Skierniewicka Rodzina Plus

Władze Miasta Skierniewice, wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin, które wychowują troje i więcej dzieci, zainicjowały nowy projekt pod nazwą „Skierniewicka Rodzina PLUS”. Celem projektu jest podjęcie działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie naszego Miasta.

 

Wybrane zdjęcia

Kto i w jaki sposób może otrzymać kartę

O wydanie Karty „Skierniewicka Rodzina PLUS” mogą się starać rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze, które mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. Przyznanie Karty nie jest uzależnione od dochodów w rodzinie. Karta wydawana jest dzieciom, w wieku do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia (na czas trwania nauki) w przypadku, gdy dziecko uczy się oraz rodzicom/opiekunom prawnym (w tym małżonkom rodziców/opiekunów prawnych) - na czas do ukończenia przez najmłodsze dziecko w rodzinie 18. roku życia.

Wypełniony wniosek o wydanie karty "Skierniewicka Rodzina PLUS" należy złożyć w Urzędzie Miasta Skierniewice - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych, ul. Senatorska 12 (pok. nr 1- parter) lub w Biurze Obsługi Interesanta, Rynek 1 (parter).

W przypadku, gdy członkami rodziny wielodzietnej są dzieci, które ukończyły 18. rok życia, niezbędne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia wydanego przez odpowiednią placówkę oświatową o pobieraniu przez nie nauki w szkole lub szkole wyższej.

Karty należy odbierać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych, ul. Senatorska 12, pok. nr 122 (I piętro), telefon 46 834 51 77.

Co daje Karta?

Przede wszystkim oszczędności w domowym budżecie! Dzięki temu, że uprawnia wszystkich członków rodziny m.in. do 50% ulgi przy zakupie: biletów upoważniających do przejazdu autobusami MZK, biletów do kina, wejściówek na basen, czy też bezpłatnego dostępu do zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych przez CKiS. Dodatkowym atutem są rabaty, których udzielają Partnerzy tej akcji (np. prywatne sklepy i punkty usługowe). Ofertę partnerów znajdziesz poniżej. 

Pliki do pobrania

Jak korzystać z Karty?

Karta może być użytkowana wyłącznie przez posiadacza karty. Jest ważna jedynie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku dzieci nie posiadających jeszcze dokumentu potwierdzającego tożsamość, karta jest ważna wraz z kartą rodzica/opiekuna prawnego lub rodzeństwa i dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Posiadacz Karty zobowiązany jest do ochrony karty przed utratą lub zniszczeniem. W przypadku gdy karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona posiadacz karty jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym Urzędu Miasta Skierniewice. W tej sytuacji przyznanie duplikatu karty podlega opłacie w wysokości 10 zł.

Do skorzystania z ulg oferowanych przez realizatorów działań na rzecz rodzin wielodzietnych niezbędne jest okazanie ważnej karty wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku dziecka powyżej 18. roku życia wymagane jest także okazanie dokumentu potwierdzającego pobieranie przez nie nauki.

Dla firm

Chcesz przystąpić jako Partner do programu Skierniewicka Rodzina Plus i wspierać rodziny wielodzietne w naszym mieście? Złóż wniosek, którego wzór znajdziesz poniżej.
Na wszelkie pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych, ul. Senatorska 12, telefon 46 834 51 76.

Pliki do pobrania

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.