Rada Seniorów Miasta Skierniewice

Rada Seniorów Miasta Skierniewice jest organem doradczym Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawach osób starszych. W Radzie zasiadają przedstawiciele organizacji reprezentujących środowiska emerytów, rencistów i kombatantów oraz instytucji współpracujących z tymi środowiskami.

Do zadań Rady Seniorów należy w szczególności:
1. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych oraz do pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej;
2. podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, sportu i edukacji;
3. opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji osób starszych lub mogących mieć na nią wpływ oraz spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Skierniewice;
4. doradztwo w zakresie spraw osób starszych, w szczególności w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych;
5. współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych;
6. uczestnictwo przedstawicieli Rady w sesjach Rady Miasta Skierniewice;
7. przedstawianie Prezydentowi Miasta Skierniewice rocznych sprawozdań z działalności Rady.

Rada Seniorów kadencja 2018–2022

 1. Janina Szafrańska Uniwersytet Trzeciego Wieku - Przewodnicząca Rady
 2. Elżbieta Rusiecka-Kucharska Klub Seniora “Ustronie” - Zastepca Przewodniczącego Rady
 3. Ryszard Zaborski Stowarzyszenie Emerytów I Rencistów Policyjnych - Sekretarz Rady
 4. Bożenna Kalska Polski Związek Niewidomych
 5. Andrzej Holewiński Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
 6. Zygmunt Kowalski Związek Inwalidów Wojennych i Wojskowych
 7. Alina Klepczarek Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP
 8. Bogumiła Pięcek Klub Seniora “Przyjażń”
 9. Grażyna Zys Polski Komitet Pomocy Społecznej
 10. Jolanta Pawlik Klub Seniora “Zgoda”
 11. Franciszek Opiłowski Harcerski Krąg Seniorów “Szafrany”
 12. Maria Andryszewska Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 13. Teresa Walendzik Klub Seniora “Ara”
 14. Grażyna Olszewska Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 15. Helena Wojna Kolegium Prezesów Zarządów ROD
 16. Danuta Nowakowska Danuta Nowakowskao9ikki
 17. Elżbieta Nowak Klub Seniora “Zacisze”
 18. Jan Konieczny Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
 19. Marianna Dzierzba Klub Seniora “Rawka”
 20. Stankiewicz Stanisława Klub Seniora “ Jutrzenka”
 21. Andrzej Charzewski Akademia Twórczości

Rada Seniorów kadencja 2014–2018

 • Teresa Walendzik
 • Elżbieta Rusiecka- Kucharska
 • Wiesława Maciejak
 • Zygmunt Kowalski
 • Jolanta Pawlik
 • Elżbieta Nowak
 • Janina Szafrańska
 • Stanisława Stankiewicz
 • Maria Andryszewska
 • Helena Majkowska
 • Barbara Daszkiewicz-Rudzińska
 • Jan Konieczny
 • Jadwiga Kobierska
 • Kazimierz Figat
 • Bożenna Kalska
 • Grażyna Olszewska
 • Ryszard Zaborski
 • Ludwika Tytz
 • Zofia Cieślak
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.