Edukacja

Uczniowie Ekonomika już po włoskich praktykach

Osiemnastoosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół nr 3 przebywała w ostatnim czasie we włoskim Rimini, na praktykach zorganizowanych w ramach programu – „Młodzież na zagranicznym rynku pracy”.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie klas trzecich kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych odbyli praktyki zawodowe w Rimini we Włoszech w terminie od 7 stycznia do 2 lutego. Na miejscu towarzyszyli im nauczyciele i opiekunowie koordynujący projekt.

Uczestnicy zostali wyłonieni podczas rekrutacji zgodnie z regulaminem (decydowały m. in.: średnia ocen, zachowanie i opinia wychowawcy). W 2019 roku z zajęć skorzystało siedemnaścioro uczniów, a w 2020 osiemnaścioro. Zgodnie z podstawą programową dla tych zawodów uczniowie klas trzecich odbyli też 4-tygodniowe praktyki w przedsiębiorstwach branżowych w Skierniewicach, Łodzi i Warszawie. W ramach projektu uczestnicy objęci byli wsparciem indywidualnym obejmującym: naukę języka angielskiego zawodowego (20 godz.) i włoskiego (10 godz.), zajęcia kulturowe (10 godz.) i z psychologiem (10 godz.) i szkolenie BHP (4 godz.).

Podczas miesiąca praktyk uczestnicy realizowali program kulturalny obejmujący zwiedzanie Rimini, Wenecji, Bolonii oraz wyjazd do San Marino. Wszyscy mieli zapewnione wyżywienie, noclegi oraz sfinansowaną podróż, dodatkowo otrzymali też kieszonkowe. Autorkami i koordynatorkami projektu są; Dorota Klucznik oraz  Małgorzata Podkońska. - Chcemy kształtować postawy przedsiębiorcze sprzyjające mobilności zawodowej i możliwości szybkiego przekwalifikowania się – informuje wicedyrektor ZS nr 3 Dorota Klucznik. - Młodzież miała możliwość zdobyć nowe doświadczenia zawodowe, uzyskać szersze perspektywy zatrudnienia. Ważnym aspektem było również poznanie zasad działalności przedsiębiorstw w państwach Unii Europejskiej. Dzięki praktykom uczniowie poznali zasady pracy w hotelach, placówkach gastronomicznych i przedsiębiorstwach we Włoszech. Zdobytą wiedzę i doświadczenie będą mogli wykorzystać w przyszłości na gruncie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Praktyka zagraniczna ukierunkuje młodzież na samodzielność, otwartość, tolerancję, podniesie ich samoocenę.

Udział w projekcie daje młodym ludziom możliwości uczenia się w krajach Unii Europejskiej, jak również uświadamia konieczność zdobywania wiedzy teoretycznej w szkole, tak by móc ją wykorzystać w przyszłości zawodowej, zarówno na polskim jak i europejskim rynku pracy. Uczestnicy zostali przygotowani do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki europejskiej. Mieli możliwość doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w zakresie skutecznego porozumiewania się na płaszczyźnie zawodowej, kulturowej, a także w życiu codziennym.

Potwierdzeniem kompetencji nabytych przez uczestników są certyfikaty: Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) oraz dokument Europass – Mobilność. Uzyskanie certyfikatów będzie odnotowane w arkuszu ocen, a ocena z praktyki na świadectwie promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.

Zespołu Szkół nr 3 realizuje ww. projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego od 1 października 2018 roku do 30 września 2020 roku. Popularny Ekonomik otrzymał na ten cel dofinansowanie w kwocie ponad 391 tys. zł!

Wybrane zdjęcia

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.