Nasze ekologiczne pracownie „Bio – chemiczne kompetencje dziewiątki”

W roku szkolnym 2023/2024 kolejny raz Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach przystąpiła do Konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. „Nasze ekologiczne pracownie”. Projekt skutkował dotacją w wysokości 60 000 zł (wartość ogólna zadania 65 000zł), która została wykorzystana na całkowitą realizację zadania:

UTWORZENIE EKOPRACOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 im. Marii Grzegorzewskie w Skierniewicach „Bio – chemiczne kompetencje dziewiątki”

Nowa ekopracownia wyposażona została w nowoczesne sprzęty multimedialne: monitor interaktywny, mobilną szafkę laboratoryjną do prezentowania doświadczeń, nowoczesne meble, liczne modele, preparaty mikroskopy, probówki, zestawy do nauczania chemii, krystalizator oraz wiele innych ciekawych pomocy dydaktycznych. Dzięki projektowi uczniowie będą mieli szansę uczestniczyć w ciekawych zajęciach chemii i biologii oraz zajęciach pozalekcyjnych i rewalidacyjnych. Zajęcia dodatkowe – to koła tematyczne.

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły oraz pośrednio do rodziców i pracowników. Umożliwia korzystanie z szerokiej bazy dydaktycznej, nowoczesnych technologii. Pozwoli na głębsze i pełniejsze poznawanie tajemnic przyrody, biologii, chemii i otaczającego świata oraz poznawania bioróżnorodności we wszystkich jej aspektach – genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. 
Cele główne programu „Bio – chemiczne kompetencje dziewiątki”

  • Wyjaśnienie wpływu chemii na różnorodność biologiczną.
  • Wytwarzanie świadomości nt. powiązań codziennych działań i czynności ze skutkami lokalnymi i globalnymi.
  • Przewidywanie kosztów środowiskowych związanych z brakiem segregacji i recyklingu odpadów.
  • Rozwijanie umiejętności samodzielnego mikroskopowania.
  • Omówienie zróżnicowania przestrzennego warunków środowiska przyrodniczego oraz działalności człowieka na Ziemi.
  • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko życia.

www.wfosigw.lodz.pl
 


 

 

WYKONANIE PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH NA OBSZARZE GMNINY MIASTO SKIERNIEWICE NA LATA 2021-2023

Program Priorytetowy WFOŚIGW w Łodzi pn. „Wykonanie Podłączeń Kanalizacyjnych – II EDYCJA” 

Zadanie miasta Skierniewice pn.: „WYKONANIE PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTO SKIERNIEWICE NA LATA 2021-2023”

Dotacja: 206.884,00 zł

Całkowita wartość: 403.386,89 zł

Opis zakresu projektu: Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej na terenie Miasta Skierniewice.

www.wfosigw.lodz.pl


 

WYKONANIE PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTO SKIERNIEWICE NA LATA 2019-2021

Program Priorytetowy WFOŚIGW w Łodzi pn. „Wykonanie Podłączeń Kanalizacyjnych". Zadanie miasta Skierniewice pn.: „WYKONANIE PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTO SKIERNIEWICE NA LATA 2019-2021”

  • Dotacja: 432 216,00 zł
  • Całkowita wartość: 924 473,06 zł

Celem Programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Projekt realizowany jest w obszarze aglomeracji Skierniewice. Aglomerację tworzy miasto Skierniewice, obsługiwane przez oczyszczalnię ścieków komunalnych  zlokalizowaną w Mokrej Prawej  gminie  Skierniewice. Składany projekt ,, Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019- 2021" będzie kontynuacją  dużych inwestycji , które w części finansowane są ze środków  UE w ramach POliŚ 2014-2020 dla projektów,, Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej  w mieście Skierniewice – etap II'' oraz  ,, Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej  w mieście Skierniewice etap III''. W ramach Programu zaplanowano  podłączenie 166 posesji do zbiorczej kanalizacji sanitarnej , jest to szansa dla mieszkańców na włączenie się do sieci i uzyskanie dofinansowania .Wskaźniki osiągnięcia celu zarówno jak efekty rzeczowe i ekologiczne zostaną osiągnięte.

www.wfosigw.lodz.pl


 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KOZIETULSKIEGO 3

Wartość ogólna zadania: 682 035,00 zł

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

  • pożyczka: 76.633,00 zł
  • dotacja: 178.810,00 zł

Opis zakresu projektu: W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: docieplenie, wymiana stolarki, wymiana instalacji c.o. i c.u.w. z wymianą kotła wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

www.wfosigw.lodz.pl


 

USUWANIE, TRANSPORT  I  UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST


USUWANIE, TRANSPORT  I  UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH)  Z TERENU MIASTA SKIERNIEWICE W 2021  R.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 20.948,00 ZŁ

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW DO: 18.853,00 ZŁ


URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE

USUWANIE, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH) Z TERENU MIASTA SKIERNIEWICE W 2020 R.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 23.706,00 ZŁ

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW: 21.335,00 ZŁ


URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE

USUWANIE, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH) Z TERENU MIASTA SKIERNIEWICE W 2019 R.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 18.326,77 ZŁ

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W ŁODZI: 16.526,00 ZŁ


USUWANIE, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH) Z TERENU MIASTA SKIERNIEWICE W 2018 R.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 14.318,51 ZŁ

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW: 12.886,00 ZŁ


"USUWANIE, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH) Z TERENU MIASTA SKIERNIEWICE W 2017 ROKU"

WARTOŚĆ PROJEKTU: 34.300,00 ZŁ

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW: 27.440,00 ZŁ  

 

www.wfosigw.lodz.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.