Skierniewice przyjazne inwestorom

Skierniewice to blisko pięćdziesięciotysięczne miasto na prawach powiatu o bogatej 560-letniej tradycji. Położone są w centralnej Polsce, na północnym wschodzie województwa łódzkiego, między aglomeracją łódzką i warszawską.

Atutem Skierniewic jest ich dogodna lokalizacja i dostępność komunikacyjna, uwarunkowana połączeniami z ważnymi szlakami komunikacyjnymi:

 • kolejowymi: magistralne linie kolejowe w kierunku Warszawy, Łodzi i Łowicza;
 • drogowymi o znaczeniu lokalnym i krajowym: droga krajowa nr 70; drogi wojewódzkie nr 705 i 707;
 • drogowymi o znaczeniu międzynarodowym: autostrada A2, droga ekspresowa S8.

Skierniewicki samorząd może pochwalić się dużą skutecznością w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych, które służą realizacji wielu ważnych inwestycji. Sięgamy zarówno po dotacje krajowe, jak również z Unii Europejskiej. W ostatnich latach pozyskaliśmy dla budżetu miasta kwotę ponad 126 mln zł. Dofinansowanie umożliwiło m.in. remonty, przebudowy i budowy dróg i mostów na terenie Skierniewic, modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zrealizowanie szeregu projektów z dziedziny ochrony środowiska, edukacji, dziedzictwa kulturowego, sportu i rekreacji, a także wsparcia osób niepełnosprawnych i rodziny.

Dbałość o infrastrukturę miejską przekłada się na podniesienie komfortu życia mieszkańców, a także na zainteresowanie przedsiębiorców inwestowaniem w Skierniewicach i dynamikę rozwoju gospodarczego miasta. Swoje zakłady ulokowały tutaj m.in.:

 • Mirbud S.A.
 • Vog Polska sp. z o.o.
 • Veka Polska sp. z o.o.
 • Sotralentz sp. z o.o.
 • Axell Logistics sp. z o.o.
 • Stella sp. z o.o.
 • Bruk-Bet sp. z o.o.

Podstrefa Skierniewice - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Wybrane zdjęcia

Skierniewickie tereny inwestycyjne zostały włączone do Łódzkiej Specjalnej Strefy ekonomicznej w 2009 r. Podstrefa Skierniewice obejmuje swoją powierzchnią łącznie ponad 10 ha. Jest to wyodrębniony obszar na terenie miasta, gdzie przedsiębiorcy mogą rozpocząć działalność na preferencyjnych warunkach. Korzyści płynące z nowych inwestycji lub stworzenia nowych miejsc pracy w strefie to:

 • możliwość skorzystania z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych (wysokość wsparcia  uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi od 35% do 55%);
 • możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości;
 • pomoc merytoryczna we wdrażaniu procesu inwestycyjnego;
 • współpraca z placówkami edukacyjnymi i uczelniami wyższymi;
 • bogate tradycje przemysłowe.

Do tej pory z możliwości otworzenia działalności w Podstrefie Skierniewice skorzystały dwie firmy. Są to: Thermica sp. z o.o., producent płyt styropianowych, oraz Topsil Global sp. z o.o. sp. k., firma specjalizująca się w przetwórstwie silikonów i elastomerów termoplastycznych.

Do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej należy również teren inwestycyjny o powierzchni 6,8 ha, zlokalizowany przy ul. S. Rybickiego, w niewielkiej odległości od drogi krajowej nr 70. Działka uzbrojona została w następującą infrastrukturę techniczną:

 • kanalizację deszczową wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności ok. 2 tys. m3;
 • kanalizację sanitarną;
 • przyłącza wodociągowe;
 • sieć elektroenergetyczną;
 • sieć teletechniczną;
 • 3 zjazdy indywidualne z ul. Rybickiego pozwalające na połączenie terenu z istniejącym układem drogowym.

Kompleksowe uzbrojenie działki inwestycyjnej leżącej w Podstrefie Skierniewice ŁSSE było możliwe dzięki pozyskanemu wsparciu w kwocie ponad 3 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Infrastruktura techniczna powstała na potrzeby realizacji projektu „Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach”. Umowa o dofinansowanie (nr RPLD. 02.01.01-10-0001/15-00) została podpisana w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Główne cele projektu:

 • kompleksowe przygotowanie infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych;
 • stworzenie lepszych warunków rozwoju i wzmocnienie konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw;
 • wzbogacenie oferty atrakcyjnych, uzbrojonych terenów przeznaczonych pod inwestycje;
 • pozyskanie 3 inwestorów, z których jeden profilem swojej działalności powinien wpisywać się w tzw. inteligentne specjalizacje regionalne - innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze - określone w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego (LORIS 2030);
 • rozwój społeczno-gospodarczy miasta i wzrost zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Dlaczego warto zainwestować i otworzyć działalność w oferowanej lokalizacji:

 • dogodne położenie;
 • bliskość szlaków komunikacyjnych o dużym znaczeniu w regionie;
 • płaskie ukształtowanie terenu działki;
 • działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na tereny produkcyjno-usługowe;
 • przynależność do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 • kompleksowe uzbrojenie terenu we wszystkie niezbędne media;
 • efektywność samorządu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na przedsięwzięcia infrastrukturalne;
 • klimat przyjazny dla inwestorów.

Miejskie tereny inwestycyjne

Dla przedsiębiorców poszukujących atrakcyjnych gruntów pod inwestycje Miasto Skierniewice, obok terenów położonych w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, dysponuje jeszcze innymi nieruchomościami. Największa z nich to ponad 140-hektarowy obszar dawnego poligonu wojskowego. Nieruchomość ta podzielona jest na 7 mniejszych działek. Drugą, mniejszą nieruchomością, liczącą blisko 19 hektarów, miasto dysponuje w rejonie ul. Unii Europejskiej. Ich szczegółowe opisy znajdują się w załączonych poniżej formatkach.

 

Pliki do pobrania

Baza prywatnych nieruchomości

Jednym z głównych zadań Miasta Skierniewice jest tworzenie korzystnych warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Dlatego w ramach współpracy z przedsiębiorcami stworzono bazę prywatnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia na cele produkcyjne, magazynowe, usługowe. Zebranie i udostępnienie takich informacji może przyczynić się do nowych inwestycji, a tym samym do powstania kolejnych miejsc pracy. 

Wszystkie zainteresowane podmioty, które chcą zbyć należące do nich nieruchomości, mogą zgłaszać je do publikacji w bazie danych, w ramach współpracy z Urzędem Miasta Skierniewice. 

Kontakt: Urząd Miasta Skierniewice, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych (tel. 46 834 51 76, e.cieslak@um.skierniewice.pl).

Pliki do pobrania

Kontakt dla inwestorów

Urząd Miasta Skierniewice
Wydział Rozwoju Gospodarczego,
Sportu i Spraw Społecznych

 ul. Senatorska 12,
96-100 Skierniewice
 tel. 46 834 51 76,
46 834 51 00
 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.