Zarządzenie Prezydenta w wprawie powołania komisji konkursowych na realizację zadań publicznych

Skład komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Miasta Skierniewice w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i uchwały Nr L/166/2022 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz.Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 7855) zarządza się, co następuje: 

§ 1

Powołuje się komisje konkursowe do zaopiniowania ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Miasta Skierniewice:  
1. Komisja w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w składzie:

Przewodniczący Komisji:
1/ Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice;

Członkowie: 
2/ Barbara Jarczewska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach;
3/ Karolina Sałek – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych;
4/ Natalia Bielska -  Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznycznych 

Szczeóły w załączeniu poniżej

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.