Referat Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

ul. Al.Rataja 4
tel. 46 833-36-11 wew. 470

Referat Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych realizuje zadania związane z bezpieczeństwem i ochroną ludności w razie zagrożenia (ewakuacja, łączność, alarmowanie), zajmuje się tworzeniem i koordynacją działań obrony cywilnej oraz organizowaniem i koordynowanie działań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
a w szczególności do zadań Referatu należy:

 • wykonywanie zaleceń Szefów Obrony Cywilnej,
 • planowanie i koordynowanie przygotowań w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i spraw obronności,
 • zadania związane z tworzeniem formacji obrony cywilnej w mieście,
 • przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
 • opracowywanie i realizacja planów obrony cywilnej miasta oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych miasta,
 • organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 • kierowanie przygotowaniem ewakuacji ludności oraz koordynowanie tych działań,
 • zapewnienie warunków służących koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych, w tym koordynacji prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego,
 • ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie miasta,
 • dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,
 • planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
 • planowanie realizacji zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej,
 • koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 • prowadzenie spraw z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego:
  • związanych z planowaniem obronnym i kryzysowym,
  • związanym z gotowością obronną,
  • związanym z programowaniem mobilizacji gospodarki,
 • składanie sprawozdań i informacji z wykonywania zadań w zakresie obronności,
 • nadzorowanie przygotowań do wprowadzania obowiązku zaciemniania i wygaszania oświetlenia na terenie miasta,
 • nadzór nad konserwacją i eksploatacją budowli ochronnych,
 • współdziałanie z Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi miasta w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków,
 • współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie tworzenia warunków do koordynacji działań w zakresie udzielania i odbioru pomocy humanitarnej,
 • obsługa administracyjno-biurowa:
  • Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
  • Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  • Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego,
  • Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
 • przygotowywanie okresowych informacji o stanie bezpieczeństwa w Mieście na podstawie informacji uzyskanych od instytucji zajmujących się tą tematyką,
 • współudział w opracowaniu gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie opracowania planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
 • współpraca z Policją w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego systemu ostrzegania ludności,
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • współpraca przy planowaniu operacyjnym, oraz aktualizacji planu operacyjnego dla miasta Skierniewice,
 • opracowywanie i aktualizacja planu ochrony zabytków.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.