Wydział Kultury i Promocji Miasta

ul. Senatorska 12
Naczelnik: Dawid Szymczak


tel. 46 834-51-93
mail: kultura@um.skierniewice.pl

Wydział Kultury i Promocji Miasta prowadzi i koordynuje sprawy dotyczące kultury, imprez masowych, turystyki, promocji miasta i współpracy z zagranicą. W szczególności do zadań Wydziału należy:

 • współpraca ze środowiskami twórczymi, instytucjami kultury, organizacjami społeczno-kulturalnymi i edukacyjnymi, podmiotami wspierającymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie kultury, turystyki, edukacji historycznej i promocji;
 • realizacja ustaw w zakresie należącym do zadań podstawowych Wydziału;
 • planowanie środków budżetowych na realizację zadań w zakresie kultury, turystyki, promocji i współpracy z zagranicą oraz prowadzenie związanej z tym sprawozdawczości;
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dorocznych nagród Prezydenta Miasta Skierniewice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
  i ochrony kultury;
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dorocznych stypendiów Prezydenta Miasta za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
  i ochrony kultury;
 • przygotowywanie umów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa; podtrzymywania
  i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przez organizacje pozarządowe i inne podmioty oraz nadzór nad ich realizacją;
 • przygotowywanie i prowadzenie konkursów ofert na zadania własne Miasta realizowane przez organizacje pozarządowe;
 • merytoryczne rozliczanie udzielanych przez Wydział dotacji dla samorządowych instytucji kultury;
 • prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury oraz spraw dotyczących ich tworzenia, przekształcania i likwidacji;
 • współpraca oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań statutowych przez samorządowe instytucje kultury:
  • Centrum Kultury i Sztuki,
  • Miejską Bibliotekę Publiczną,
  • Muzeum Historyczne Skierniewic;
  • wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych;
  • współdziałanie w zakresie kultury i promocji z organami doradczymi: Radą Seniorów i Młodzieżową Radą Miasta;
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem tytułów „Honorowy Ambasador Miasta Skierniewice” i „Wokulski Roku” oraz wyróżnień „Perła Skierniewic”;
 • współorganizowanie na terenie miasta obchodów rocznicowych i uroczystości patriotycznych;
 • prowadzenie działań związanych z rozwojem turystyki w mieście i współpraca ze stowarzyszeniami turystycznymi w tym zakresie;
 • podejmowanie działań promujących Miasto;
 • opracowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych Miasta;
 • prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem udzielaniem zgody na użycie herbu i logotypu Miasta;
 • koordynowanie, inspirowanie i organizowanie współpracy z miastami partnerskimi w zakresie podejmowania działań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i społecznym;
 • organizacja wizyt delegacji zagranicznych przebywających w Mieście Skierniewice;
 • prowadzenie spraw związanych z patronatami Prezydenta Miasta Skierniewice nad wydarzeniami o charakterze kulturalnym;
 • nadzór merytoryczny nad inicjatywami realizowanymi w ramach kalendarza wydarzeń kulturalnych w Mieście;
 • koordynowanie pracy zespołu realizującego Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw;
 • obsługa oficjalnych uroczystości organizowanych przez Prezydenta Miasta Skierniewice;
 • koordynacja korespondencji Prezydenta Miasta w zakresie zaproszeń, życzeń, listów gratulacyjnych itp.;
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, wniosków i zarządzeń w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 • współpraca z Komisją Kultury, Sportu i współpracy z zagranicą Rady Miasta Skierniewice;
 • pozyskiwanie sponsorów i partnerów miejskich wydarzeń, m.in.: Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw;
 • udostępnianie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 • obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.