WYKONANIE PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH NA OBSZARZE GMNINY MIASTO SKIERNIEWICE NA LATA 2021-2023

Program Priorytetowy WFOŚIGW w Łodzi pn. „Wykonanie Podłączeń Kanalizacyjnych – II EDYCJA” 

Zadanie miasta Skierniewice pn.: „WYKONANIE PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTO SKIERNIEWICE NA LATA 2021-2023”

Dotacja: 206.884,00 zł

Całkowita wartość: 403.386,89 zł

Opis zakresu projektu: Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej na terenie Miasta Skierniewice.

www.wfosigw.lodz.pl


 

WYKONANIE PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTO SKIERNIEWICE NA LATA 2019-2021

Program Priorytetowy WFOŚIGW w Łodzi pn. „Wykonanie Podłączeń Kanalizacyjnych". Zadanie miasta Skierniewice pn.: „WYKONANIE PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTO SKIERNIEWICE NA LATA 2019-2021”

  • Dotacja: 432 216,00 zł
  • Całkowita wartość: 924 473,06 zł

Celem Programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Projekt realizowany jest w obszarze aglomeracji Skierniewice. Aglomerację tworzy miasto Skierniewice, obsługiwane przez oczyszczalnię ścieków komunalnych  zlokalizowaną w Mokrej Prawej  gminie  Skierniewice. Składany projekt ,, Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019- 2021" będzie kontynuacją  dużych inwestycji , które w części finansowane są ze środków  UE w ramach POliŚ 2014-2020 dla projektów,, Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej  w mieście Skierniewice – etap II'' oraz  ,, Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej  w mieście Skierniewice etap III''. W ramach Programu zaplanowano  podłączenie 166 posesji do zbiorczej kanalizacji sanitarnej , jest to szansa dla mieszkańców na włączenie się do sieci i uzyskanie dofinansowania .Wskaźniki osiągnięcia celu zarówno jak efekty rzeczowe i ekologiczne zostaną osiągnięte.

www.wfosigw.lodz.pl


 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KOZIETULSKIEGO 3

Wartość ogólna zadania: 682 035,00 zł

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

  • pożyczka: 76.633,00 zł
  • dotacja: 178.810,00 zł

Opis zakresu projektu: W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: docieplenie, wymiana stolarki, wymiana instalacji c.o. i c.u.w. z wymianą kotła wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

www.wfosigw.lodz.pl


 

USUWANIE, TRANSPORT  I  UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST


USUWANIE, TRANSPORT  I  UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH)  Z TERENU MIASTA SKIERNIEWICE W 2021  R.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 20.948,00 ZŁ

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW DO: 18.853,00 ZŁ


URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE

USUWANIE, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH) Z TERENU MIASTA SKIERNIEWICE W 2020 R.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 23.706,00 ZŁ

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW: 21.335,00 ZŁ


URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE

USUWANIE, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH) Z TERENU MIASTA SKIERNIEWICE W 2019 R.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 18.326,77 ZŁ

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W ŁODZI: 16.526,00 ZŁ


USUWANIE, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH) Z TERENU MIASTA SKIERNIEWICE W 2018 R.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 14.318,51 ZŁ

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW: 12.886,00 ZŁ


"USUWANIE, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH) Z TERENU MIASTA SKIERNIEWICE W 2017 ROKU"

WARTOŚĆ PROJEKTU: 34.300,00 ZŁ

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW: 27.440,00 ZŁ  

 

www.wfosigw.lodz.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.