Aktualności NGO

Konkurs dla NGO działających na rzecz niepełnosprawnych

300 tys. zł ma do rozdysponowania Regionalne Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi na działania skierowane na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kliknij po więcej informacji na stronę RCPS

Pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

  1. Suma środków do rozdysponowania w konkursie to 300.000 zł.
  2. Rodzaje zadań publicznych, które mogą być zgłaszane do otwartego konkursu ofert:

Zadanie nr 1.
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,  rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
Dofinansowanie może być przyznane na zadanie, w którym beneficjentami są wyłącznie osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, z co najmniej dwóch powiatów województwa łódzkiego. Kwota dotacji na ww. zadanie wynosi 120.000 zł.

Zadanie nr 2.
Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach (w imprezach integracyjnych co najmniej 50 % uczestników muszą stanowić osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności), z co najmniej pięciu powiatów województwa łódzkiego. Kwota dotacji na ww. zadanie wynosi 180.000 zł.

  1. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
  2. Wkład własny nie może być mniejszy niż 20% całkowitych kosztów realizacji zadania. Na wkład własny składa się: wkład własny finansowy (nie jest wymagany), wkład własny osobowy oraz wkład własny rzeczowy.
  3. W ramach konkursu nie będą dofinansowane następujące działania: turnusy rehabilitacyjne, kolonie, obozy, wczasy wypoczynkowe, wycieczki, noclegi i wydawnictwa.
  4. Jeden podmiot może złożyć w konkursie maksymalnie 1 ofertę.
  5. Nabór ofert trwa od 27.05.2019 r. od godziny 15.00 do dnia 17 czerwca 2019 r. do  godziny 23.59.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 13 września 2019 r.
  7. Termin realizacji zadania: od 01 października 2019 r. do 19 grudnia 2019 r.
Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.