Środowisko

Przypominamy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów

Podobnie jak w latach poprzednich, w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominamy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości.

Spalając odpady wpływamy szkodliwie na swoje zdrowie oraz zdrowie sąsiadów, a także szkodzimy środowisku naturalnemu. Spalając odpady łamiemy prawo. W okresie jesienno - zimowym odczuwany pogarszającą się jakość powietrza którym oddychamy. W znacznej mierze odpowiada za to tzw. niska emisja czyli emisja pochodząca ze spalania paliw stałych w piecach domowych, kominkach i kotłach. Spalanie odpadów (lub niskiej jakości węgla) w piecach domowych gdzie spalanie odbywa się w niskich temperaturach (200 – 500°C), które nie są wyposażone w jakiekolwiek urządzenia oczyszczania spalin, prowadzi do bardzo wysokiej emisji pyłów (PM10 i PM2,5)  i substancji rakotwórczych, w tym: benzo[a]pirenu, dioksyn i furanów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, metali ciężkich, tlenku węgla, tlenków azotu i siarki.

Spalanie odpadów może prowadzić to do podrażnień dróg oddechowych, alergii oraz wpływać na wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego oraz nowotwory.

Pamiętaj dbaj o swoje zdrowie, zdrowie swoich bliskich oraz osób mieszkających w twoim otoczeniu! Nie spalaj odpadów! Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci!

W piecach domowych nie wolno spalać, m.in.: 

 • odpadów plastikowych i butelek po napojach, 
 • zużytych opon i innych odpadów gumowych, 
 • odpadów z tworzyw sztucznych, 
 • elementów drewnianych pokrytych farbami i lakierem (w tym sklejek), 
 • sztucznej skóry, 
 • opakowań po rozpuszczalnikach, olejach i środkach ochrony roślin, 
 • opakowań po farbach i lakierach, 
 • plastikowych toreb z polietylenu, 
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych, 
 • zmieszanych odpadów komunalnych.

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów i śmieci grozi mandat do 500 zł lub gdy sprawa trafi do sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł. Kara aresztu może wynosić od 5 do 30 dni.

Jednocześnie informujemy, że od 01 maja 2018 r. obowiązuje uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego NR XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. (zmieniona uchwałą NR L/597/22 z dnia 22 listopada 2022 r.) wprowadzająca na obszarze województwa łódzkiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2017 r. poz. 4549). Uchwała ta (zwana potocznie uchwałą antysmogową) stanowi prawo miejscowe, obowiązujące na terenie województwa łódzkiego (w tym na terenie miasta Skierniewice).

Uchwała przede wszystkim wprowadza zakazy spalania w piecach paliw złej jakości (m.in. mułów węglowych, węgla brunatnego itp.) oraz określała terminy wymiany starych pieców na piece proekologiczne (charakteryzujące się niską emisją zanieczyszczeń). Uchwała ta weszła w życie od 1 maja 2018 r. Już od tej daty uchwała zakazuje stosowania paliw:

 1. w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej niemniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%;
 2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
 3. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 4. zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.


Od dnia 1 stycznia 2025 r. określono zakaz eksploatacji kotłów, pieców i kominków na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania wody, jeżeli uruchomiono je przed 1 maja 2018 r. i nie spełniają wymagań 3, 4 lub 5 klasy. Od dnia 1 stycznia 2028 r. określono zakaz eksploatacji źródeł ogrzewania spełniających wymagania 3 i 4 klasy, których eksploatację rozpoczęto przed dniem 1 maja 2018 r. Uchwała dotyczy wszystkich mieszkańców i podmiotów zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego (w tym mieszkańców spalających paliwa do ogrzania swoich posesji). Ograniczenie stosowania złej jakości paliw na terenie województwa łódzkiego (w tym na terenie Miasta Skierniewice), a także sukcesywna wymiana pieców na przestrzeni najbliższych lat na piece proekologiczne, bezwątpienia będzie miała wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz w konsekwencji poprawę jakości powietrza w mieście.
 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.