Sesje Rady Miasta

LXVII Sesja Rady Miasta Skierniewice

W czwartek 21 marca 2024 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach odbędzie się LXVII sesja Rady Miasta Skierniewice.

Projekty uchwał: https://drive.google.com/drive/folders/1DUOJIHSoEhXFVmnV0hK5bfYAiZ54-HIq?usp=sharing

Porządek dzienny:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uwagi do porządku dziennego.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr LXVI.2024 z LXVI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 15 lutego 2024 roku
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2024-2045.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Skierniewice lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Łódzkiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Prymasowską, Konstytucji 3-go Maja, Jagiellońską, Rawską, Wschodnią, Aleją Niepodległości, Stefana Batorego, Strykowską, Placem Św. Floriana i Senatorską.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na potrzeby realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2023 – 2033.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LX/105/2023 z dnia 28 września 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2023 – 2033. załącznik w wersji elektronicznej i do wglądu w Biurze Rady Miasta
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych w 2024 roku na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Skierniewice na II, III i IV kwartał 2024 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice przez Unię Skierniewice Non-Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice przez Amatorski Klub Bokserski z siedzibą w Skierniewicach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Skierniewice.
 17. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach za 2023 rok  (materiał w wersji elektronicznej i do wglądu w Biurze Rady Miasta
 18. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok.
 19. Sprawozdanie z realizacji działań wspierających integrację osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Skierniewice za rok 2023.
 20. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Skierniewice za 2023 rok.
 21. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku funkcjonującej przy Prezydencie Miasta Skierniewice i Staroście Skierniewickim za 2023 rok.
 22. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 6 lutego 2024 roku do 11 marca 2024 roku.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski i oświadczenia.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie obrad.

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.