Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

ul. Św. Floriana 9
Naczelnik: Anna Traczyk - p.o. Geodety Miasta


tel. 46 834-51-55, e-mail: a.traczyk@um.skierniewice.pl

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  realizuje zadania  wynikające z przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz innych przepisów  prawa regulujących sprawy w dziedzinie geodezji i kartografii

Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru należy:

 1.  zatwierdzanie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych,
 2.  prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
 3.  uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 4.  zakładanie osnów szczegółowych,
 5.  aktualizacja map zasadniczych,
 6.  ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 7.  prowadzenie powiatowej bazy danych wchodzącej w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 8.  prowadzenie z urzędu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 9.  żądanie od osób zgłaszających zmiany w ewidencji gruntów i budynków dostarczenia dokumentów geodezyjnych, kartograficznych i innych niezbędnych do wprowadzenia zmian,
 10.  zapewnienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków – w celu założenia i prowadzenia krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich – bez prawa udostępniania osobom trzecim,
 11.  sporządzanie powiatowego zestawienia danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 12.  prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie ewidencji geodezyjnej,
 13.  gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrolowanie opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym w zakresie zasobów powiatowych,
 14.  przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 15.  ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 16.  prowadzenie rejestru cen wartości nieruchomości,
 17.  dokonywanie podziałów nieruchomości oraz ustalanie opłaty adiacenckiej wówczas, gdy w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość,
 18.  dokonywanie scalenia i ponownego podziału nieruchomości,
 19.  prowadzenie rozgraniczenia nieruchomości z urzędu i na wniosek,
 20.  prowadzenie scaleń i wymian gruntów.

Geodeta Miasta

Geodeta Miasta realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz innych przepisów prawa regulujących sprawy w dziedzinie geodezji i kartografii.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.