Sesje Rady Miasta

LVI sesja Rady Miasta Skierniewice

25 maja w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Skierniewice. Początek obrad o godz. 16:00. Porządek dzienny zamieszczamy poniżej.

Materiały sesyjne do pobrania.

Porządek dzienny:
    1. Otwarcie.
    2. Stwierdzenie quorum.
    3. Uwagi do porządku dziennego.
    4. Przyjęcie Protokołu Nr LV.2023 z LV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 30 marca 2023 roku.
    5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Skierniewice za rok 2022. (z uwagi na obszerność materiału, Raport przekazany w wersji elektronicznej)
    6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2023-2040.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2023 rok.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 727 o powierzchni 0,0542 ha, położonej przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Skierniewicach (obręb 8).
    9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Strykowskiej, Stefana Batorego, 1-go Maja oraz Placu Dąbrowskiego.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- fragment miasta położony przy ulicy Sierakowickiej.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulicy Zwierzynieckiej i Kasztanowej.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta Skierniewice dotyczącego skarg na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.
    15. Sprawozdanie z realizacji działań wspierających integrację osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Skierniewice za rok 2022.
    16. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.
    17. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Skierniewice za rok 2022. (materiał w wersji elektronicznej i do wglądu w Biurze Rady Miasta)
    18. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 21 marca 2023 roku do 15 maja 2023 roku.
    19. Interpelacje i zapytania radnych.
    20. Wolne wnioski i oświadczenia.
    21. Sprawy różne.
    22. Zamknięcie obrad

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.