Skierniewicki Budżet Obywatelski – rusza kolejna edycja!

W tym roku rusza już piąta edycja wspólnego planowania miejskich wydatków. Ile osób, tyle pomysłów do zrealizowania na wszystkie czekamy do końca maja.

Do dyspozycji mieszkańców będzie aż 1,5 mln złotych. Za tę kwotę zostaną zrealizowane projekty w czterech rejonach miasta. Budżet obywatelski w Skierniewicach rozkręca się z roku na rok. Do tej pory skierniewiczanie poddali poddali pod głosowanie ponad 60 pomysłów. Efekty widać gołym okiem: siłownie plenerowe, zmodernizowane place zabaw, szkolenia, warsztaty – słowem, wszystko to, co służy mieszkańcom naszego miasta.

Na przedstawienie swoich pomysłów mieszkańcy mają czas do końca maja. Wypełnione wnioski w formie papierowej należy złożyć w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych skierniewickiego ratusza przy ul. Senatorskiej 12. Wszystkie niezbędne dokumenty i informacje (w tym jak przygotować i złożyć poprawny wniosek) można znaleźć na stronie www.skierniewice.eu. Poddanie projektów pod głosowanie odbędzie się w okresie między 2 a 13 września. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi do 20 września.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice

od 9 do 31 maja 2019 r.

 • składanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego,
 • akcja informacyjna dotycząca konsultacji społecznych oraz ich harmonogramu,

do 30 czerwca 2019 r.

 • sprawdzenie pod względem formalnym zgłoszonych projektów
 • uzupełnianie braków
 • opiniowanie zgłoszonych projektów przez merytoryczne wydziały i Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego,
 • podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie oraz projektów nie podlegających głosowaniu;

sierpień 2019 r.

 • spotkania z wnioskodawcami projektów skierowanych pod głosowanie,
 • spotkania grup lokalnych odnośnie do idei budżetu obywatelskiego,
 • spotkania /warsztaty z zakresu promocji projektów;

od 2 września do 13 września 2019 r.

 • GŁOSOWANIE

do 20 września 2019 r.

 • przeliczenie głosów oraz przedstawienie wyników głosowania;

październik 2019 r.

 • spotkania z wnioskodawcami projektów skierowanych do realizacji w celu doprecyzowania warunków realizacji projektów,
 • prace nad kosztorysem i planami projektów w celu umieszczenia ich w planie budżetu Miasta Skierniewice,
 • przedłożenie przez merytoryczne wydziały wybranych projektów w projekcie budżetu Miasta Skierniewice;

listopad 2019 r.

 • ostateczne zapisy projektów w projekcie budżetu Miasta Skierniewice.

Poznaliśmy ostateczną liczbę projektów zgłoszonych do Skierniewickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Skierniewiczanie do końca maja mieli czas na przesłanie swoich propozycji. Tych wpłynęło 20. Wszystkie zostały szczegółowo zbadane przez zespół ds Budżetu Obywatelskiego w skład którego wchodzą pracownicy merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta. Zespół negatywnie zaopiniował dwa nioski których koszty były niedoszorowane (szczegóły poniżej w załącznikach). Pozostałe to propozycje, które będą poddane pod głosowanie. Listę projektów znajdziecie w załączeniu. Przypominamy, głosowanie rusza 2 września. Do tego czasu wnioskodawcy mają czas, aby swoje propozycje rozpromować wśród mieszkańców.

Pliki do pobrania

GŁOSOWANIE !!!

Protokół z głosowania na projekty złożone do budżetu obywatelskiego Miasta Skierniewice rok 2020

Zgodnie z Uchwałą Nr V/20/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice zmienionej Uchwałą Nr IX/88/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice, przeprowadzono głosowanie na zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok projekty. Głosowanie odbywało się w dniach 02.09-13.09.2019 r.

Powołany przez Prezydenta Miasta Skierniewice Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zaopiniował pozytywnie i wskazał pod głosowanie 18 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta Skierniewice, z czego 12 projektów zakwalifikowano jako zadania lokalne, a 6 jako zadania ogólnomiejskie.

Głosowanie rozpoczęło się 2 września o godz. 8.00 i zakończyło 13 września o godz. 19.00. Głosować można było:

 • w wersji papierowej - w terminie 2.09.2019-6.09.2019 oraz 9.09.2019-13.09.2019 w godz. 8-19, a dnia 7.09.2019 w godz. 8-14 w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Senatorskiej 12;
 • w wersji elektronicznej – platforma do głosowania dostępna była na stronie internetowej www.skierniewice.eu w terminie od godz. 8.00 pierwszego dnia głosowania tj. 2.09.2019 r. do godz. 19.00 ostatniego dnia głosowania tj. 19.09.2019 r.

W głosowaniu wzięło w sumie udział 3702 mieszkańców. Na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego oddano w sumie 8183 głosy, z czego 88 było nieważnych. Ostatecznie ważnych głosów oddano 8095, z tego 7803 to głosy oddane przy pomocy aplikacji w formie elektronicznej, a 292 to głosy oddane w wersji papierowej.

Głosowanie na projekty miało charakter niejawny. Prawo udziału w głosowaniu miał każdy mieszkaniec Miasta Skierniewice. Głosowanie odbywało się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych projektach na karcie do głosowania (w wersji papierowej i elektronicznej). Głosujący mógł poprzeć nie więcej niż dwa projekty lokalne i nie więcej niż dwa projekty o charakterze ogólnomiejskim (jeżeli głosujący zaznaczył więcej niż 4 pola lub nie zaznaczył żadnego pola, było to traktowane jako głos nieważny). Karty do głosowania na projekty lokalne miały kolor żółty, natomiast na projekty ogólnomiejskie niebieski. Papierową wersję karty do głosowania zapewnił Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych. Elektroniczną wersję karty do głosowania zapewnił Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Skierniewice.


WYNIKI Z GŁOSOWANIA - projekty lokalne

Lp.

Tytuł projektu

Liczba oddanych głosów

Szacowane koszty projektów (zł)

1

American Dream” uczniów z Dziewiątki – remont i modernizacja szkolnej szatni (rejon I, ul. Tetmajera)

650

100 000,00 zł

2

Nowoczesność u seniorów (rejon II, ul. Trakcyjna)

229

18 000,00 zł

3

Budowa nowego ogrodzenia terenu Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach (rejon II, ul. Podkładowa)

568

98 000,00 zł

4

Siłownia plenerowa przy lesie – budowa siłowni plenerowej przy ul. Nowobielańskiej (rejon II)

175

99 000,00 zł

5

Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 7 oraz szkolnej przestrzeni placu zabaw i gier plenerowych (rejon II, ul. M. Kolbe)

243

90 000,00 zł

6

Nie ma jak na dworze – ruch na świeżym powietrzu dla dzieci przy Przedszkolu nr 8 Zielony Zakątek (rejon III, ul. Rybickiego)

401

92 000,00 zł

7

Bezpieczny ratownik – bezpieczny skierniewiczanin (rejon III, pl. Floriana)

283

20 000,00 zł

8

Gimnastyka buzi i języka – glottodydaktyka (rejon III, Przedszkole nr 1, ul. Batorego i ul. Pomologiczna)

549

19 999,55 zł

9

Świetlica Twoim drugim domem – remont i adaptacja pomieszczeń TPD Skierniewice dla potrzeb dzieci i młodzieży (rejon III, TPD, ul. Rybickiego)

202

45 000,00 zł

10

Na 100. urodzinach u Jana Pawła II w Wadowicach (rejon III, wycieczka dla uczniów SP nr 5)

474

20 000,00 zł

11

Aktywna i bezpieczna szkoła – rozwój infrastruktury rowerowo-rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Skierniewicach (rejon III, ul. M. Konopnickiej)

730

81 366,00 zł

12

Altana w ogrodzie (rejon IV, ul. Batorego)

200

100 000,00 zł

 

WYNIKI Z GŁOSOWANIA - projekty ogólnomiejskie

Lp.

Nazwa projektu

Liczba oddanych głosów

Szacowane koszty projektów (zł)

1

Bezpieczne Miasto – zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach

1178

20 000,00 zł

2

Centrum Integracji Aktywnych Seniorów (Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowobielańska)

234

83 000,00 zł

3

Centrum Integracji Aktywnych Seniorów – comiesięczne spotkania tematyczne (Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowobielańska)

117

19 930,00 zł

4

Ławeczki multimedialne z bajkami Ignacego Krasickiego oraz krótką historią Miasta Skierniewice (teren parku miejskiego oraz Muzeum Historycznego Skierniewic)

520

80 000,00 zł

5

Skierniewiczanie czytają e-booki bez limitu

941

20 000,00 zł

6

Spełniamy marzenia maluchów – budowa placu zabaw dla dzieci (Ośrodek „Grabskie Sioło”, Budy Grabskie)

401

100 000,00 zł

Obliczenie wyniku głosowania polegało na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów. Do ujęcia w projekcie budżetu Miasta Skierniewice mogą być przyjęte te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski. Pula tych środków wynosi 1 000 000,00 zł na projekty lokalne z uwzględnieniem podziału na 4 rejony oraz 500 000,00 zł na projekty ogólnomiejskie.

W związku z powyższym do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. zostają skierowane niżej wymienione projekty:

Lista projektów ogólnomiejskich – do realizacji

Lp.

Nazwa projektu

Szacowane koszty projektów (zł)

1

Bezpieczne Miasto – zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach

20 000,00 zł

2

Skierniewiczanie czytają e-booki bez limitu

20 000,00 zł

3

Ławeczki multimedialne z bajkami Ignacego Krasickiego oraz krótką historią Miasta Skierniewice (teren parku miejskiego oraz Muzeum Historycznego Skierniewic)

80 000,00 zł

4

Spełniamy marzenia maluchów – budowa placu zabaw dla dzieci (Ośrodek "Grabskie Sioło", Budy Grabskie)

100 000,00 zł

5

Centrum Integracji Aktywnych Seniorów (Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowobielańska)

83 000,00 zł

6

Centrum Integracji Aktywnych Seniorów – comiesięczne spotkania tematyczne (Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowobielańska)

19 930,00 zł

Suma:

322 930,00 zł

 

W związku z § 9 pkt 5 uchwały Nr IX/88/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice środki przeznaczone w budżecie obywatelskim na zadania o charakterze ogólnomiejskim, które nie zostały wykorzystane ze względu na niewystarczającą liczbę propozycji zadań, powiększają kwotę środków przeznaczonych na zadania o charakterze lokalnym.

Lista projektów lokalnych – do realizacji

Lp.

Tytuł projektu

Szacowane koszty projektów (zł)

1

American Dream” uczniów z Dziewiątki – remont i modernizacja szkolnej szatni (rejon I, ul. Tetmajera)

100 000,00 zł

2

Budowa nowego ogrodzenia terenu Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach (rejon II, ul. Podkładowa)

98 000,00 zł

3

Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 7 oraz szkolnej przestrzeni placu zabaw i gier plenerowych (rejon II, ul. M. Kolbe)

 

90 000,00 zł

4

Nowoczesność u seniorów (rejon II, ul. Trakcyjna)

18 000,00 zł

5

Siłownia plenerowa przy lesie – budowa siłowni plenerowej przy ul. Nowobielańskiej (rejon II)

99 000,00 zł

6

Aktywna i bezpieczna szkoła – rozwój infrastruktury rowerowo-rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Skierniewicach (rejon III, ul. M. Konopnickiej)

81 366,00 zł

7

Gimnastyka buzi i języka – glottodydaktyka (rejon III, Przedszkole nr 1, ul. Batorego i ul. Pomologiczna)

19 999,55 zł

8

Na 100. urodzinach u Jana Pawła II w Wadowicach (rejon III, wycieczka dla uczniów SP nr 5)

20 000,00 zł

9

Nie ma jak na dworze – ruch na świeżym powietrzu dla dzieci przy Przedszkolu nr 8 Zielony Zakątek (rejon III, ul. Rybickiego)

92 000,00 zł

10

Bezpieczny ratownik – bezpieczny skierniewiczanin (rejon III, pl. Floriana)

20 000,00 zł

11

Świetlica Twoim drugim domem – remont i adaptacja pomieszczeń TPD Skierniewice dla potrzeb dzieci i młodzieży (rejon III, TPD, ul. Rybickiego)

45 000,00 zł

12

Altana w ogrodzie (rejon IV, ul. Batorego)

100 000,00 zł

Suma:

783 365,55 zł

Pliki do pobrania

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.