Sesje Rady Miasta

XLV sesja Rady Miasta Skierniewice

25 sierpnia o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Skierniewice. Dzienny porządek obrad poniżej.

 Kliknij i pobierz dzienny porządek obrad

Porządek dzienny:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uwagi do porządku dziennego.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XLIV.2022 z XLIV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 30 czerwca 2022 roku.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz z prognozą długu na lata 2022-2040.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 189/2 o powierzchni 0,0352 ha, położonej przy ul. Powstańców Warszawy w Skierniewicach (obręb 17).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerami działek 1066/1 o powierzchni 0,0194 ha, 1066/2 o powierzchni 0,0201 ha, 1066/3 o powierzchni 0,0207 ha, 1066/4 o powierzchni 0,0201 ha, 1066/5 o powierzchni 0,0212 ha, położonej w obrębie 7, przy ul. Młynarskiej w Skierniewicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicą Sosnową, linią kolejową Nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice i granicą administracyjną miasta.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Jana III Sobieskiego, Aleją Macieja Rataja, Wiaduktem oraz terenem kolejowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Łabędzkiego i Niecałą.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszar położony pomiędzy ulicą Sosnową a Obszarem Ochrony Uzdrowiskowej Skierniewice – Maków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Skierniewice – Osiedla Zdrojowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stałej Komisji Uzdrowiskowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Skierniewice na lata 2022-2026”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mieście Skierniewice.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta Skierniewice dotyczącego skarg na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta Skierniewice dotyczącego skarg na Prezydenta Miasta Skierniewice.
 22. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Skierniewice na lata 2020 – 2022.
 23. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Skierniewicach z zakresu utrzymania rzek, kanałów, wałów przeciwpowodziowych oraz spraw wpływających do Nadzoru Wodnego w Skierniewicach w roku 2021.
 24. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2021.
 25. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 21 czerwca 2022 roku do 5 sierpnia 2022 roku.
 26. Interpelacje i zapytania radnych.
 27. Wolne wnioski i oświadczenia.
 28. Sprawy różne.
 29. Zamknięcie obrad.

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.