Miasto

Razem przeżyli ponad 50 lat!!!

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 11 par skierniewickich Jubilatów uczciło 50 lat wspólnego życia.

Wybrane zdjęcia

W dniu 19 lipca 2020 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skierniewicach odbyła się uroczystość wręczenia polskich cywilnych odznaczeń państwowych przyznawanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 11 parom skierniewickich Jubilatów.

(Pełna galeria zdjęć poniżej)

Podczas uroczystości Jubilaci z rąk Prezydenta Miasta Skierniewice Pana Krzysztofa Jażdżyka otrzymali okolicznościowe medale, dyplomy z gratulacjami, bukiety kwiatów oraz słodkie upominki. Tradycyjnie Dostojnym Jubilatom zaśpiewano gromkie „sto lat” i wzniesiono toast lampką szampana oraz skosztowano pysznego jubileuszowego tortu. Uroczystość uświetnił występ absolwentek Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skierniewicach i Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach Katarzyny Krzemińskiej (fortepian) i Izabeli Supery (flet) oraz Ireny Góral (śpiew).

Dostojne Pary Jubilatów:

 • Barbara i Marian Rożejowie 52 wspólne lata
 • Marianna i Wacław Rastawiccy 51 wspólnych lat
 • Antonina i Bronisław Banaszkiewiczowie 51 wspólnych lat
 • Grażyna i Tadeusz Bełcowie 50 wspólnych lat
 • Maria i Zygmunt Brzezińscy 50 wspólnych lat
 • Elżbieta i Jerzy Góralowie 50 wspólnych lat
 • Janina i Andrzej Leczkowscy 50 wspólnych lat
 • Aleksandra i Zdzisław Stefańscy 50 wspólnych lat
 • Irena i Tadeusz Szymczak owie 50 wspólnych lat
 • Stanisława i Kazimierz Wójtowie 50 wspólnych lat
 • Elżbieta i Janusz Ziębińscy 50 wspólnych lat

Medale odebrali:

 • Zofia i Edward Zasępowie 68 wspólnych lat
 • Elżbieta i Antoni Budzyńscy 50 wspólnych lat
 • Teresa i Marek Chełpińscy 50 wspólnych lat
 • Wanda i Henryk Cieślikowscy 50 wspólnych lat
 • Teresa i Zygmunt Dziekańscy 50 wspólnych lat
 • Irena i Henryk Jelińscy 50 wspólnych lat
 • Anna i Marian Kruszynowie 50 wspólnych lat
 • Helena i Jan Kuropatwowie 50 wspólnych lat
 • Adriana Szczepańska-Połczańska
 • i Stefan Połczański 50 wspólnych lat
 • Hanna i Roman Rechnio 50 wspólnych lat
 • Aleksandra i Stefan Różyccy 50 wspólnych lat
 • Idalia i Krystian Szudygowie 50 wspólnych lat
 • Alicja i Kazimierz Włochaczowie 50 wspólnych lat
Procedura przyznawania Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730, 992/ oraz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 roku /Dz. U. z 2004 Nr 277, poz. 2743/ w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów określają zasady przyznawania Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medale te przyznawane są według następującej procedury:

 1. Osoby, które przeżyły przynajmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim, mogą zgłosić taki Jubileusz do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu zameldowania /mogą ten fakt zgłosić również najbliżsi/.
 2. Urząd Stanu Cywilnego po zgromadzeniu odpowiednich dokumentów tj. odpisu skróconego aktu małżeństwa /w przypadku gdy małżeństwo nie było zawierane w USC miejsca zgłoszenia Jubileuszu/ sporządza wniosek o nadanie Medalu, który przesyłany jest do Urzędu Wojewódzkiego.
 3. Urząd Wojewódzki sporządza wykaz wniosków, który po podpisaniu przez Wojewodę przekazuje do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie przekazanych wniosków Prezydent RP nadaje małżonkom Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jubilaci otrzymują od Prezydenta RP list gratulacyjny, a Kancelaria Prezydenta RP przekazuje odznaczenia wraz z legitymacjami do Urzędu Wojewódzkiego.
 4. Urząd Stanu Cywilnego po otrzymaniu stosownej informacji dokonuje odbioru odznaczeń z Urzędu Wojewódzkiego.
 5. Odznaczenia mogą być wręczane Jubilatom w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta Miasta podczas zorganizowanej uroczystości lub mogą być indywidualnie odebrane przez Jubilatów lub ich najbliższych.

Procedura od momentu zgłoszenia jubileuszu w Urzędzie Stanu Cywilnego do momentu wręczenia odznaczeń trwa około 3 miesięcy.

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.