Miasto

Wręczono kolejne medale za długoletnie pożycie małżeńskie

20 listopada w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość wręczenia polskich cywilnych odznaczeń państwowych przyznawanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 6 parom skierniewickich Jubilatów.

Podczas uroczystości Jubilaci z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Skierniewice Jarosława Chęcielewskiego otrzymali okolicznościowe medale, dyplomy z gratulacjami, bukiety kwiatów oraz słodkie upominki. Tradycyjnie Dostojnym Jubilatom zaśpiewano gromkie „sto lat” i wzniesiono toast lampką szampana oraz skosztowano pysznego jubileuszowego tortu. Uroczystość uświetnił występ absolwentek Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skierniewicach i Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach Katarzyny Krzemińskiej i Izabeli Supery oraz Kamila Dawidziuka (śpiew).

Dostojne Pary Jubilatów
Barbara i Andrzej Chęcielewscy
Lidia i Roman Gumułowie
Krystyna i Tadeusz Kaczyńscy
Krystyna i Leszek Kubaccy
Elżbieta i Eugeniusz Sikorowie
Anna I Karol Zbudniewkowie

Procedura przyznawania Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach /tj. Dz. U. z 2020r. poz. 138/ oraz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 roku /Dz. U. z 2004 Nr 277, poz. 2743/ w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów] i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów określają zasady przyznawania Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Medale te przyznawane są według następującej procedury:
    1. Osoby, które przeżyły przynajmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim, mogą zgłosić taki Jubileusz do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu zameldowania /mogą ten fakt zgłosić również najbliżsi/.
    2. Urząd Stanu Cywilnego po zgromadzeniu odpowiednich dokumentów tj. odpisu skróconego aktu małżeństwa /w przypadku gdy małżeństwo nie było zawierane w USC miejsca zgłoszenia Jubileuszu/ sporządza wniosek o nadanie Medalu, który przesyłany jest do Urzędu Wojewódzkiego.
    3. Urząd Wojewódzki sporządza wykaz wniosków, który po podpisaniu przez Wojewodę przekazuje do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie przekazanych wniosków Prezydent RP nadaje małżonkom Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Jubilaci otrzymują od Prezydenta RP list gratulacyjny, a Kancelaria Prezydenta RP przekazuje odznaczenia wraz z legitymacjami do Urzędu Wojewódzkiego.
    4. Urząd Stanu Cywilnego po otrzymaniu stosownej informacji dokonuje odbioru odznaczeń z Urzędu Wojewódzkiego.
    5. Odznaczenia mogą być wręczane Jubilatom w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta Miasta podczas zorganizowanej uroczystości lub mogą być indywidualnie odebrane przez Jubilatów lub ich najbliższych.
Procedura od momentu zgłoszenia jubileuszu w Urzędzie Stanu Cywilnego do momentu wręczenia odznaczeń trwa około 3 miesięcy.

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.