Określenie kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie Nr 81.2023 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 i ust. 5 Wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice stanowiących załącznik do uchwały Nr IX/88/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się kwotę przeznaczoną na projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok w wysokości 2 150 000 zł, z czego:

 • przeznacza się 860 000,00 zł na projekty o charakterze ogólnomiejskim,
 • przeznacza się po 322 500,00 zł na projekty o charakterze lokalnym, na każdy z czterech rejonów.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Jażdżyk

Budżet Obywatelski Miasta Skierniewice 2024 - harmonogram

Znamy szczegółowy harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice 2024. Mieszkańcy Skierniewic od 1 czerwca będą mogli składać propozycję projektów do realizacji w ramach tego partycypacyjnego rozwiązania.

Każdą kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice uruchamia zarządzenie Prezydenta Miasta Skierniewice. Partycypacyjny budżet realizowany jest w oparciu o zasady uchwalone przez Radę Miasta Skierniewice w czerwcu 2019 roku. Rokrocznie aktualizowana jest także kwota środków, które przeznaczane są na projekty skierniewiczan. W aktualnej edycji budżetu łącznie będzie to kwota w wysokości 2 150 000 zł, z czego: 860 000,00 zł  przeznacza się na projekty o charakterze ogólnomiejskim, a po 322 500,00 zł na projekty o charakterze lokalnym, na każdy z czterech rejonów Miasta Skierniewice.

Budżet Obywatelski realizowany jest także w ramach przyjmowanego harmonogramu, który określa najbardziej istotne działania oraz terminy ich realizacji:

1.06 do 30.06.2023

 • składanie przez mieszkańców Miasta Skierniewice propozycji projektów do budżetu obywatelskiego w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice;

10.07-31.08.2023

 • sprawdzanie pod względem formalnym zgłoszonych projektów przez pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych;
 • uzupełnianie braków formalnych przez wnioskodawców;
 • ocena wniosków przez merytoryczne wydziały i Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego;
 • podanie przez Prezydenta Miasta Skierniewice do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie oraz projektów niepodlegających głosowaniu;

29.09-10.10.2023

 • głosowanie

do 31.10.2023

 • przeliczenie głosów oraz przedstawienie wyników głosowania
   

Pełne informacje na temat zasad realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice 2024 dostępne są w załączonych dokumentach. 

Pliki do pobrania

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.