Miasto

Statystyki ze Skierniewic. Rok 2023 w liczbach Urzędu Stanu Cywilnego.

Jak co roku skierniewicki Urząd Stanu Cywilnego przygotował obszerne statystyczne podsumowanie minionego roku. Aby lepiej zrozumieć, jak zmienia się nasze miasto, warto przyjrzeć się statystykom dotyczącym urodzeń, ślubów, rozwodów i zgonów.
Akty urodzenia  - 616              
/2008-1041,2009-955,2010-948,2011-902, 2012-911,2013-744, 2014-722, 2015-714, 2016-904, 2017-936, 2018-928, 2019-797,2020-783,2021-728,2022-745/

Na ogólną liczbę 616 sporządzonych aktów urodzenia składa się:

 • 482 aktów urodzeń dla dzieci urodzonych w Skierniewicach (241 dziewczynek i 241 chłopców)
 • oraz 131 aktów to transkrypcje aktów osób urodzonych za granicą (2018-105, 2019-99, 2020-68,2021-81,2022-109)
 • 1 akt unieważniony
 • 2 akty sporządzone po przysposobieniu

Z ogólnej liczby dzieci urodzonych w Skierniewicach w chwili sporządzania aktu urodzenia 171 dzieci zameldowano w Skierniewicach.

Wśród aktów urodzeń jest 131 aktów osób urodzonych za granicą i wpisanych do polskich ksiąg. Akty te pochodzą z następujących krajów: Białoruś -21 wpisów, Wielka Brytania -21 wpisów, Ukraina –18 wpisów, Republika Południowej Afryki -16 wpisów, USA -8 wpisów, Holandia -6 wpisów, Niemcy -5 wpisów, Kanada – 4 wpisy, Argentyna -4 wpisy, Włochy -3 wpisy, Hiszpania -3 wpisy, Belgia -3 wpisy, Irlandia -3 wpisy, Luksemburg – 2 wpisy, Meksyk – 2 wpisy. Pojedyncze wpisy: Liban, Rosja, Francja, Austria, Turcja, Izrael, Norwegia, Albania, Szwajcaria, Wyspa Man, Szkocja, Portugalia,

W 28 aktach urodzenia dokonano adnotacji o danych kryjących dotyczących ojca dziecka w przypadkach gdy dziecko nie zostało uznane, ani też nie ustalono ojcostwa (jest to tzw. fikcja prawna). /2008-23, 2009-28, 2010-31, 2011-30, 2012-36, 2013-17, 2014-20, 2015-21, 2016-18, 2017-19, 2018-15, 2019-20, 2020-13, 2021-17,2022-21/.

Sporządzono 138 protokołów przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. /2008–99, 2009-125, 2010-125, 2011-116, 2012 -145, 2013-139, 2014-129, 2015-147, 2016-173, 2017-172, 2018-211, 2019-174,2020-198,2021-176,2022-177/.

Powyższe protokoły dotyczyły:

 • uznania dziecka poczętego – 61 szt.
 • uznania dziecka przed sporządzeniem aktu urodzenia – 82 szt.
 • w tym: dziecka urodzonego poza miastem Skierniewice – 5 szt.
 • uznania dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia – 14 szt.

W 2023 roku 2 nieletnie matki urodziły dzieci w Skierniewicach (w wieku 17 lat). /2010-8,2011-5,2012-3,2013-5,2014-2,2015-5,2016-5, 2017-3, 2018-1, 2019-5, 2020-3, 2021-5,2022-2/.

Najmłodsza matka w 2023 roku była z rocznika: 2006.

Najstarsza matka w 2023 roku była z rocznika: 1978

Najmłodszy ojciec w 2023 roku był z rocznika: 2003

Najstarszy ojciec w 2023 roku był z rocznika: 1973

Najwięcej matek, które urodziły dzieci w 2023 roku było z rocznika 1995.

Najwięcej w 2023 roku było matek, które urodziły pierwsze dziecko (190 kobiet), a następnie matek, które urodziły drugie dziecko (178 kobiet) i matek które urodziły trzecie dziecko (66 kobiety) .

Były również przypadki, gdy kobiety urodziły: czwarte dziecko (31 kobiet), piąte dziecko (13 kobiet), szóste dziecko (5 kobiet), siódme dziecko (2 kobiety), ósme dziecko (1 kobieta), dziewiąte dziecko (1 kobieta).

W 2023 roku odbył się 1 poród w domu.

Najwięcej aktów urodzeń sporządzono w miesiącach: styczeń –70, sierpień -68, kwiecień – 58.

Najmniej aktów urodzenia sporządzono w miesiącach: listopad -40, październik -42, maj i lipiec -43.

Najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom w 2023 roku to:

Antoni, Mikołaj, Jan, Wiktor, Stanisław, Szymon,

Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom w 2023 roku to:

Laura, Alicja, Zuzanna, Hanna, Marcelina,

Pojedynczo występujące imiona dzieci w 2023 roku to:

dziewczynki: Luna, Aurelia, Olimpia, Stella, Melisa, Nadzieja, Jaga, Ida.

chłopcy: Teodor, Kordian, Józef, Gniewko, Leo, Gustaw, Wincent.

W aktach stanu cywilnego na przełomie lat występują także mniej popularne imiona takie jak: Agaton, Bernardyna, Paraskewia, Agapita, Edeltranda, Astryda, Zenajda, Bibliana, Dydak, Ekspedyt, Krystyn, Przesława, Wiaczesław, Otolia, Łada, Kociemir, Teofania, Sabba.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Skierniewicach zarejestrowano:

 • 7 aktów dla dziecka martwo urodzonego,
 • 4 pary bliźniąt (2 pary dziewczynek, 1 para chłopiec-dziewczynka i 1 para chłopców),
 • 38 dzieci obcokrajowców (oboje rodzice obywatele: Ukrainy – 36 dzieci, Białorusi – 1 dziecko, Bangladeszu – 1 dziecko).

Ponadto w aktach urodzeń wykonano:

 • 8 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących
 • zaprzeczenia ojcostwa,
 • 1 prawomocny wyrok sądowy dotyczący ustalenia ojcostwa.
 • sporządzono 2 nowe akty urodzenia po orzeczeniu
 • przysposobienia dziecka.

W 2023 roku dokonano 55 zgłoszeń urodzenia dzieci przesłanych drogą elektroniczną. (2018-13, 2019-19, 2020-92, 2021-123,2022-63).


Akty małżeństwa  -  245        
/2008-396,2009-444,2010-376,2011-340, 2012-293,2013-306, 2014-299, 2015-309, 2016-305,2017-327,2018-316,2019-305,2020-264,2021-275,2022-256/

Wśród ogólnej liczby 245 małżeństw zawartych w 2023 roku były śluby zawarte w formie:

 • wyznaniowej/konkordatowe/ 77 /2009-275,2010-250,2011-200, 2012-159,2013-170,2014-169, 2015-162,2016-162,2017-171, 2018-170,2019-134,2020-103, 2021-118, 2022-96/
 • cywilnej 123 /2009-154,2010-113,2011-130, 2012-124,2013-121, 2014-110, 2015-127,2016-126,2017-127, 2018-112,2019-140,2020-144, 2021-134,2022-118/
 • w tym poza lokalem USC 6 /2012-2,2013-4,2014-7,2015-6, 2016-8,2017-2,2018-4,2019-10,2020-5,2021-6,2022-5/
 • zawarte za granicą i wpisane do polskich ksiąg 45 /2009-15,2010-10,2011-10, 2012-10,2013-15,2014-20,2015-20, 2016-17,2017-29,2018-32, 2019-31,2020-17,2021-23,2022-42/

W 2023 roku dokonano 45 wpisów małżeństw zawartych w zagranicznych USC, dotyczyło to następujących krajów: Republika Południowej Afryki, Belgia, Kanada, Niemcy, Hiszpania, Turcja, Egipt, Białoruś, Nowa Zelandia, Dania, Holandia, USA, Argentyna, Azerbejdżan, Ukraina, Austria, Włochy, Wielka Brytania, Izrael.

W Skierniewicach odbyło się 15 ślubów cywilnych z obcokrajowcami w tym: z obywatelkami: Ukrainy (6 ślubów), a także z obywatelami: Turcji (3 śluby), Ukrainy (2 śluby), Wielkiej Brytanii, Francji, Jemenu, Włoch.

Roczniki, które najczęściej zawierały związek małżeński w 2023 r:

 • mężczyźni – 1990, 1993, 1994, 1995.
 • kobiety – 1992, 1993, 1994, 1995.

Największa różnica wieku małżonków:

 • mężczyzna starszy od kobiety o 16 lat, 15 lat, 11 lat, 10 lat.
 • kobieta starsza od mężczyzny o 20 lat, 13 lat, 11 lat, 9 lat.

Najmłodsza kobieta zawierająca związek małżeński w 2023 roku była z rocznika 2005, a najmłodszy mężczyzna z rocznika 2001.

Najstarsza kobieta zawierająca związek małżeński w 2023 była z rocznika 1946, a najstarszy mężczyzna z rocznika 1942.

W 2023 roku najwięcej związków małżeńskich (zarówno cywilnych jak i konkordatowych) w Skierniewicach było zawartych w następujących miesiącach:

 • sierpień – 36,
 • czerwiec – 34,
 • lipiec – 31.

Najmniej ślubów /cywilnych i konkordatowych/ było zawartych w miesiącach:

 • styczeń – 7,
 • luty – 8,
 • marzec – 9.

Najwięcej związków małżeńskich w skierniewickim Urzędzie Stanu Cywilnego zawarto w dniach: 08.07, 05.08, 07.10 - po 6 par.

W 2023 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skierniewicach przyjmowano oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w 31 sobót.

Odnotowano również w tutejszym USC przypadki rezygnacji z zamiaru wstąpienia w związek małżeński – 11 par zrezygnowało z zamówionego wcześniej ślubu.

(2012-6,2013-8,2014-6,2015-7,2016-11,2017-6, 2018-9, 2019-4,2020-7, 2021-7, 2022-7)

W 2023 roku odnotowano w aktach małżeństw w tutejszym USC 110 wyroków o rozwodzie, w tym 57 wyroków dotyczących ślubów konkordatowych i 53 wyroki dotyczące ślubów cywilnych.

(2008–97,2009-108,2010-113,2011-109,2012-117,2013-117,2014-115,2015-110,2016-130, 2017-112,2018-147, 2019-115, 2020-92, 2021-130, 2022-119).

W ogólnej liczbie rozwodów jest 7 rozwodów orzeczonych przez zagraniczne sądy w tym: 6 uznanych przez kierownika USC oraz 1 uznany przez sąd w Polsce.

Najstarsze rozwiedzione małżeństwo zawarte było w 1969 roku.

Najmłodsze rozwiedzione małżeństwo zawarte zostało w 2022 roku.

Niektóre kobiety po rozwodzie powróciły do nazwiska poprzedniego.

W 2023 roku 20 kobiet oraz 1 mężczyzna postanowiło powrócić do nazwiska, które nosiło przed zawarciem małżeństwa.

Taka możliwość istnieje w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie (tryb oświadczenia złożonego do protokołu przed Kierownikiem USC).

/2010-15, 2011-17, 2012-21, 2013-23, 2014-20, 2015-22, 2016-20,2017-17,2018-35, 2019-20, 2020-34, 2021-34, 2022-21/.


Akty zgonów - 656
/2008-684,2009-633,2010-687,2011-703, 2012-632,2013-705,2014-634,2015-682, 2016-690,2017-657,2018-695, 2019-632,2020-770,2021-838,2022-702/

Wśród ogólnej liczby aktów zgonów 656 sporządzonych w 2023 roku zarejestrowano:

akty typowe: 656

 • 299 aktów zgonu kobiet /2013-344, 2014-316, 2015-332, 2016-331,2017-307, 2018-373,2019-297, 2020-366,2021-405, 202-343/
 • 348 aktów zgonu mężczyzn /2013-361, 2014-318, 2015-345,2016-359, 2017-339,2018-332, 2019-329,2020-396, 2021-349, 2022-349/

akty nietypowe:

 • 9 wpisów /2016-9,2017-11,2018-10, 2019-6,2020-7,2021-10, 2022-9/.

W ogólnej liczbie zgonów są zarówno mieszkańcy Skierniewic jak również osoby z innych miejscowości których zgon nastąpił na terenie działania tutejszego USC (teren Miasta Skierniewice i Gminy Skierniewice) oraz transkrypcje aktów sporządzonych poza granicami kraju.

Wśród ogólnej liczby zarejestrowanych zgonów 362 osób było mieszkańcami Skierniewic i 3 było obywatelami Ukrainy.

Dokonano 9 wpisów aktów zgonu osób których zgon nastąpił poza granicami kraju i został zarejestrowany w polskich księgach [kraje: Wielka Brytania (3 wpisy), USA (2 wpisy), Włochy (1 wpis), Irlandia (1 wpis), Hiszpania (1 wpis), Niemcy (1 wpis)].

W 2023 roku w 2 przypadkach ustalono sądownie datę zgonu dla aktu, który zawierał tylko datę znalezienia zwłok wpisaną do aktu na podstawie karty zgonu wystawianej przez lekarza.

Najwięcej aktów zgonów sporządzono dla osób o stanie cywilnym:

 • 201 – żonaty,
 • 189 – wdowa,
 • 66 – zamężna,
 • 65 - wdowiec

Najwięcej zgonów odnotowano w miesiącach: sierpień – 68, styczeń -65, maj – 62, grudzień - 51.

Najmniej zgonów odnotowano w miesiącach: październik – 43, czerwiec – 46, kwiecień – 47, listopad -48.

Najstarsze zmarłe osoby: 1 kobieta z 1923 rocznika, 1 mężczyzna z 1925 rocznika.

Najmłodsza osoba zmarła: kobieta 2010 rocznik, mężczyzna 1996 rocznik.

Najwięcej zgonów odnotowano w rocznikach:

 • kobiety – 1932, 1933, 1930,
 • mężczyźni – 1957, 1948, 1951, 1952, 1955.

Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonane przez USC w Skierniewicach:

 • 336 czynności materialno-techniczne dot. unieważnień, sprostowań, ustaleń treści, odtworzeń i uzupełnień aktów stanu cywilnego,
 • 181 wpisy do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.

Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonane przez USC w Skierniewicach

w formie decyzji administracyjnych:

 • 34 decyzji o zmianie imienia i nazwiska
 • 17 kobiet zmieniło aktualnie noszone nazwisko
 • 10 kobiet rozwiedzionych,
 • 7 kobiet zamężnych (3 zmieniły nazwisko dwuczłonowe na nazwisko męża, 2 które nosiły nazwisko rodowe zmieniły na nazwisko dwuczłonowe: męża i rodowe, 1 kobieta zmieniła nazwisko z nazwiska męża na rodowe, 1 kobieta zmienia nazwisko na nazwisko o podobnym brzmieniu).
 • 2 kobiety zmieniły nazwisko rodowe (panny)
 • 3 kobiety zmieniły imiona
 • 5 mężczyzn zmieniło nazwisko rodowe
 • 2 dzieciom zmieniono imiona
 • 6 dzieciom zmieniono nazwiska
 • 2 mężczyzn zmieniło imię
 • 3 mężczyzn zmieniło aktualnie noszone nazwisko

zezwoleń:

 • 22 zezwoleń z art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących skrócenia miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa.

i zaświadczeń:

 • 76 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi (tj. małżeństwo konkordatowe),
 • 5 zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą. Zaświadczenia te zostały wydane dla osób, które zamierzały zawrzeć małżeństwo z obywatelami: Tunezji i Egiptu; oraz dla obywateli Polskich, którzy zamierzali zawrzeć związek małżeński poza granicami RP.
 • 15 zaświadczeń o stanie cywilnym.

IV. Inne czynności dokonane przez Urząd Stanu Cywilnego:

 • wydano 8305 odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu z aktów stanu cywilnego.
 • dokumenty te były wydawane interesantom przy sporządzaniu aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz do celów spadkowych, alimentacyjnych, emerytalno-rentowych, zasiłków rodzinnych poza granicami kraju, otrzymania paszportu, zatrudnienia, opieki społecznej.
 • zarejestrowano 4180 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego
 • sporządzono 3530 przypisków pod aktami stanu cywilnego dot. aktu urodzenia, zawarcia małżeństwa, rozwodu, zgonu osoby, zgonu współmałżonka.
 • dokonano 5078 migracji aktów z ksiąg stanu cywilnego do centralnej bazy usług stanu cywilnego.
 • usunięto 623 niezgodności danych osobowych występujących w ogólnopolskiej bazie PESEL.
 • naniesiono ogółem 976 wzmianek dodatkowych we wszystkich aktach stanu cywilnego.
 • naniesiono 12 wzmianek o zmianie imienia lub nazwiska na podstawie decyzji wydanej przez innego Kierownika USC
 • zamieszczono 2 przypiski pod aktami urodzenia na podstawie zagranicznych aktów stanu cywilnego.

W Urzędzie Stanu Cywilnego dla 50 par małżeńskich – mieszkańców miasta Skierniewice zorganizowano uroczystość z okazji wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

(2008-30par,2009-36,2010-41,2011-37,2012-37,2013-39,2014–42,2015-52,2016-38,2017-30,2018-34, 2019-46, 2020-48, 2021-52 2022-59).

W roku 2023 nie odbyła się żadna uroczystość związana z jubileuszem 100-lecia urodzin. Do chwili obecnej najstarszą mieszkanką Skierniewic była kobieta która, żyła 105 lat, a najstarszy mieszkaniec Skierniewic żył 103 lata.

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.