II Sesja Rady Miasta Skierniewice

13 czerwca 2024 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się II sesja Rady Miasta Skierniewice.


Porządek dzienny:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uwagi do porządku dziennego.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr I.2024 z I sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 7 maja 2024 roku.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasto Skierniewice za rok 2023.
  - debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Skierniewice za rok 2023.  
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Skierniewice wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Skierniewice za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2024-2045.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Skierniewice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach w ramach usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Skierniewice za rok 2023.
 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.
 15. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023.
 16. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 12 marca 2024 roku do 3 czerwca 2024 roku.
 17.  Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

  Materiały merytoryczne dostępne są na stronie: https://drive.google.com/drive/folders/1yeF4SM6PJFzQVT7iYgWZnx7cNe1IgCaG?usp=sharing 

 

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.