Miasto

Rok 2021 w liczbach!

Ile osób się urodziło, a ile zmarło? Jakie były najpopularniejsze imiona wśród nowo narodzonych? W którym miesiącu zawarto najmniej, a w którym najwięcej ślubów? Skierniewicki Urząd Stanu Cywilnego przygotował statystyczne podsumowanie ostatniego roku.
1. Akty urodzenia - 728

(2008-1041, 2009-955, 2010-948, 2011-902, 2012-911, 2013-744, 2014-722, 2015-714, 2016-904, 2017-936, 2018-928, 2019-797, 2020-783)

Na ogólną liczbę 728 sporządzonych aktów urodzenia składa się 647 aktów urodzeń dla dzieci urodzonych w Skierniewicach (314 dziewczynek i 333 chłopców) w tym:

 • 3 nowe akty sporządzone po zaprzeczeniu ojcostwa,
 • 2 nowe akty sporządzone na podstawie postanowienia sądu o przysposobieniu,
 • oraz 81 aktów to transkrypcje aktów osób urodzonych za granicą (2018-105, 2019-99, 2021-68).

Z ogólnej liczby dzieci urodzonych w Skierniewicach w chwili sporządzania aktu urodzenia 221 dzieci zameldowano w Skierniewicach. Wśród aktów urodzeń jest 81 aktów osób urodzonych za granicą i wpisanych do polskich ksiąg. Akty te pochodzą z następujących krajów: Wielka Brytania - 15 wpisów, Ukraina – 13 wpisów, USA - 10 wpisów, Republika Południowej Afryki - 9 wpisów, Niemcy i Holandia – po 6 wpisów, Argentyna - 5 wpisów, Kanada - 3 wpisy, Sierra Leone – 2 wpisy; po 1 wpisie: Cypr, Belgia, Rosja, Włochy, Dania, Hiszpania, Holandia, Serbia, Tunezja, Bangladesz, Szwecja, Norwegia. W 17 aktach urodzenia dokonano adnotacji o danych kryjących dotyczących ojca dziecka w przypadkach gdy dziecko nie zostało uznane, ani też nie ustalono ojcostwa (jest to tzw. fikcja prawna). (2008-23, 2009-28, 2010-31, 2011-30, 2012-36, 2013-17, 2014-20, 2015-21, 2016-18, 2017-19, 2018-15, 2019-20, 2020-13)

Sporządzono 176 protokołów przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (2008–99, 2009-125, 2010-125, 2011-116, 2012 -145, 2013-139, 2014-129, 2015-147, 2016-173, 2017-172, 2018-211, 2019-174, 2020-198).

Powyższe protokoły dotyczyły:

 • uznania dziecka poczętego – 72 szt.
 • uznania dziecka przed sporządzeniem aktu urodzenia – 91 szt.

w tym: dziecka urodzonego poza miastem Skierniewice – 4 szt.

uznania dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia – 13 szt.

W 2021 roku 5 nieletnich matek urodziło dzieci w Skierniewicach /wszystkie w wieku 17 lat. (2010-8, 2011-5, 2012-3, 2013-5, 2014-2, 2015-5, 2016-5, 2017-3, 2018-1, 2019-5, 2020-3)

Najmłodsza matka w 2021 roku była z rocznika 2004, a najmłodszy ojciec z rocznika 2002. Najstarsza matka w 2021 roku była z 1977 rocznika, a najstarszy ojciec z rocznika 1964. Najwięcej matek, które urodziły dzieci w 2021 roku było z rocznika 1993. Najwięcej w 2021 roku było matek, które urodziły drugie dziecko (262 kobiety), a następnie matek, które urodziły pierwsze dziecko (236 kobiet) i matek które urodziły trzecie dziecko (109 kobiet). Były również przypadki gdy kobiety urodziły: czwarte dziecko (22 kobiety), piąte dziecko (8 kobiet) i szóste dziecko (1 kobieta). Najwięcej aktów urodzeń sporządzono w miesiącach: sierpień – 74, kwiecień – 73, lipiec -72, wrzesień - 70. Najmniej aktów urodzenia sporządzono w miesiącach: październik – 45, styczeń – 46, marzec - 49.

Najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom w 2021 roku to:

 • Jan, Stanisław, Aleksander, Nikodem.

Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom w 2021 roku to:

 • Zuzanna, Maria, Alicja, Iga.

Pojedynczo występujące imiona dzieci w 2021 roku to:

 • dziewczynki: Zoja, Anatolia, Marika, Miła, Rozalia, Aurelia.
 • chłopcy: Arsen, Artem, Eryk, Tymon, Leon, Fryderyk, Fabian.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Skierniewicach zarejestrowano:

 • 10 aktów dla dziecka martwo urodzonego,
 • 4 pary bliźniąt (2 pary chłopców, 1 para dziewczynek i 1 para chłopiec-dziewczynka),
 • 7 dzieci obcokrajowców (rodzice obywatele: Ukrainy, Gruzji, Bangladeszu)

Ponadto w aktach urodzeń wykonano:

 • 10 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących zaprzeczenia ojcostwa, (w 3 przypadkach sporządzono zgodnie z postanowieniem sądu nowe akty urodzenia dziecka),
 • 3 prawomocne wyroki sądowe dotyczące ustalenia ojcostwa,

W 2021 roku dokonano 123 zgłoszeń urodzenia dzieci przesłanych drogą elektroniczną. (2018-13, 2019-19, 2020-92).

W 2021 roku odbył się 1 Jubileusz z okazji 104 rocznicy urodzin i 1 Jubileusz z okazji 101 rocznicy urodzin – obie Jubilatki to kobiety. Do chwili obecnej najstarszą mieszkanką Skierniewic była kobieta która, żyła 105 lat, a najstarszy mieszkaniec Skierniewic żył 103 lata.


2. Akty małżeństwa - 275

(2008-396, 2009-444, 2010-376, 2011-340, 2012-293, 2013-306, 2014-299, 2015-309, 2016-305, 2017-327, 2018-316, 2019-305, 2020-264)

Wśród ogólnej liczby 275 małżeństw zawartych w 2021 roku były śluby zawarte w formie:

 • wyznaniowej/konkordatowe  118 (2009-275, 2010-250, 2011-200, 2012-159, 2013-170, 2014-169, 2015-162, 2016-162, 2017-171, 2018-170, 2019-134, 2020-103)
 • cywilnej 134 (2009-154, 2010-113, 2011-130, 2012-124, 2013-121, 2014-110, 2015-127, 2016-126, 2017-127, 2018-112, 2019-140, 2020-144) 
  w tym poza lokalem USC 6 (2012-2, 2013-4, 2014-7, 2015-6, 2016-8, 2017-2, 2018-4, 2019-10, 2020-5)
 • zawarte za granicą i wpisane do polskich ksiąg 23 (2009-15,2010-10,2011-10, 2012-10,2013-15,2014-20,2015-20, 2016-17,2017-29,2018-32,2019-31,2020-17)

W 2021 roku dokonano 23 wpisów małżeństw zawartych w zagranicznych USC, dotyczyło to następujących krajów: Armenia, Kanada, Republika Południowej Afryki, Ukraina, Turcja, USA, Portugalia, Grecja, Włochy, Wielka Brytania, Argentyna, Niemcy, Wietnam. W Skierniewicach odbyło się 9 ślubów cywilnych z obcokrajowcami w tym: z obywatelkami: Ukrainy, a także z obywatelami: Ukrainy, Węgier, Portugalii, Niemiec, Rosji.

Roczniki, które najczęściej zawierały związek małżeński w 2021 r:

 • mężczyźni – 1991, 1992, 1993, 1994.
 • kobiety – 1992, 1993, 1994, 1996.

Największa różnica wieku małżonków:

 • mężczyzna starszy od kobiety o 18 lat, 16 lat, 14 lat, 12 lat.
 • kobieta starsza od mężczyzny o 12 lat, 11 lat, 10 lat.

Najmłodsza kobieta zawierająca związek małżeński w 2021 roku była z rocznika 2002 i najmłodszy mężczyzna z rocznika 2002. Najstarsza kobieta zawierająca związek małżeński w 2021 była z rocznika 1954, a najstarszy mężczyzna z 1936. W 2021 roku najwięcej związków małżeńskich (zarówno cywilnych jak i konkordatowych) w Skierniewicach było zawartych w następujących miesiącach:

 • sierpień - 47, czerwiec – 45, wrzesień – 42.

Najmniej ślubów /cywilnych i konkordatowych/ było zawartych w miesiącach:

 • luty – 5, marzec – 9, styczeń – 12.

Dwie pary skierniewickich nowożeńców zawierały związek małżeński na sportowo: w eleganckich dresach sportowych – kobieta w białym, a mężczyzna w czarnym. Najwięcej związków małżeńskich w skierniewickim Urzędzie Stanu Cywilnego zawarto w dniach: 17.07 – 7 par i 19.10 – 7 par oraz 11.12 – 6 par.  Śluby w Urzędzie Stanu Cywilnego w 2021 roku odbywały się w soboty (32 soboty) oraz pozostałe dni tygodnia. W 2021 roku 2 pary po raz drugi zawarły ze sobą związek małżeński. Odnotowano również w tutejszym USC przypadki rezygnacji z zamiaru wstąpienia w związek małżeński – 7 par zrezygnowało z zamówionego wcześniej ślubu. (2012-6, 2013-8, 2014-6, 2015-7, 2016-11, 2017-6, 2018-9, 2019-4, 2020-7) 

W 2021 roku odnotowano w aktach małżeństw w tutejszym USC 130 wyroków o rozwodzie i 4 wyroki o separacji. (2008–97, 2009-108, 2010-113, 2011-109, 2012-117, 2013-117, 2014-115, 2015-110, 2016-130, 2017-112, 2018-147, 2019-115, 2020-92). W ogólnej liczbie rozwodów jest 5 rozwodów orzeczonych przez zagraniczne sądy w tym: 4 uznane przez kierownika USC oraz 1 uznany przez sąd w Polsce. Najstarsze rozwiedzione małżeństwo zawarte było w 1976 roku. Najmłodsze rozwiedzione małżeństwo zawarte zostało w 2019 roku. Małżeństwa z orzeczoną separacją były z 2002, 2003, 2010 i 2015 roku. Niektóre kobiety po rozwodzie powróciły do nazwiska poprzedniego. W 2021 roku 34 kobiety postanowiły powrócić do nazwiska, które nosiły przed zawarciem małżeństwa. Taka możliwość istnieje w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie (tryb oświadczenia złożonego do protokołu przed Kierownikiem USC). (2010-15, 2011-17, 2012-21, 2013-23, 2014-20, 2015-22, 2016-20,2017-17,2018-35, 2019-20, 2020-34)

W Urzędzie Stanu Cywilnego dla 52 par małżeńskich – mieszkańców miasta Skierniewice zorganizowano uroczystość z okazji wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. (2008-30par, 2009-36, 2010-41, 2011-37, 2012-37, 2013-39, 2014–42, 2015-52, 2016-38, 2017-30, 2018-34, 2019-46, 2020-48).


3. Akty zgonów - 838

(2008-684, 2009-633, 2010-687, 2011-703, 2012-632, 2013-705, 2014-634, 2015-682, 2016-690, 2017-657, 2018-695, 2019-632, 2020-770)

Wśród ogólnej liczby aktów zgonów 838 sporządzonych w 2021 roku zarejestrowano:

akty typowe: 828

 • 405 aktów zgonu kobiet (2013-344, 2014-316, 2015-332, 2016-331, 2017-307, 2018-373, 2019-297, 2020-366)
 • 423 aktów zgonu mężczyzn (2013-361, 2014-318, 2015-345, 2016-359, 2017-339, 2018-332, 2019-329, 2020-396)
 • akty nietypowe: 10 wpisów (2016-9, 2017-11, 2018-10, 2019-6, 2020-7)

Tak dużej ilości aktów zgonu nie sporządzono w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego od 1946 roku, czyli od czasu powołania Urzędu. W ogólnej liczbie zgonów są zarówno mieszkańcy Skierniewic jak również osoby z innych miejscowości których zgon nastąpił na terenie działania tutejszego USC (teren Miasta Skierniewice i Gminy Skierniewice) oraz transkrypcje aktów sporządzonych poza granicami kraju. Wśród ogólnej liczby zarejestrowanych zgonów 385 osób było mieszkańcami Skierniewic. Dokonano 10 wpisów aktów zgonu osób których zgon nastąpił poza granicami kraju i został zarejestrowany w polskich księgach (kraje: Wielka Brytania, USA, Francja, Niemcy, Republika Dominikańska, Kanada). W 2021 roku w 7 przypadkach ustalono sądownie datę zgonu dla aktów, które zawierały tylko datę znalezienia zwłok wpisaną do aktu na podstawie karty zgonu wystawianej przez lekarza.  Najwięcej zgonów odnotowano w miesiącach:

 • listopad – 102, grudzień – 96, kwiecień – 89, styczeń – 85.

Najmniej zgonów odnotowano w miesiącach:

 • lipiec – 45, wrzesień – 47, październik – 50, czerwiec – 51.

Najczęstsze przyczyny zgonów kobiet i mężczyzn według zapisów w kartach zgonów to: choroby układu krążenia (403 przypadków) i choroby nowotworowe (120 przypadków). W 2021 r. według wystawionych kart zgonów sporządzono 255 aktów zgonu osób u których zidentyfikowano wirusa Covid-19. (grudzień-54, kwiecień-52, listopad-42, w 2019 – 92) Najstarsze zmarłe osoby:

 • 6 kobiet z 1922 rocznika, 1 mężczyzna z 1920 rocznika.

Najmłodsza osoba zmarła:

 • kobieta 1996 rocznik, mężczyzna 1998 rocznik.

Najwięcej zgonów odnotowano w rocznikach:

 • kobiety – 1935, 1938, 1939,
 • mężczyźni – 1935, 1938, 1940, 1947.

Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonane przez USC w Skierniewicach:
 • 243 czynności materialno-techniczne dot. unieważnień, sprostowań, ustaleń treści, odtworzeń i uzupełnień aktów stanu cywilnego,
 • 112 wpisy do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonane przez USC w Skierniewicach w formie decyzji administracyjnych:
 • 41 decyzji o zmianie imienia i nazwiska
 • 24 kobiety zmieniły aktualnie noszone nazwisko
 • 1 kobieta zmieniła nazwisko rodowe
 • 2 kobiety zmieniły imiona
 • 4 mężczyzn zmieniło nazwisko rodowe
 • 2 dzieciom zmieniono imiona
 • 9 dzieciom zmieniono nazwiska
Zezwoleń:
 • 24 zezwoleń z art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących skrócenia miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa.
Zaświadczeń:
 • 124 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi (tj. małżeństwo konkordatowe),
 • 4 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą. Zaświadczenia te zostały wydane dla osób, które zamierzały zawrzeć małżeństwo z obywatelami: Turcji i Włoch.
 • 22 zaświadczenia o stanie cywilnym.
Inne czynności dokonane przez Urząd Stanu Cywilnego:
 • wydano 8307 odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu z aktów stanu cywilnego. Dokumenty te były wydawane interesantom przy sporządzaniu aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz do celów spadkowych, alimentacyjnych, emerytalno-rentowych, zasiłków rodzinnych poza granicami kraju, otrzymania paszportu, zatrudnienia, opieki społecznej.
 • sporządzono 4217 przypisków pod aktami stanu cywilnego dot. aktu urodzenia, zawarcia małżeństwa, rozwodu, zgonu osoby, zgonu współmałżonka.
 • dokonano 6771 migracji aktów z ksiąg stanu cywilnego do centralnej bazy usług stanu cywilnego.
 • usunięto 933 niezgodności danych osobowych występujących w ogólnopolskiej bazie PESEL.
 • naniesiono ogółem 871 wzmianek dodatkowych we wszystkich aktach stanu cywilnego.
 • naniesiono 3 wzmianki o zmianie imienia lub nazwiska na podstawie decyzji wydanej przez innego Kierownika USC.

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.