Sesje Rady Miasta

XXXIII sesja Rady Miasta Skierniewice

17 czerwca o godzinie 15.00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta Skierniewice.

 Do pobrania: Projekty uchwał 

Porządek dzienny:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie:
  - Protokołu Nr XXXI.2021 z XXXI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 27 maja 2021 roku,
  - Protokołu Nr XXXII.2021 z XXXII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 2 czerwca 2021 roku.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasto Skierniewice za rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Skierniewice wotum zaufania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Skierniewice za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2021-2025 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto Skierniewice na rok szkolny 2021/2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Koedukacyjnej w Skierniewicach oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Skierniewice” i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta Skierniewice dotyczącego skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.
 16. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 18 maja 2021 roku do 7 czerwca 2021 roku.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.