Sesje Rady Miasta

XXII sesja Rady Miasta Skierniewice

XXII Sesja Rady Miasta Skierniewice - 17 września 2020 roku.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne i nieustanny wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem sesja została zwołana w trybie korespondencyjnym. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie Protokołu Nr XXI.2020 z XXI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 6 sierpnia 2020 roku.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2020-2024 wraz z prognozą długu na lata 2020-2030.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicach: Mazowieckiej i Unii Europejskiej. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skierniewice. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Skierniewice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 189/5 o powierzchni 0,9640 ha, położonej przy 
ul. Nowobielańskiej 118 w Skierniewicach (obręb 19).
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Skierniewice na lata 2020 – 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach.
15. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 28 lipca 2020 roku do 7 września 2020 roku.  
16. Interpelacje i zapytania radnych. 
17. Zamknięcie sesji.

Materiały merytoryczne - kliknij tutaj

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.