Wydział Inwestycji Kubaturowych

ul. Św. Floriana 9
Naczelnik: Grażyna Gruchała


tel. 46 834-51-46, email: g.gruchala@um.skierniewice.pl

Wy

Wydział Inwestycji Kubaturowych prowadzi sprawy związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji oraz kapitalnych remontów obiektów użyteczności publicznej.
W szczególności do zadań Wydziału należy:

 • przygotowanie dokumentów wymaganych do przeprowadzenia procedur przetargowych na wykonanie robót budowlanych dla planowanych inwestycji między innymi remontów: przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i innych obiektów użyteczności publicznej na podstawie wniosków przedstawionych przez właściwych dyrektorów i zatwierdzonych przez Prezydenta,
 • współpraca z Referatem Zamówień Publicznych,
 • przygotowanie okresowych informacji dla potrzeb Prezydenta oraz Rady o realizacji inwestycji kubaturowych, występujących trudnościach oraz ujawnionych nowych potrzebach w tym zakresie,
 • sporządzanie niezbędnych informacji i analiz dla potrzeb Prezydenta,
 • prowadzenie rejestru zawartych umów i zleceń, prowadzenie wykazu spraw spornych, przestrzeganie terminów procesowych i umownych,
 • prowadzenie spraw związanych z kapitalnymi remontami budynków urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta,
 • przygotowywanie niezbędnych materiałów do uruchomienia finansowania nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych Miasta,
 • przygotowanie terenów pod inwestycje,
 • koordynacja robót budowlanych na prowadzonych inwestycjach,
 • przekazywanie placów budowy wykonawcom,
 • zapewnienie nadzoru inwestorskiego na realizowanych inwestycjach oraz zadaniach polegających na modernizacji lub remoncie istniejących obiektów lub urządzeń,
 • kontrola właściwej jakości robót budowlano-montażowych realizowanych inwestycji, zgodności wykonanych robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • kontrola wyrobów budowlanych zastosowanych na prowadzonych budowach pod kątem posiadania stosownych badań i certyfikatów dopuszczających je do obrotu i stosowania
  w budownictwie,
 • zapewnienie pierwszego wyposażenia technicznego realizowanych inwestycji – zakup realizowany w drodze przetargu,
 • kontrola jakości wykonanych robót w modernizowanych i remontowanych obiektach i ich zgodności z opracowaną dokumentacją techniczną,
 • uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez inspektorów nadzoru budowlanego na budowach realizowanych przez Urząd,
 • dokonywanie odbioru inwestycji wraz z rozliczeniem rzeczowo-finansowym oraz egzekwowanie roszczeń z tytułu rękojmi,
 • dokonywanie rozliczeń z realizacji zadań inwestycyjnych oraz oddziaływanie na prawidłowe kształtowanie się kosztów inwestycji,
 • udział w komisji powoływanej do ustalenia usterek w okresie gwarancyjnym, ustalenie zakresu robót związanych z usunięciem tych usterek oraz kontrola terminowości ich usunięcia przez wykonawcę,
 • współudział w opracowywaniu planowanych do realizacji inwestycji kubaturowych,
 • opracowywanie wspólnie z Wydziałem Finansowym innymi wydziałami – wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • opracowywanie wymaganej sprawozdawczości GUS z zakresu działalności inwestycyjnej.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.