Zasłużony dla Miasta Skierniewice

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Skierniewice” jest wyróżnieniem nadawanym osobom fizycznym i prawnym, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego miasta Skierniewice lub odniosły szczególne sukcesy zawodowe i społeczne, mające bezpośredni wpływ na pomnażanie dóbr ekonomicznych i społecznych Miasta Skierniewice. Wyróżnienie tytułem Zasłużony dla Miasta Skierniewice:

 • Andrzej Matysek (17 czerwca 1902 r. – 13 marca 1996 r.)

w dowód pamięci i wdzięczności za ochotniczy udział w wojnie 1920 r. oraz długoletnią efektywną pracę w instytucjach Miasta.
tytuł nadano 29 grudnia 1995r.

 • Karol Zwierzchowski (21 sierpnia 1922 r. – 3 sierpnia 1998 r.)

za udokumentowanie i upowszechnianie historii walk o niepodległość kraju na terenie Skierniewic i okolic.
tytuł nadano 29 grudnia 1995 r.

 • Alicja Wittenberg (16 października 1906 r. – 19 września 2002 r.)

w dowód pamięci oraz wdzięczności za niekonwencjonalną pracę pedagogiczno- wychowawczą jako nauczyciela języka niemieckiego oraz za całokształt działalności służącej rozwojowi i chwale Miasta.
tytuł nadano 29 grudnia 1995r.

 • Stanisław Niwicki (13 listopada 1919 r. – 11 sierpnia 1994 r.)

w dowód pamięci oraz wdzięczności za długoletnią działalność społeczną i zawodową w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa , za nieoceniony wkład w prace Rady Miejskiej i Zarządu Miasta , za przyczynienie się do powstania w Skierniewicach „Domu Dziennego Pobytu”.
tytuł nadano 29 grudnia 1995 r.

 • Gabriel Nowosadko (1898 r. - 1980 r.)

w dowód pamięci oraz wdzięczności za długoletnią pełną życzliwości dla pacjentów pracę na stanowisku Ordynatora Oddziału Zakaźnego oraz Dyrektora Szpitala w Skierniewicach.
tytuł nadano 29 grudnia 1995 r.

 • Marie-Francoise Bodin (ur. 3 sierpnia 1944 r.)

wyrażając uznanie dla ogromnego zaangażowania na rzecz kontaktów między Skierniewicami a Chatelaillon-Plage oraz inicjowanie wymiany młodzieży i organizowanie szkoleń różnych grup zawodowych.
tytuł nadano 22 grudnia 1997 r.

 • Marc Bodin (4 października 1943 r. - 19 maja 2020 r.)

w uznaniu zasług na polu współpracy i przyjaźni Skierniewice z Chatelaillon-Plage piastując funkcję Vice-Mera odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową.
tytuł nadano 22 grudnia 1997 r.

 • Tadeusz Zwierzchowski (20 marca 1921 r. – 15 luty 2008 r.)

w dowód uznania i wdzięczności za utrwalanie najważniejszych wydarzeń z przeszłości naszego Miasta, za podjętą inicjatywę utworzenia Izby Historii Skierniewic.
tytuł nadano 22 grudnia 1997r.

 • Zbigniew Żółtowski (14 czerwca 1927 r. – 7 października 1994 r.)

w dowód uznania i wdzięczności za długoletnią działalność samorządową oraz współudział w powstaniu „Domu Dziennego Pobytu” w Skierniewicach.
tytuł nadano 22 grudnia 1997r.

 • Anna Zacharko-Drozdowa (1 października 1911 r. - 1981 r.)

w dowód pamięci oraz wdzięczności za długoletnią pracę w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach.
tytuł nadano 19 sierpnia 1999 r.

 • Józef Holewiński (23 lutego 1900 r. – 1 kwietnia 1980 r.)

w dowód pamięci oraz wdzięczności za wieloletnią pracę w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Prusa w Skierniewicach.
tytuł nadano 19 sierpnia 1999 r.

 • Czesław Lisek (29 sierpnia 1902 r. – 18 listopada 1972 r.)

w dowód pamięci oraz wdzięczności za 44 lata pracy w Państwowym Gimnazjum im. Bolesława Prusa.
tytuł nadano 19 sierpnia 1999 r.

 • Stanisław Kaczyński (10 sierpnia1888 r. - 25 kwietnia 1953 r.)

w dowód pamięci oraz wdzięczności za wieloletnie kierowanie Państwowym Gimnazjum im., Bolesława Prusa.
tytuł nadanio19 sierpnia 1999 r.

 • Tadeusz Górecki (15 września 1927 r. – 26 kwietnia 2006 r.)

w dowód wdzięczności wielce zasłużonemu, wieloletniemu radnemu Rady Miasta Skierniewice, działaczowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Skierniewicach, pełniącego przez 42 lat funkcję Naczelnika OSP.
tytuł nadano 20 czerwca 2000 r.

 • Wincenty Jastrzębski (ur. 20 listopada 1937 r.)

w dowód wdzięczności za wieloletnią pracę nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 5 w Skierniewicach, kierowanie Szkołą Podstawową Nr 2, za długoletnią działalność samorządową, a także aktywne uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów społecznych.
tytuł nadano 20 czerwca 2000 r.

 • Wacław Medyński (1903 r. - 1978 r.)

w dowód pamięci oraz wdzięczności prawemu człowiekowi, który narażał życie organizując w okresie okupacji tajne nauczanie przy Szkole Podstawowej Nr 2
tytuł nadano 20 czerwca 2000 r.

 • Ignacy Olczakowski (1884 r. - 19 maja 1960 r.)

w dowód pamięci oraz wdzięczności za niesienie pomocy lekarskiej, często bezinteresownie, za troskę i zrozumienie potrzebujących, a także za pracę w Radzie Miejskiej w okresie międzywojennym.
tytuł nadano 20 czerwca 2000 r.

 • Danuta Binder (ur. 22 maja 1927 r.)

zasłużona lekarka kilku pokoleń skierniewiczan, kojarzona wprost jako symbol pediatrii, były żołnierz Armii Krajowej skierniewickiego Obwodu „Sroka”.
tytuł nadano 12 lutego 2004 r.

 • Maria Czyżykowska-Karczewska (ur. 12 października 1934 r.)

wieloletni pedagog i wielki przyjaciel dzieci i młodzieży |
tytuł nadano 12 lutego 2004 r.

 • ks. Bogusław Zawierucha (ur. 2 kwietnia 1940 r.)

wzór Kapłana, Polaka i Obywatela, który swoją posługą wyraża tożsamość chrześcijańską, a słowem pasterskim błogosławi mieszkańcom Skierniewic, w dowód uznania za wieloletnią posługę chorym i potrzebującym.
tytuł nadano 19 lutego 2010 r.

 • Andrzej Krokowski (2 stycznia 1934 r. - 17 listopada 2021 r.)

w dowód wdzięczności za godną naśladowania i wzorową pracę na rzecz promocji Miasta Skierniewice na arenie międzynarodowej. Dla radnego dwóch kadencji Rady Miejskiej w Skierniewicach, jej Przewodniczącego i jednocześnie Członka Zarządu Miasta. Od wielu lat bezinteresownie, z wielką aktywnością, zaangażowaniem i poświęceniem realizującego przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju Miasta Skierniewice. Organizatora Konkursu z Wiedzy o Francji i Znajomości Języka Francuskiego, szerzącego wśród młodzieży ideę przyjaźni, współpracy i tolerancji. Przewodniczącego Klubu Francuskiego w Skierniewicach. Koordynatora wszelkich przedsięwzięć dotyczących współpracy z francuskim Miastem Chatelaillon-Plage.
tytuł nadano 27 stycznia 2012 r.

 • Czesław Owczarek (ur. 28 lipca 1940 r.)

w dowód wdzięczności za całokształt działalności służącej rozwojowi i chlubie Miasta Skierniewice. Dzięki pracy Pana Czesława Owczarka, Jego wyjątkowym umiejętnościom organizacyjnym a także wspaniałej atmosferze, którą stworzył w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, mury tej szkoły opuściło wielu wybitnych i wartościowych obywateli Miasta i kraju. Jako wychowawca pozostaje wzorem szlachetnego człowieka i pedagoga. W latach 1999 – 2006 był Zastępcą Prezydenta Miasta Skierniewice. Następnie pełnił funkcję radnego Rady Miasta Skierniewice oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skierniewice.
tytuł nadano 24 października 2014 r. 

 • Wiesława Maciejak (ur. 7 lutego 1942 r. - 14 lutego 2022 r.)

otrzymała tytuł w dowód uznania za całokształt działalności społeczno-kulturalnej służącej rozwojowi Miasta Skierniewice i jego mieszkańcom. Pani Wiesława jest skierniewiczanką, literatką i społeczniczką. Członkini związku sybiraków i stowarzyszenia diabetyków. Aktywnie działa na rzecz środowiska seniorów. Od lat należy do grona osób oddanych kulturze. Jest doskonałym organizatorem i animatorem działalności społeczno-kulturalnej oraz pomysłodawczynią wielu wydarzeń artystycznych, które pozytywnie wpływają na rozwój społeczności lokalnej. Współpracuje z lokalną prasą, radiem, skierniewickimi szkołami oraz bibliotekami powiatu skierniewickiego. Pani Wiesława Maciejak za swój dorobek literacki została uhonorowana licznymi nagrodami. Nadany tytuł jest podziękowaniem za wkład artystyczny stanowiący bezcenną wizytówkę naszego miasta.
tytuł nadano 19 lutego 2017 r.

 • Tadeusz Roszkowski (3 lipca 1953 r. - 5 sierpnia 2016 r.)

otrzymał tytuł w dowód wdzięczności zasłużonemu pedagogowi, wieloletniemu radnemu rady miasta Skierniewice oraz człowiekowi „wielkiego serca”. Tadeusz Roszkowski 30 lat swojego życia poświęcił pracy pedagogicznej. Był nauczycielem w szkole podstawowej w Pszczonowie i Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach, wicedyrektorem zbiorczej Szkoły Gminnej w Łyszkowicach, starszym wizytatorem w kuratorium oświaty i wychowania w Skierniewicach, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8 – największej placówki oświatowej w naszym mieście. Dzięki staraniom i determinacji pana Tadeusza Roszkowskiego Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Skierniewicach w 2000 roku, po blisko osiemdziesięciu latach funkcjonowania, uzyskał nową, własną siedzibę przy ulicy Działkowej 10.
tytuł nadano 19 lutego 2017 r.

 • Kazimierz Figat (ur. 1931 r.)

jest jednym z najbardziej szanowanych mieszkańców naszego miasta. Należy do pokolenia, które dorastało w czasie wojny i okupacji, najpierw niemieckiej, a później radzieckiej - tworząc podziemie niepodległościowe i przynależąc do organizacji walczących za wolność ojczyzny. Za działalność konspiracyjną zapłacił wysoką cenę, spędzając la ta młodości w więzieniu. Po wyjściu zaangażował się w życie społeczne, podejmując niezliczone inicjatywy dla młodych mieszkańców naszego miasta. Będąc do dziś aktywnym członkiem stowarzyszeń i organizacji o charakterze patriotycznym, wykazuje się podziwu godnym zaangażowaniem i aktywnością, skutkującą wieloma zaszczytnymi inicjatywami, jak choćby cyklicznie odbywające się Zloty Szarych Szeregów, które podtrzymują i upowszechniają zwłaszcza wśród młodzieży najważniejsze wartości składające się na etos obywatelski. Za swoją działalność Kazimierz Figat był wielokrotnie honorowany najwyższymi odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2019 roku, w uznaniu zasług wojskowych, otrzymał awans na stopień kapitana.

Wieloletnia działalność Kazimierza Figata jest dziś wzorem dla kolejnych generacji mieszkańców, a tym samym zasługuje na najwyższe uznanie. Jego dokonania na stałe wpisały się do naszej wspólnej, lokalnej historii, dlatego wyróżnienie go tytułem Zasłużony dla Miasta Skierniewice uznać należy tyleż za wyraz wdzięczności za pełną poświęcenia służbę na rzecz kraju, co za zobowiązanie dla nas - młodszych pokoleń.

Pliki do pobrania

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.