Sesje Rady Miasta

LXVI sesja Rady Miasta Skierniewice

15 lutego 2024 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach odbędzie się LXVI sesja Rady Miasta Skierniewice.

 Kliknij i pobierz projekty uchwał. 

Porządek dzienny:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uwagi do porządku dziennego.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr LXIV.2024 z LXIV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 11 stycznia 2024 roku oraz Protokołu Nr LXV z LXV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 23 stycznia 2024 roku.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2024-2045.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w 2024 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. w Skierniewicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Mokrej Prawej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skierniewicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 732/1 o powierzchni 0,0645 ha, położonej przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 33 w Skierniewicach (obręb 8).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 365/5 o pow. 0,0128 ha, położonej przy Alei Niepodległości w Skierniewicach (obręb 10).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulic: Jana III Sobieskiego i Unii Europejskiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta położony pomiędzy ulicami: Miedniewicką i Aleją Macieja Rataja.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta położony pomiędzy ulicami: Strobowską i Rawską oraz Ogrodem Działkowym im. Feliksa Kotowskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Rawską, Wschodnią i Mikołaja Kopernika.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Skierniewice w 2024 roku”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Mieście Skierniewice (Rondo Miasta Kobiet).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Mieście Skierniewice (Rondo Wincentego Witosa).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Mieście Skierniewice (Rondo  rtm. Witolda Pileckiego).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok dla Miasta Skierniewice.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta Skierniewice dotyczącego skargi na działalność Prezydenta Miasta Skierniewice.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta Skierniewice dotyczącego skarg na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.
 27. Sprawozdanie z realizacji Programu Skierniewicka Rodzina PLUS za rok 2023.
 28. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Skierniewice za rok 2023.
 29. Przedłożenie sprawozdań z pracy Komisji Rady Miasta Skierniewice za 2023 rok.
 30. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 3 stycznia 2024 roku do 5 lutego 2024 roku.
 31. Interpelacje i zapytania radnych.
 32. Wolne wnioski i oświadczenia.
 33. Sprawy różne.
 34. Zamknięcie obrad.

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.