Projekty skierowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2019

Obliczenie wyniku głosowania polegało na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów. Do ujęcia w projekcie budżetu Miasta Skierniewice mogą być przyjęte te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski. Pula tych środków wynosi 1 000 000,00 zł na projekty lokalne z uwzględnieniem podziału na 4 rejony oraz 500 000,00 zł na projekty ogólnomiejskie.

W związku z powyższym do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. zostają skierowane niżej wymienione projekty:

Lista projektów lokalnych – do realizacji

Lp.

Tytuł projektu

Szacowane  koszty projektów (zł)

1

Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach oraz dostosowanie placu szkolnego na potrzeby rodziców i uczniów

118 740,00 zł

2

Budowa placu zabaw rozwoju motorycznego

210 000,00 zł

3

Wymiana utwardzenia części nawierzchni przy budynku ZSZ nr 2

250 000,00 zł

4

Ruch to zdrowia podstawa, a dla dzieci z Przedszkola nr 1 dobra zabawa

250 000,00 zł

Suma:

828 740,00 zł

 

Lista projektów ogólnomiejskich – do realizacji

Lp.

Nazwa projektu

Szacowane  koszty projektów (zł)

1

Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102

340 000,00 zł

2

DużoLepsi Truskawkowi

20 000,00 zł

3

Dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców

20 000,00 zł

4

Mini Park trampolin ze strefą rekreacji i relaksu

116 682,00 zł

Suma:

496 682,00 zł

Wyniki głosowania na projekty złożone do budżetu obywatelskiego na 2019 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 64.2018 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 18.04.2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Skierniewice konsultacji społecznych dotyczących projektu pod nazwą „Budżet Obywatelski Miasta Skierniewice na 2019 rok”, w dniach 27.08-07.09.2018 r. odbyło się głosowanie w sprawie projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na rok 2019.

Powołany przez Prezydenta Miasta Skierniewice Zespół Opiniujący zaopiniował pozytywnie i wskazał pod głosowanie 26 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta Skierniewice, z czego 11 projektów zakwalifikowano jako zadania lokalne, a 15 jako zadania ogólnomiejskie.

Głosowanie rozpoczęło się 27 sierpnia o godz. 8.00 i zakończyło 7 września o godz. 19.00. Głosować można było:

  • w wersji papierowej - w godz. 8.00-19.00 w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Rynek 1;
  • w wersji elektronicznej – platforma do głosowania dostępna była na stronie internetowej www.skierniewice.eu w terminie od godz. 8.00 pierwszego dnia głosowania do godz. 19.00 ostatniego dnia głosowania.

Na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego oddano w sumie 6743 głosy, z czego 67 było nieważnych. Ostatecznie ważnych głosów oddano 6676, z tego 5756 to głosy elektroniczne, a 920 to głosy oddane w wersji papierowej.

Głosowanie na projekty miało charakter niejawny. Prawo udziału w głosowaniu miał każdy mieszkaniec Miasta Skierniewice. Głosowanie odbywało się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych projektach na karcie do głosowania (w wersji papierowej i elektronicznej). Głosujący mógł poprzeć nie więcej niż dwa projekty lokalne i nie więcej niż dwa projekty o charakterze ogólnomiejskim (jeżeli głosujący zaznaczył więcej niż 4 pola lub nie zaznaczył żadnego pola, było to traktowane jako głos nieważny). Karty do głosowania na projekty lokalne miały kolor żółty, natomiast na projekty ogólnomiejskie niebieski. Papierową wersję karty do głosowania zapewnił Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych. Elektroniczną wersję karty do głosowania zapewnił Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Skierniewice.

OGÓLNE WYNIKI Z GŁOSOWANIA 
projekty lokalne

Lp.

Tytuł projektu

Liczba oddanych głosów

Szacowane  koszty projektów (zł)

1

Budowa miejsc postojowych przy ul. Szarych Szeregów

327

250 000,00 zł

2

Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach oraz dostosowanie placu szkolnego na potrzeby rodziców i uczniów

334

118 740,00 zł

3

Budowa placu zabaw rozwoju motorycznego

913

210 000,00 zł

4

Wymiana utwardzenia części nawierzchni przy budynku ZSZ nr 2

171

250 000,00 zł

5

Szachy na Bulwarze Przyjaźni Polsko-Francuskiej

101

10 000,00 zł

6

Szkolny Zespół Pieśni i Tańca „Skierniewiaki”

127

20 000,00 zł

7

Podróż śladami walk i męczeństwa Polaków

120

20 000,00 zł

8

Altana w ogrodzie

155

250 000,00 zł

9

Ruch to zdrowia podstawa, a dla dzieci z Przedszkola nr 1 dobra zabawa

455

250 000,00 zł

10

Modernizacja placu zabaw przy ul. Jodłowej

162

250 000,00 zł

11

Eksponaty dla Muzeum Historii Skierniewic

248

20 000,00 zł

OGÓLNE WYNIKI Z GŁOSOWANIA
projekty ogólnomiejskie

Lp.

Nazwa projektu

Liczba oddanych głosów

Szacowane koszty projektów (zł)

1

Album fotograficzny o Skierniewicach

83

20 000, 00 zł

2

Bezpiecznie nad wodą

191

19 990, 00 zł

3

Budowa ogólnodostępnego systemu ścianek wspinaczkowych typu Fun Climb

335

393 600,00 zł

4

Dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców

442

20 000,00 zł

5

DużoLepsi Truskawkowi

465

20 000,00 zł

6

Kolonie „za granicą” Miasta - Grabskie Sioło

25

19 665,00 zł

7

Kraina pięciu zmysłów – sale do terapii polisensorycznej

67

20 000,00 zł

8

Międzypokoleniowa strefa rekreacji, relaksu i zdrowia

186

20 000,00 zł

9

Mini Park trampolin ze strefą rekreacji i relaksu

361

116 682,00 zł

10

Multimedialny relaks w mieście

96

436 000, 00 zł

11

Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102

976

340 000,00 zł

12

Skierniewickie Spotkanie z Historią

49

20 000,00 zł

13

Specjalistyczny gabinet rehabilitacji neuropediatrycznej

126

20 000,00 zł

14

Społecznie aktywni – Klubokawiarnia dla osób z niepełnosprawnością

104

20 000,00 zł

15

Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnością

57

20 000,00 zł

Lista projektów

W załączeniu publikujemy liste projektów, które zostały zgłoszone do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wnioski po zgłoszeniu zostały zweryfikowane przez komisję. Projekty ocenione pozytywnie zostały skierowane do głosowania. Wnioskodawcy projektów ocenionych negatywnie muszą je dopracować i mogą zgłosić się z nimi w roku przyszłym.

Pliki do pobrania

Karta do głosowania.

27 sierpnia startuje głosowanie na projekty zgłoszone do kolejnej edycji skierniewickiego budżetu obywatelskiego. Na oddanie swojego głosu będziemy mieć aż 10 dni! W tym roku wybierzemy spośród 26 projektów.

Karty do głosowania są już gotowe i czekają na rozpoczęcie wyborów. Wzory zamieszczam w załączeniu. Można sprawdzić na nich jaki numer ma projekt na który na przełomie sierpnia i września chcemy oddać głoś.

Tak jak zawsze skierniewiczanie będą mogli głosować w sposób tradycyjny w specjalnie zaaranżowanym punkcie w ratuszu. Jednak już od kilku lat najbardziej popularnym sposobem głosowania są odwiedziny strony internetowej budzet.um.skierniewice.pl. Każdy z mieszkańców będzie mógł oddać głos na nie więcej niż dwa projekty z każdej z dwóch grup. Do wyboru będziemy mieć 15 pomysłów ogólnomiejskich i 11 lokalnych.

Przypomnijmy prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Skierniewice, ale żeby wziąć w nim udział prosimy o podanie adresu zamieszkania i numeru PESEL. W głosowaniu mogą brać udział również osoby niepełnoletnie muszą jednak wylegitymować się zgodą przedstawiciela ustawowego, (wzór znajdziecie tutaj) Każdy może zagłosować tylko jeden raz.

Zapraszamy do głosowania. Więcej informacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego znajdziecie w zakładce na naszej stronie.

Pliki do pobrania

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.