Informacja o zakresie działalności urzędu

Urząd Miasta Skierniewice, w skrócie Urząd, znajduje się w kilku budynkach w Skierniewicach.

Zdjęcie głównego budynku Urzędu Miasta Skierniewice

To jest główny budynek Urzędu, czyli Ratusz. Ratusz znajduje się przy ulicy Rynek 1. Tu pracuje Prezydent oraz Zastępca Prezydenta i Skarbnik Miasta. W ratuszu znajdują się wydziały: Finansowy, Referat Dochodów, Spraw Obywatelskich, Organizacyjny, Referat Zamówień Publicznych.

 

 

 

Urząd ma również swoją siedzibę przy ulicy Senatorskiej 12.

Budynek Urzędu Miasta przy ulicy Senatorskiej 12W budynku przy ulicy Senatorskiej 12 pracuje Przewodniczący Rady Miasta, Drugi Zastępca Prezydenta oraz Sekretarz Miasta i Koordynator do spraw dostępności. W tym budynku znajdują się wydziały: Kultury i Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Edukacji, Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych. Jest także Biuro Rady Miasta.

 

 

Siedziba urzędu jest też przy ulicy Floriana 9.

Siedziba urzędu jest też przy ulicy Floriana 9

Tutaj znajdują się wydziały: Dróg i Komunikacji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Architektury i Budownictwa, Geodezji, Kartografii i Katastru, Inwestycji Kubaturowych, Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji

 

 

 

Urząd mieści się też w budynku przy ulicy Piłsudskiego 2.

Siedziba Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2W tym budynku znajduje się Urząd Stanu Cywilnego oraz biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Akademia Twórczości.

 

 

 

Prezydent jest szefem Urzędu. 

Prezydentem Miasta Skierniewice jest Krzysztof Jażdżyk.

Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk

Prezydentowi w pracy pomagają jego Zastępcy (Jarosław Chęcielewski, Eugeniusz Góraj), Sekretarz Miasta (Edyta Cieślak), Skarbnik Miasta (Liliana Majka) oraz naczelnicy wydziałów i inni pracownicy urzędu.

Prezydent współpracuje z Radą Miasta.

 

 

 

 

 

Przewodniczącym Rady Miasta jest Andrzej Melon.

Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Melon.

 

 

 

 

 

 

Czym zajmuje się Urząd? 

W Urzędzie możesz na przykład:

 • zapłacić lokalne podatki i inne opłaty, na przykład za wywóz śmieci,
 • wyrobić dowód osobisty,
 • zameldować się, czyli zgłosić to, gdzie mieszkasz,
 • otrzymać odpis z Systemu Rejestru Państwowych,
 • zgłosić zmianę imienia lub nazwiska,
 • zarejestrować urodzenie dziecka, zgon osoby, sporządzenie aktu małżeństwa,
 • zgłosić, że prowadzisz własną firmę,
 • zarejestrować samochód,
 • uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów potrzebny do notariusza, spraw sądowych lub do założenia księgi wieczystej,

Urząd ma też inne zadania, na przykład:

 • organizuje wybory, na przykład na Prezydenta Polski, wybory do Sejmu i Senatu, 
 • prowadzi spis ludności w gminie,
 • pomaga zarejestrować działalność gospodarczą,
 • zarządza gminą w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi lub suszy,
 • zajmuje się utrzymaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
 • zajmuje się rolnictwem,
 • zajmuje się budżetem gminy,
 • ustala, jakie będą podatki i opłaty,
 • planuje przestrzeń w gminie,
 • robi remonty i buduje nowe potrzebne budynki,
 • buduje i naprawia drogi gminne,
 • dba o przyrodę i zieleń w gminie,
 • zajmuje się wywożeniem śmieci z terenu gminy,
 • dba o czystość i porządek,
 • dba o zabytki.
Kontakt z pracownikami Urzędu:

Do Urzędu możesz przyjść albo zadzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Jak załatwić sprawę w Urzędzie?

Aby załatwić sprawę w Urzędzie, można:

 • Napisać pismo i wysłać je pocztą na adres:

Zdjęcie przedstawia mężczyznę piszącego listUrząd Miasta Skierniewice
Ul. Rynek 1
​96-100 Skierniewice

 

 

 • Napisać pismo i przynieść je na Dziennik Podawczy do Biura Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta w ratuszuBiuro Obsługi Interesanta znajduje się na parterze w ratuszu przy ul. Rynek1.

Czynne jest w godzinach pracy urzędu.

 

 

 • Napisać wiadomość e-mail i wysłać ją na adres: . 
  Mężczyzna przed laptopemMusisz mieć Internet i konto poczty elektronicznej.
  Poczta elektroniczna to poczta, z której możesz korzystać w komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym. 

 • Napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP: epuap.gov.pl.

Mężczyzna przed laptopem

Adres skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP to: /nkmnb2284j/SkrytkaESP

ePUAP to skrót nazwy: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Platforma ePUAP to specjalny rodzaj poczty elektronicznej.

Musisz mieć Internet i konto na platformie ePUAP.

 

 

 

 

 • Wysłać faks pod numer: + 46 834 51 00
  Zdjęcie faxu

 

 

 

 

 • Zadzwonić pod numer: + 48 834 51 00 lub wysłać SMS 725-505-200

Kobieta rozmawiająca przez telefon

 

 

 

 • Przyjść do Urzędu osobiście
  Wejście do Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1

 

 

 

 

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

W Urzędzie jest dostępna pętla indukcyjna. Pętla znajduje się w budynku przy ulicy Senatorskiej 12. Jest to pętla przenośna. Może być wykorzystana także w innych budynkach urzędu.

Urząd zapewnia obsługę tłumacza migowego online.

Informacja dla osób niewidomych i słabowidzących

W Urzędzie przy ulicy Senatorskiej 12 znajdują się znaczniki ToTuPoint. Głosowo poprowadzą do porad prawnych i obsługi działalności gospodarczej.

Do urzędu można wejść z psem asystującym.

Po wcześniejszym umówieniu (telefonicznym lub e-mail) do obsługi zostanie wyznaczony pracownik, który pomoże w poruszaniu się po urzędzie i załatwieniu sprawy.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych

Punkty obsługi interesantów, w tym osób starszych i z niepełnosprawnością ruchową, znajdują się w budynkach przy ulicy Rynek 1 i Senatorskiej 12. Podjazdy dla wózków są usytuowane przy głównych wejściach. W budynku przy ulicy Rynek 1 drzwi otwierają się automatycznie.

Jeśli przyjedziesz do urzędu autem, specjalnie oznaczone miejsce dla osoby z niepełnosprawnością jest przed budynkiem przy ulicy Senatorskiej 12.

Do urzędu możesz też przyjechać autobusem MZK.

Autobus komunikacji miejskiej MZK to skrót nazwy Miejski Zakład Komunikacji.

Autobusy MZK są dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością.


 

 

 

 

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Skierniewice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urząd Miasta Skierniewice.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-13.

Wytyczne standardu WCAG 2.1 dla dostępności treści internetowych, są następujące:

Zasada

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom

1 – Postrzegalność

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 – Treść nietekstowa

A

1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

A

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

A

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

A

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

AA

1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

1.3.1 – Informacje i relacje

A

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

A

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

A

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

AA

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

AA

1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

1.4.1 – Użycie koloru

A

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

A

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

AA

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

AA

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

AA

1.4.10 – Zawijanie tekstu

AA

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

AA

1.4.12 – Odstępy w tekście

AA

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

AA

2 – Funkcjonalność

2.1 – Dostępność z klawiatury

2.1.1 – Klawiatura

A

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę

A

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

2.2 – Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

A

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

A

2.3 – Ataki padaczki – Migotanie

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

2.4 – Możliwość nawigacji

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

A

2.4.2 – Tytuły stron

A

2.4.3 – Kolejność fokusu

A

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

A

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

AA

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

AA

2.4.7 – Widoczny fokus

AA

2.5 – Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 – Gesty punktowe

A

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

A

2.5.3 – Etykieta w nazwie

A

2.5.4 – Aktywowanie ruchem

A

3 – Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania

3.1.1 – Język strony

A

3.1.2 – Język części

AA

3.2 – Przewidywalność

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

A

3.2.2 – Podczas wprowadzania danych

A

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

AA

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

AA

3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 – Identyfikacja błędu

A

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

A

3.3.3 – Sugestie korekty błędów

AA

3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

AA

4 – Kompatybilność

4.1 – Kompatybilność

4.1.1 – Parsowanie

A

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

A

4.1.3 – Komunikaty o stanie

AA

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Nie zostały spełnione następujące wymagania:

 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać warstwy tekstowej - są skanami dokumentów.
 • Część załączonych plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych.
 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków.

 

Powody wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Archiwalne dokumenty załączone do artykułów mogą nie spełniać wymogów dostępności - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Załączone do artykułów filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

SPEŁNIONE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

 • Serwis WWW wyposażony jest w mechanizm, umożliwiający uruchomienie go w trybie wysokiego kontrastu (tzw. wersja dla słabowidzących). Opcja ta może zostać włączona za pomocą myszy (kliknięcie), klawiatury (standardowo poprzez klawisze TAB i ENTER) lub poprzez zastosowanie skrótu klawiszowego ALT + 5.
 • Serwis WWW udostępnia mechanizm dwustopniowego powiększania czcionki każdego elementu serwisu, na każdej stronie.
 • Serwis WWW zawiera wyróżnienie wizualne linków. Dodatkowo, za pomocą kolorowej ramki wyróżnione są elementy aktywne, na których zatrzymał się fokus.
 • Naciskając klawisz TAB, w pierwszej kolejności wyświetlają się tzw. skip linki, umożliwiające szybkie przejście do treści głównej, menu głównego i dodatkowego, wyszukiwarki, a także uruchomić wersję kontrastową serwisu WWW.
 • Każda z akcji, którą umożliwiają tzw. skip linki (opisane w poprzednim punkcie) możliwa jest do wywołania poprzez skrót klawiszowy ALT + cyfra. Opis skrótów klawiszowych znajduje się w dalszej części deklaracji.
 • Tytuły poszczególnych stron serwisu WWW posiadają prawidłową strukturę w postaci odpowiednio przygotowanych nagłówków typu h1, h2, h3 itd, w odpowiedniej kolejności.
 • Brak typowego "efektu jąkania". Każdy z linków typu "czytaj dalej", "więcej" itd. posiada ukryty tekst (widoczny jednak dla czytników) z tytułem konkretnej strony czy artykułu, do którego prowadzi. Dzięki temu rozwiązaniu rola linków jest zrozumiała dla użytkowników. Patrz również punkt 12 listy wymagań, które nie zostały spełnione.
 • Każdy z pozostałych aktywnych elementów posiada atrybut title wraz z opisem akcji, którą wykonuje.
 • Wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Na stronie nie ma pułapki klawiaturowej.
 • W serwisie nie ma elementów, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskają na czerwono.
 • W serwisie nie ma elementów uruchamiających dźwięk, którego nie da się zatrzymać.
 • Na stronie nie ma migających lub poruszających się elementów, których nie da się zatrzymać lub ukryć.
 • W serwisie nie ma mechanizmu otwierającego nowe okno bez udziału użytkownika.
 • Serwis WWW zawiera zarówno mapę serwisu, jak i wyszukiwarkę. Mechanizmy te dostępne są bezpośrednio ze strony głównej.
 • Zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na różnych stronach w serwisie.
 • Nawigacja za pomocą klawiatury odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości strony.
 • Użytkownik serwisu nie jest zmuszony do rozpoznania koloru podczas korzystania z niego.
 • Na stronie nie wykorzystuje się informacji, których zrozumienie opiera się wyłączenie na właściwościach zmysłowych.
 • W serwisie WWW nie występują dane tabelaryczne, które prezentowane są w innych niż tabele elementach HTML, ale stylizowanych na tabele.
 • Linki mające podobne funkcje są zgrupowane w kodzie HTML.
 • Zachowana jest spójność i kolejność linków w całym serwisie.
 • Zastosowane opisy w atrybutach alt są odpowiednio zwięzłe, zachowana jest również spójność pomiędzy poszczególnymi opisami w atrybutach alt i title.
 • Graficzne elementy czysto dekoracyjne posiadają pusty atrybut alt.
 • Wszystkie pola formularzy są poprawnie i jednoznacznie zidentyfikowane. Każdy z nich posiada odpowiednio uzupełniony atrybut title lub label.
 • Umiejscowienie etykiet pól formularzy nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do tego których pól dotyczą.
 • Zmiana odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami nie powoduje utraty czytelności.
 • Na stronie nie ma elementów osadzonych w znacznikach blink, bgsound lub marquee.
 • Na stronie nie ma symboli typu ASCII-Art bez zrozumiałej alternatywy.
 • Serwis przechodzi test walidatorem HTML W3C.
 • Każda strona serwisu WWW ma poprawną deklarację języka.
 • Na każdej stronie serwisu WWW jest przynajmniej jeden nagłówek h1.
 • W kodzie strony nie ma elementów HTML służących prezentacji takich jak: center, border, align.
 • Strony zawierają poprawną deklarację DTD.
 • W serwisie nie ma mechanizmu automatycznie odświeżającego stronę bądź też przekierowującego do innego serwisu WWW.
 • Znaczniki HTML są użyte zgodnie z ich przeznaczeniem. Do warstwy prezentacyjnej zostały zastosowane arkusze stylów.
 • Ramki iframe użyte w serwisie mają atrybut title.
 • W miejscach, gdzie skrypt zmienia zawartość nietekstową na stronie, zmieniany jest również tekst alternatywny dla tej zawartości.
 • Ramka fokusa podświetlająca dany element nie jest usuwana za pomocą skryptu.
 • Elementy generowane dynamicznie, przez skrypty również są dostępne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-13. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe, 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 6B, NIP: 6491660707 (z wyłączeniem dostępności architektonicznej).


Badanie dostępności strony zostało wykonane z pomocą następujących narzędzi:

 • WAVE web accessibility evaluation tool
  https://wave.webaim.org/
  stan na dzień: 2021-01-13
  0 błędów
  0 błędów kontrastu

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.
Oprócz tego, dla użytkowników przygotowane zostały następujące skróty klawiszowe:

 • ALT + 1 - przejście do menu głównego,
 • ALT + 2 - przejście do treści,
 • ALT + 3 - przejście do wyszukiwarki,
 • ALT + 4 - przejście do menu dodatkowego,
 • ALT + 5 - uruchomienie wersji dla słabowidzących, o zwiększonym kontraście. Jeżeli taka wersja jest już włączona, użycie skrótu spowoduje powrót do wersji standardowej,
 • ALT + 6 - uruchomienie wersji tekstowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z cyfrową dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Cieślake.cieslak@um.skierniewice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 834 51 05 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność  architektoniczna

1. Budynek: Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1

Do budynku  prowadzą dwa wejścia.

-  wejście od ul. Rynek 1

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.
Drzwi otwierają się automatycznie.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
Piętro budynku nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Na zewnątrz budynku, zamontowany jest dzwonek dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pracownicy mają obowiązek reagować na sygnał dźwiękowy związany z jego użyciem.
Istnieje możliwość skorzystania  z bezpłatnych usług tłumacza migowego on-line w godzinach pracy urzędu.
W budynku brak jest pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma windy.

- wejście od  podwórka

Do budynku prowadzi schodek, brak podjazdu dla wózków.
Drzwi otwierają się manualnie.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami .
Nad wejściem nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Piętro budynku  nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózku.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed budynkiem  jest parking dla samochodów, nie wyznaczono miejsca parkingowego dla   osób niepełnosprawnych,

2. Budynek: Urząd Miasta Skierniewice ul. Floriana 9

Do budynku  prowadzą dwa wejścia od ul. Floriana oraz dwa wejścia  z bramy

Dwa wejścia z ul. Floriana / dla lewej części budynku i prawej części budynku/

Przed wejściami nie ma schodów, można wjechać wózkiem.
Drzwi otwierają się manualnie.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami .
Nad wejściami  nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
Piętro budynku  nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w prawej części  budynku.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla  osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Na zewnątrz budynku zamontowany jest dzwonek dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pracownicy mają obowiązek reagować na sygnał dźwiękowy związany z jego użyciem.
Istnieje możliwość skorzystania  z bezpłatnych usług tłumacza migowego on-line w godzinach pracy urzędu.
W budynku brak jest pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma windy.

Dwa wejścia z bramy do lewej części budynku i prawej części budynku.

Brak możliwości wjechania wózkiem.
Drzwi otwierają się manualnie.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
Nad wejściami  nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

3. Budynek: Urząd Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12

Do budynku  prowadzi  jedno wejście.

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.
Drzwi otwierają się manualnie.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem są głośniki i system naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome  słabowidzące.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
Piętro budynku  nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed budynkiem  wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania  z bezpłatnych usług tłumacza migowego on-line w godzinach pracy urzędu.
W budynku znajduje się pętla indukcyjna.
W budynku nie ma windy.

4. Budynek: Urząd Miasta ul. Piłsudskiego 2

Do budynku prowadzi jedno wejście.

Do wejścia prowadzą: schody, brak jest podjazdu dla wózków.
Z boku budynku zainstalowana jest platforma /winda/dla osób niepełnosprawnych pozwalająca na transport osób na wózkach na I poziom budynku.
Drzwi otwierają się manualnie.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
Piętro budynku  nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózku.
Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych  na parterze budynku.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Z boku  budynku jest parking bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego on-line w godzinach pracy urzędu.
Na zewnątrz budynku, zamontowany jest dzwonek dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pracownicy mają obowiązek reagować na sygnał dźwiękowy związany z jego użyciem.
W budynku brak jest pętli indukcyjnych.
W trosce o osoby niedowidzące, we wszystkich budynkach urzędu zamieszczono  powiększone i czytelne plany pomieszczeń  w razie  ewakuacji pracowników i petentów w przypadku pożaru.
Z myślą o osobach słabosłyszących, istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, po uprzednim poinformowaniu (pętla indukcyjna znajduje się w budynku przy ulicy Senatorskiej 12).

Wniosek o zapewnienie dostępności

W przypadku problemów z cyfrową dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Cieślake.cieslak@um.skierniewice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 834 51 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pliki do pobrania

Raport o stanie dostępności

Kliknij w link aby zaponać się z raportem: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. 

Usługa tłumacza migowego online

Urząd staje się coraz bardziej otwarty na osoby ze szczególnymi potrzebami. Właśnie wystartowała usługa tłumacza migowego on-line. Wcześniej w budynkach pojawiły się urządzenia pomocne osobom niedowidzącym i niedosłyszącym.

Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Aby skorzystać z tego rozwiązania, osoba niesłysząca musi posiadać przy sobie smartfon lub komputer, wyposażony w dostęp do internetu. Na specjalnie przygotowanej stronie interesant może połączyć się z tłumaczem, który będzie pośredniczył w prowadzonej rozmowie. 
– Co istotne, przy pomocy tłumacza on-line można załatwiać sprawy bezpośrednio lub telefonicznie, bez wychodzenia z domu – zapewnia Edyta Cieślak z Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

W przypadku połączenia telefonicznego wezwany na rozmowę tłumacz będzie pozostawał w zdalnym kontakcie zarówno z interesantem i urzędnikiem, co pozwoli na sprawną komunikację bez barier. Do dyspozycji mieszkańców, którzy nie posiadają możliwości skorzystania z procedur on-line, dostępna jest także opcja skorzystania z pośrednictwa tłumacza na miejscu w budynku ratusza. Takową potrzebę należy zgłosić minimum 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, z wyjątkiem sytuacji nagłych. Informację można wysłać:

 • korzystając z poczty elektronicznej na adres: umskier@um.skierniewice.pl,
 • faksem, na nr 46 834-51-51,
 • listownie na adres: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

 

Potrzebujesz tłumacza migowego, wciśnij ikonę.

 

Przypomnijmy, że od początku roku w budynkach Urzędu Miasta zamontowano urządzenia ułatwiające codzienne funkcjonowanie niepełnosprawnym mieszkańcom. Dla komfortu osób słabosłyszących w ratuszu znajduje się pętla indukcyjna, dostępna do dyspozycji wszystkich urzędników. Ponadto budynek przy ulicy Senatorskiej został wyposażony w znaczniki, ułatwiające poruszanie się osobom słabo i niewidzącym. Żeby z nich skorzystać, wystarczy ściągnąć darmową aplikację na telefon komórkowy. (Więcej informacji -  TUTAJ).


 

Plan poprawy zapewnienia dostępności

Plan działania Miasta Skierniewice i jednostek miejskich na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2023

Celem Planu jest wskazanie kierunków niezbędnych zmian i wdrażanie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania podmiotu publicznego, uczynienia go bardziej dostępnym oraz przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji w załączonym pliku tekstowym. 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.