Budżet Obywatelski 2022

Zarządzeniem nr 55.2021 Prezdyent Miasta Skierniewice okreslił kwotę środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2022 rok

Kwota przeznaczona na projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku będzie wynosiła: 1 665 000 zł,  z czego:

 • przeznaczasię 666 000,00 zł na projekty o charakterze ogólnomiejskim,
 • oraz po 249 750,00 zł na projekty o charakterze lokalnym, na każdy czterech rejonów.

Więcej informacji w załączonej treści zarządządzania (do pobrania plik PDF)

Od 4 maja do 17 czerwca mieszkańcy będą mogli składać swoje propozycje do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Najpóźniej 24 września poznamy rozstrzygnięcia. Właśnie poznaliśmy harmonogram edycji na 2022 rok.

Nowy plac zabaw, wyremontowana sala treningowa, muzyczny festiwal czy wreszcie prospołeczne inicjatywy, które stawiają na poprawę bezpieczeństwa w mieście - skierniewicki budżet obywatelski nie ma granic, a partycypacyjne rozwiązanie rokrocznie pozwala zrealizować te małe i duże marzenia skierniewiczan. W ostatnich latach skuteczne funkcjonowanie budżetu obywatelskiego, przełożyło się na zauważalne zmiany w najbliższej okolicy i realizację zadań, które mają służyć wszystkim skierniewiczanom.

W tym roku jeden z ważniejszych etapów budżetu obywatelskiego rozpocznie się po weekendzie majowym. Chodzi o czas, w trakcie którego mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły. Inicjatywy będą realizowane w ramach budżetu Miasta Skierniewice w 2022 roku. Okres zbierania idei mieszkańców potrwa od 4 maja do 17 czerwca. Do końca lipca złożone wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym. Samo głosowanie zaplanowane jest od 6 do 17 września. Wyniki powinniśmy natomiast poznać do 24 września. 

Warto przypomnieć, że w tym roku do dyspozycji skierniewiczan będzie dokładnie 1 665 000 zł. Środki tradycyjnie zostały podzielone na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim – 666 000,00 zł oraz na idee lokalne realizowane w czterech rejonach miasta. Tym samym na każdy rejon przypadnie kwota 249 750,00 zł


Zgłaszane wnioski muszą spełniać określone wymogi formalne:

 • Formularz musi być wypełniony czytelnie i zawierać wszystkie niezbędne dane o projekcie (tytuł, charakter, lokalizację, skrócony opis, szczegółowy opis uwzględniający beneficjentów, uzasadnienie potrzeb społecznych, szacunkowe koszty i dane osoby zgłaszającej projekt) wraz z załączoną listę z podpisami mieszkańców (nie mniej niż 30).
 • Projekty muszą mieć charakter lokalny lub ogólnomiejski.
 • Projekty inwestycyjne nie mogą przekroczyć 100 tys. zł, a nieinwestycyjne 20 tys. zł. Nie mogą też generować rocznych kosztów w kwocie przekraczającej równowartość 25 % kosztów realizacji projektu.
 • Zgłoszone projekty muszą być zgodne z obowiązującym prawem, możliwe do realizacji w roku kalendarzowym, gospodarne, kompleksowe, wykonalne technicznie i zasadne z punktu widzenia potrzeb społecznych.
 • Tylko wnioski złożone w terminie będą rozpatrywane
 • Każdy mieszkaniec w ciągu roku może złożyć tylko jeden wniosek do BO.
 • Wypełnione wnioski należy złożyć w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych skierniewickiego ratusza przy ul. Senatorskiej 12.

 Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2022 rok

4.05 -17.06.2021 

 • składanie przez mieszkańców Miasta Skierniewice propozycji projektów do budżetu obywatelskiego;

18.06 -30.07.2021

 • sprawdzanie pod względem formalnym zgłoszonych projektów przez pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych;
 • uzupełnianie braków formalnych przez wnioskodawców;
 • ocena wniosków przez merytoryczne wydziały i Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego;
 • podanie przez Prezydenta Miasta Skierniewice do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie oraz projektów niepodlegających głosowaniu;

6-17.09.2021

 • głosowanie

do 24.09.2021

 • przeliczenie głosów oraz przedstawienie wyników głosowania.

Więcej informacji dostępnych jest w załączonych plikach. 


 

42 projekty wpłynęły do skierniewickiego Budżetu Obywatelskiego

Zakończył się etap przyjmowania projektów do siódmej edycji skierniewickiego Budżetu Obywatelskiego. Łącznie mieszkańcy miasta zaproponowali aż 42 autorskie projekty. Kwota przeznaczona na realizowanie zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku wynosi 1 665 000 zł. Warto przypomnieć, że środki tradycyjnie zostały podzielone na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim – 666 000,00 zł oraz na idee lokalne realizowane w czterech rejonach miasta. Tym samym na każdy rejon przypadnie kwota 249 750,00 zł

Wkrótce rozpocznie się etap oceny merytorycznej. Uzupełniane będą braki formalne, a wydziały oraz jednostki urzędu miasta określą m.in. czy zgłoszona propozycja jest realna do wykonania. Do 30 lipca zostanie ogłoszona lista projektów zakwalifikowanych do głosowania. Samo głosowanie odbędzie się w dniach 6 – 17 września 2021 r.,  a jego wyniki powinniśmy poznać do 24 września.


 

Znamy listę projektów do Budżetu Obywatelskiego, które powalczą o głosy skierniewiczan!

Poznaliśmy ostateczną liczbę projektów jakie trafią pod głosowanie w ramach Skierniewickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Komisja weryfikacyjna zakończyła pracę i przedstawiła swoje ustalenia.

Skierniewiczanie do 17 czerwca br. przesyłali propozycje swoich projektów do kolejnej odsłony budżetu partypacyjnego. Łącznie wpłynęły 42 wnioski. Wszystkie zostały szczegółowo zbadane przez Zespół ds Budżetu Obywatelskiego w skład którego wchodzą pracownicy merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek kultury i sportu. 

Pozytywnie zaopiniowano aż 31 projektów. 9 z nich znalazło się na liście projektów ogólnomiejskich, zaś kolejne 22 powalczy o głosy w poszczególnych regionach (3 w Rejonie I,  5 w Rejonie II, 7 w Rejonie III, 7 w Rejonie IV). 11 projektów Zespół zakwalifikował jako niemożliwe do zrealizowania.  Listy projektów zaopiniowane pozytywnie oraz szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wniosków zaopiniowanych negatywnie znajdują się w załącznikach poniżej. 

Przypominamy, głosowanie odbędzie się w dniach 6 – 17 września 2021 r.,  a jego wyniki powinniśmy poznać do 24 września. Wnioskodawcy mają teraz czas, aby swoje propozycje rozpromować wśród mieszkańców. Szczegółowe informacje jak i gdzie głosować opublikujemy na naszej stronie.


 

Skierniewicki Budżet Obywatelski - czas na głosowanie

6 września rozpoczyna się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice 2022. Do tej fazy partycypacyjnego rozwiązania dostało się aż 31 projektów. Głosowanie potrwa do 17 września do godz. 17:00.

Głosowanie to jeden z najważniejszych etapów budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy bezpośrednio weryfikują zgłoszone pomysły, oddając głosy na projekty ogólnomiejskie oraz lokalne. Każdy głosujący ma do dyspozycji łącznie cztery wskazania, dwa dotyczące projektów ogólnych, dwa odnoszące się do pomysłów zgłoszonych w ramach czterech rejonów Miasta Skierniewice.

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego głosować można:

 • elektronicznie na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie on-line. Co ważne, strona internetowa www.skierniewice.budzet-obywatelski.org zawiera nie tylko funkcjonalność głosowania, ale także w jasny i przejrzysty sposób prezentuje poszczególne pomysły zgłoszone przez mieszkańców;
 • osobiście poprzez wypełnienie i wrzucenie do urny papierowej karty do głosowania w punkcie stacjonarnym, zlokalizowanym w budynku Urzędu Miasta przy ul. Senatorskiej 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17;00;

Wyniki głosowania zostaną oficjalnie przedstawione do 24 września.


 

Wyniku budżetu obywatelskiego 2022

Szczegóły w załączeniu. 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.