum - 5,3 a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 5,0
c) w szkole ponadgimnazjalnej - 5,0 a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 4,8

  1. są laureatami konkursów przedmiotowych lub laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125) i uzyskali minimalną średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 4,75 oraz legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania;
  2. są laureatami konkursów, turniejów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, uzyskali w w/w formach miejsca od I do III i uzyskali minimalną średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 4,75 oraz legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, a w przypadku uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego są laureatami konkursów, turniejów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej ogólnopolskim i uzyskali w w/w formach miejsca od I do III.

Z wnioskami o stypendium mogą występować:

  • dyrektorzy szkół - dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia;
  • rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnzjalnych, szkół specjalnych oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia, 
  • po uprzednim zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły;
  • pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz ich absolwenci, 
  • po uprzednim zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły;
  • dyrektorzy placówek kultury;
  • organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje.

Wnioski o stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu  Miasta Skierniewice do dnia 30 czerwca każdego roku.

Pliki do pobrania

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.