Informacja o wynikach konsultacji projektu

„Program współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr LXXII/108/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Skierniewice wydał w dniu 4 listopada 2022 roku Zarządzenie Nr 240.2022 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Ogłoszenie zgodnie z Zarządzeniem zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice i na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 1

Konsultacje zgodnie z Zarządzeniem przeprowadzone zostały w terminie od 4 listopada do 14 listopada 2022 roku w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wykonanie Zarządzenia powierzono Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

W wyniku konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.

Z up. Prezydenta Miasta

Jarosław Chęcielewski

Zastępca Prezydenta Miasta

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.