Urząd Stanu Cywilnego

ul. Piłsudskiego 2
96-100 Skierniewice
Kierownik: Ewa Ludwicka


tel. 46 834-51-97 / 46 834-51-96
e-mail: e.ludwicka@um.skierniewice.pl
Skrytka ePUAP: /nkmnb2284j/skrytkaESP
BIP: bip.um.skierniewice.pl 

Wszelkie informacje z zakresu stanu cywilnego można znaleźć na stronie ministerstwa cyfryzacji: https://obywatel.gov.pl/ 

Rachunek bieżący dochodów
 39 1020 3352 0000 1002 0193 3951
Dane do przelewów z zagranicy 
Nazwa/Name: Urząd Miasta Skierniewice 
Adres: ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice 
Kraj/Country: Polska 
Rachunek/IBAN: PL39 1020 3352 0000 1002 0193 3951
SWIFT: BPKOPLPW 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 08:00—16:00

Wtorek: 08:00—16:00

Środa: 08:00—16:00

Czwartek: 08:00—16:00

Piątek: 08:00—16:00

 


Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, a także sprawy dotyczące innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, w szczególności do zadań USC należy:

 • Sporządzenie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
 • Występowanie o nadanie numeru Pesel dla dzieci po sporządzeniu aktu urodzenia.
 • Występowanie o zmianę numeru Pesel w związku z przysposobieniem, zmianą płci lub sporządzeniem nowego aktu urodzenia po zaprzeczeniu ojcostwa.
 • Meldowanie dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dziecka.
 • Wydawanie zaświadczeń o nadaniu numeru Pesel.
 • Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia.
 • Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.
 • Wydawanie zaświadczeń potwierdzających uznania ojcostwa.
 • Przyjmowanie oświadczeń zgodnie z art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 • Przyjmowanie oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
 • Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia.
 • Przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od nupturientów.
 • Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń o nazwiskach.
 • Dokonywanie rejestracji zmian stanu cywilnego w rejestrze Pesel po sporządzeniu aktu małżeństwa.
 • Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą RP.
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi.
 • Przyjmowanie oświadczeń o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.
 • Przyjmowanie do protokołu oświadczeń małżonków w sprawie nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego jeżeli nie zawiera tego wcześniej wpisany w polskie księgi akt małżeństwa
 • Rejestrowanie zgonu osoby zmarłej w rejestrze Pesel i unieważnianie dowodu osobistego oraz zmiany stanu cywilnego współmałżonka.
 • Przygotowywanie wniosków w sprawach nadania medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz organizowanie uroczystości związanych z ich wręczeniem.
 • Organizowanie uroczystości związanych ze 100-leciem urodzin mieszkańców Skierniewic.
 • Sporządzanie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.
 • Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z aktów stanu cywilnego.
 • Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
 • Wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach.
 • Wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.
 • Wpisywania wzmianek dodatkowych w księdze papierowej o przeniesieniu aktu do rejestru stanu cywilnego.
 • Dokonywanie sprostowania, uzupełnienia, odtwarzania i unieważniania aktów stanu cywilnego oraz załączanie wzmianek dodatkowych.
 • Zamieszczanie przypisków, w tym przypisków zamieszczanych przy akcie stanu cywilnego na podstawie uznania orzeczenia organu państwa obcego lub na podstawie innego dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, a niewymagającego uznania albo odpisu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu stanu cywilnego w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę informacji w zakresie stanu cywilnego.
 • Sporządzenie wzmianek na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji administracyjnych o zmianie imienia i nazwiska, odpisów aktów stanu cywilnego, protokołów sporządzonych przez kierowników urzędów stanu cywilnego albo konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, odpisów zagranicznych stanu cywilnego lub innych dokumentów pochodzących od organów obcych państw niewymagających uznania.
 • Przenoszenie aktów z ksiąg do centralnej bazy stanu cywilnego.
 • Usuwanie niezgodności w bazie Pesel.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych i decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska.
 • Uznawanie orzeczeń sądów państw obcych wydanych w sprawach cywilnych podlegających uznaniu z mocy prawa.
 • Poświadczanie za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów przedstawianych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań.
 • Realizowanie zadań wynikających z konwencji międzynarodowej dotyczącej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.