Prezydent Miasta Skierniewice - Krzysztof Jażdżyk

Krzysztof Jażdżyk
Prezydent Miasta Skierniewice 

Sekretariat Prezydenta
Rynek 1,
96-100 Skierniewice
 46 834-51-00
 

Działania i kompetencje Prezydenta

Do zadań i kompetencji Prezydenta należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i jego reprezentowanie na zewnątrz,
 • szczegółowe zadania i kompetencje Prezydenta określają ustawy i akty prawa miejscowego,
 • szczegółowe zakresy zadań Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika, ustala Prezydent w niniejszym regulaminie,
 • w czasie nieobecności Prezydenta Miasta jego zadania i kompetencje, przejmuje I Zastępcę Prezydenta. Jeżeli jest to niemożliwe obowiązki te przechodzą na II Zastępcę Prezydenta,
 • Prezydent może upoważnić Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika, oraz
 • innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

Prezydent nadzoruje bezpośrednio pracę:

 • Wydziału Organizacyjnego, 
 • Referatu Zamówień Publicznych, 
 • Geodety Miasta,
 • Biura Prasowego,
 • Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,
 • Komórki Kontroli i Audytu,
 • Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
 • Pełnomocnika ds. informacji niejawnych,
 • Inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Administratora bezpieczeństwa informacji    
 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 • Powiatowego Urzędu Pracy,
 • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 • Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice,
 • Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych,
 • Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych, 
 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,                                     
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.    
 • Urząd Stanu Cywilnego,                           
 • Wydział Spraw Obywatelskich.

Prezydent Miasta nadzoruje działanośc spółek:

 • Energetyka Cieplna Spółka z o.o.,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Spółka z o.o.,
 • Geotermia Mazowiecka S.A. w Mszczonowie.

Regulamin przyznawania patronatu Prezydenta Miasta Skierniewice

Imprezy, wydarzenia oraz wydawnictwa, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie lokalne, międzynarodowe, ogólnopolskie lub ponadregionalne, a ich realizacja przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku Skierniewic mogą ubiegać się o przyznanie Patronat Prezydenta Miasta Skierniewice. Szczegółowe zasady udzielania patronatu znajdują się w załączeniu. 

Pliki do pobrania

Przyjmowanie interesantów

Interesantów zgłaszających się w sprawie skarg i wniosków przyjmują:

 • Prezydent Miasta oraz Zastępcy - w środy w godzinach od 10.00 do 17.00

Rejestracja osób zainteresowanych odbywa się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Urzędu Miasta (ul. Rynek 1, tel. 46-834-51-00), od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Kolejność przyjęć interesantów ustala sekretariat, wyznaczając datę i godzinę przyjęcia.

Warunkiem przyjęcia przez Prezydenta Miasta Skierniewice osoby zainteresowanej jest wykorzystanie drogi służbowej - od pracownika merytorycznego przez naczelnika wydziału merytorycznego lub dyrektora/prezesa miejskiej jednostki organizacyjnej. Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów i pozostali pracownicy wydziałów/referatów są dostępni w czasie pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, a w środy w godz. 8.00-19.00.

UWAGA:
Jeżeli dzień przyjęć przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, przyjęcia odbywają się w dniu następnym.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.