Rada Seniorów Miasta Skierniewice

Rada Seniorów Miasta Skierniewice jest organem doradczym Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawach osób starszych. W Radzie zasiada 19 członków - przedstawicieli organizacji reprezentujących środowiska emerytów, rencistów i kombatantów oraz instytucji współpracujących z tymi środowiskami.

Do zadań Rady Seniorów należy w szczególności:
1. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych oraz do pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej;
2. podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, sportu i edukacji;
3. opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji osób starszych lub mogących mieć na nią wpływ oraz spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Skierniewice;
4. doradztwo w zakresie spraw osób starszych, w szczególności w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych;
5. współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych;
6. uczestnictwo przedstawicieli Rady w sesjach Rady Miasta Skierniewice;
7. przedstawianie Prezydentowi Miasta Skierniewice rocznych sprawozdań z działalności Rady.

Rada Seniorów kadencja 2014–2018

 • Teresa Walendzik
 • Elżbieta Rusiecka- Kucharska
 • Wiesława Maciejak
 • Zygmunt Kowalski
 • Jolanta Pawlik
 • Elżbieta Nowak
 • Janina Szafrańska
 • Stanisława Stankiewicz
 • Maria Andryszewska
 • Helena Majkowska
 • Barbara Daszkiewicz-Rudzińska
 • Jan Konieczny
 • Jadwiga Kobierska
 • Kazimierz Figat
 • Bożenna Kalska
 • Grażyna Olszewska
 • Ryszard Zaborski
 • Ludwika Tytz
 • Zofia Cieślak
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.