Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

Wybrane zdjęcia

  • DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku dziecięcym

Dofinansowanie: 153 600 zł

Całkowita wartość: 1 776 000 zł

Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 160 dzieci w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach przy ul. Rawskiej 58.

 

  • DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku dziecięcym

Dofinansowanie: 45 120 zł

Całkowita wartość: 664 956 zł

Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 47 dzieci w Filii Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 6. 

Wieloletni Rządowy Program “Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach.  

Dofinansowanie: 80 000 zł

Całkowita wartość: 100 000 zł


 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie pn. Przebudowa ulic na osiedlu Halinów w Skierniewicach

Kwota dofinansowania: 3 036 012,00 zł

Całkowita wartośc projektu: 6 830 057,41 zł

Zadanie polega na przebudowie trzech dróg gminnych na osiedlu Halinów tj.: ulicy Halinów, ulicy Napoleońskiej oraz ulicy Podmiejskiej. Zadanie przewiduje powstanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej, na części ulicy Podmiejskiej chodnika dla pieszych, przebudowę 6 skrzyżowań z drogami publicznymi, w tym budowę 4 wyniesionych skrzyżowań; budowę 8 przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa, w tym budowę 8 oświetlonych przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów. Celem zadania jest poprawa istniejącego systemu komunikacyjnego na terenie osiedla Halinów. Realizacja zadania zapewni znaczną poprawę bezpieczeństwa i poprawę powiązania wymienionych ulic z innymi drogami publicznymi.


 

Państwowy Fundusz Celowy Fundusz Dróg Samorządowych

Tytuł zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1301E - ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do al. Niepodległości w Skierniewicach w ramach zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa ulicy Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do al. Niepodległości wraz z budową parkingu w Skierniewicach’’

Kwota dofinansowania: 3 970 667,40

Całkowita wartość: 4 963 336,00

Krótki opis zadania:
Roboty realizowane były na ulicy Rawskiej, na odcinku od ul. Mszczonowskiej do skrzyżowania z al. Niepodległości. Główny odcinek przewidziany do rozbudowy to droga powiatowa - ulica Rawska wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 705 - al. Niepodległości, skrzyżowaniem z drogą powiatową - ul. Mszczonowską i skrzyżowaniami z drogami gminnymi: - ul. Mireckiego, - ul. Długą, - ul. Ogrodową, - ul. Św. Stanisława. W wyniku realizacji robót bezpośrednie połączenie z bezkolizyjnym skrzyżowaniem ul. Rawskiej i al. Niepodległości uzyskała ul. Kilińskiego, będąca drogą powiatową. W ramach rozbudowy skrzyżowania ul. Rawskiej z al. Niepodległości dotychczasowe skrzyżowanie zastąpiono rondem jednopasowym z 5 wlotami, dostosowano niwelety do istniejącego ukształtowania terenu, wykonano ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokość 2,5m, chodnik z płyt betonowych o szerokości 2,0m, oświetlenie ronda i przejść dla pieszych, nasadzenia drzew i krzewów zgodnie z projektem zieleni.

W ramach rozbudowy drogi przebudowano sieci teletechniczną, wodociągową, gazową, elektryczną i oświetleniową oraz wybudowano sieć kanalizacyjną i kanał teletechniczny. W ramach inwestycji został także wykonany projekt zieleni. 


 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.