Aktualizacja listy rankingowej - 2019-06-03

Aktualizacja listy rankingowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Miasto Skierniewice. Aktualizacja listy rankingowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Miasto Skierniewice w ramach realizacji zadania "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Skierniewice - edycja II".

 

Aktualizacja listy rankingowej - 2019-05-14

Aktualizacja listy rankingowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Miasto Skierniewice. Aktualizacja listy rankingowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Miasto Skierniewice w ramach realizacji zadania "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Skierniewice - edycja II

 

PONE 2 – lista rankingowa [Aktualizacja] - 2019-04-04

Za nami kolejne spotkanie komisji w sprawie udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w Skierniewicach. Komisja opracowująca wnioski, zaktualizowała listę rankingową. Powodem aktualizacji była rezygnacja osób z udziału w projekcie i konieczność przesunięcia osób z listy rezerwowej.  Wyniki zamieszczamy w załączeniu.

 

PONE 2 – lista rankingowa [Aktualizacja] - 2019-02-25

Za nami kolejne spotkanie komisji w sprawie udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w Skierniewicach. Komisja opracowująca wnioski, zaktualizowała listę rankingową. Powodem aktualizacji była rezygnacja osób z udziału w projekcie i konieczność przesunięcia osób z listy rezerwowej.  Wyniki zamieszczamy w załączeniu.

 

PONE 2 – lista rankingowa - 2018-11-13

 

Za nami nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w Skierniewicach. Komisja opracowująca wnioski, stworzyła listę rankingową. Wyniki zamieszczamy w załączeniu.

 

Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Skierniewice – edycja II - 2018-10-08

Zadanie Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Skierniewice – edycja II zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zakres projektu:

likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni, pieców, palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych opalanych paliwami stałymi oraz ich zastąpienie przez:

a) źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ;

b) podłączenie istniejących obiektów do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego.

Wartość ogólna zadania: 2 830 439,00 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 1 320 175,00 PLN

Okres realizacji: październik 2018 – wrzesień 2019

www.zainwestujwekologie.pl

 

Dofinansowanie do ekologicznych systemów grzewczych – warto wiedzieć - 2018-02-20

Nie słabnie zainteresowanie skierniewiczan otrzymaniem dofinansowania do wymiany pieców węglowych. Choć miasto nie prowadzi naboru, warto skorzystać z oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Skierniewiczanie wciąż wykazują ogromne zainteresowanie wymianą źródeł ciepła w swoich domach na nowoczesne i ekologiczne. Jest to efekt realizowanego od jesieni ubiegłego roku projektu wymiany pieców w nieruchomościach skierniewiczan, którzy złożyli stosowne deklaracje w 2017 roku. Przypomnijmy, że miasto pozyskało z WFOŚiGW w Łodzi ponad osiemset tysięcy złotych dotacji. Dzięki dofinansowaniu ponad sto skierniewickich rodzin wyposaży swoje domy w ekologiczne źródła ciepła.

- Urząd Miasta Skierniewice w chwili obecnej nie prowadzi naboru wniosków dla Programu Ograniczania Niskiej Emisji umożliwiającego otrzymanie dofinansowania w zakresie wymiany pieca węglowego na przyjazne środowisku systemy grzewcze - informują pracownicy Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Źródeł Finansowania skierniewickiego ratusza. Dodają jednocześnie, że jest szansa na skorzystanie z oferty jaką proponuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Mowa o projekcie pod nazwą: „Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2018- 2019”.

Jest to projekt realizowany przez Fundusz za pośrednictwem banków. W Skierniewicach, w poprzednich edycjach programu, odpowiedzialnym za jego wdrażanie był Bank Spółdzielczy w Skierniewicach. Tegoroczna lista banków znajduje się poniżej.

Szczegółowych informacji dotyczących przedsięwzięcia trzeba szukać na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakładce: „Oferta dla osób fizycznych”. Można też skorzystać z pomocy doradcy energetycznego Funduszu:

  • Kontakt mailowy Doradztwo Energetyczne Łódź: doradztwo@wfosigw.lodz.pl
  • Magdalena Jankowska – Kostrzewa 42 663 41 42 mjankowska@wfosigw.lodz.pl
  • Grzegorz Leszczyk 42 663 41 43 gleszczyk@wfosigw.lodz.pl
  • Michał Ochota 42 663 41 41 mochota@wfosigw.lodz.pl
  • Anna Sicińska 42 663 41 44 asicinska@wfosigw.lodz.pl

To nie koniec dobrych wieści. Z uzyskanych od pracowników Funduszu informacji wynika, że trwają intensywne prace nad kolejną edycją Programu Ograniczania Niskiej Emisji, dzięki któremu również mieszkańcy naszego miasta będą mogli dokonać modernizacji swoich kotłowni w 2019 roku. Prawdopodobny termin ogłoszenia naboru to drugi kwartał 2018 roku. Wszelkie informacje o terminach składania wniosków zostaną na bieżąco zamieszczone na naszej stronie stronie internetowej oraz w lokalnych mediach.

 

Pierwsi mieszkańcy wymienili piece w ramach PONE - 2017-11-10

W czwartek (09.11) ruszyły wypłaty dotacji w ramach projektu, dotyczącego wymiany pieców grzewczych na ekologiczne rozwiązania. Ponad setka skierniewiczan skorzysta z możliwości przeprowadzenia inwestycji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Projekt realizowany przez skierniewicki ratusz został rozłożony w czasie na dwa lata. W praktyce jednak część osób już w tym sezonie zdecydowała się wymienić źródła ciepła w swoich domostwach. W 2017 roku zadanie udało się zrealizować ponad 40 osobom. Wczoraj pierwsze z nich otrzymały wypłatę środków, pozyskanych w ramach dotacji. Warto pogratulować sprawności w realizowaniu zadania. Oprócz samej inwestycji, mieszkańcy musieli bowiem dokonać odpowiedniego rozliczenia oraz przedstawić w urzędzie niezbędne dokumenty. Kolejne płatności będą realizowane sukcesywnie. 

Projekt w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji jest realizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środków Urzędu Miasta Skierniewice.

 

Rusza wymianą pieców w Skierniewicach - 2017-10-02

Wczoraj w skierniewickim magistracie podpisano pierwsze umowy na wymianę pieców w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Ten cieszący się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta program, wchodzi w fazę realizacji.

Łącznie z dofinansowania będzie mogło skorzystać ponad 100 mieszkańców Skierniewic. Na przeprowadzenie tego programu miasto Skierniewice pozyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie ponad 800 tys. złotych. Te pieniądze pozwolą każdemu z uczestników programu, otrzymać zwrot 40% poniesionych kosztów inwestycji.

- Dzięki mozolnej pracy naszych urzędników udało się złożyć wniosek i przeprowadzić dość trudną procedurę. Takie rozwiązanie pozwoli zlikwidować blisko sto szkodliwych, dymiących kominów w Skierniewicach – podkreślał prezydent miasta  Krzysztof Jażdżyk.

Co ważne, jest spora szansa na pozyskanie dodatkowych środków na realizację podobnych inwestycji. Jeżeli prognozy związane z aktywnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska potwierdzą się, miasto przystąpi do zorganizowania dodatkowego naboru. Szczegółowe informacje na ten temat podamy w najbliższym czasie.

 

Nabór wniosków do Programu Ograniczania Niskiej Emisji - 20.07.2017

Skierniewiczanie już niebawem ruszą z wymianą swoich starych pieców na nowe ekologiczne systemy grzewcze. Dzięki przeprowadzonej procedurze udało się pozyskać ponad 820 tysięcy złotych.

Skierniewiczanie już niebawem ruszą z wymianą swoich starych pieców na nowe ekologiczne systemy grzewcze. Miasto podpisało już z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę na realizację zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Dzięki przeprowadzonej procedurze udało się pozyskać ponad 820 tysięcy złotych. Ta kwota pozwoli wesprzeć finansowo inwestycje realizowane przez skierniewiczan. Warto zaznaczyć, że osoby, które są jeszcze zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu mogą  składać dodatkowe wnioski do 31 lipca 2017.

Realizacja ekologicznych inwestycji po podpisaniu umowy nastąpi w przeciągu dwóch lat. Część mieszkańców jeszcze w 2017 roku zmodernizuje systemy ogrzewania swoich domostw, wspierając inwestycje dotacją na poziomie do 40% wartości zadania.

– Udało się przeprowadzić niełatwy proces kompletowania dokumentów i wreszcie podpisać umowę. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z dofinansowania swoich ekologicznych inwestycji. Łącznie przez dwa lata wsparcie dla skierniewiczan wyniesie ponad 800 tysięcy złotych – podkreśla Prezydent Miasta Krzysztof Jażdżyk.

Obecnie miasto realizuje kolejny etap projektu - nabór wniosków o udzielenie dotacji. Osoby zainteresowane mogą je składać w okresie od 20 do 31 lipca. Formularze wniosku dostępne są w wersji papierowej  w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Miasta Skierniewice ul. Sentorska 12 (pok. 212) oraz w wersji elektronicznej w poniższych załącznikach (plik PDF). Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać osobiście w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Miasta, lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta, ul. Rynek 1 96-100 Skierniewice z dopiskiem „Wniosek o udzielenie dotacji – Program Ograniczania Niskiej Emisji”.

Warto zaznaczyć, że wszystkie wnioski zostaną umieszczone na liście rankingowej. Pozycja na liście ustalana jest według kolejności wpływu wniosku, przy czym lista uwzględniać będzie w pierwszej kolejności wnioski złożone do dnia 20 marca 2017 roku, a więc w początkowej fazie realizacji projektu. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określają załączone dokumenty.

 

Lista rankingowa. Dotacja na wymianę źródeł ciepła - 28.08.2017

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ukazała się już lista rankingowa wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Skierniewic. Chodzi o zadanie realizowane w ramach Program ograniczania niskiej emisji.

Na liście rankingowej mieszczą się wnioski zakwalifikowane bez uwag oraz te, które zawierają zmiany. Podpisanie umów w drugim przypadku nastąpi po akceptacji WFOŚiGW w Łodzi. Zawieranie umów rozpocznie się 5 września. Beneficjenci będą telefonicznie informowani o możliwości podpisania dokumentów w skierniewickim ratuszu. Lista rankingowa zawiera zakodowane dane, aby odnaleźć swój wniosek wystarczy posiadać jego numer. 

Lista dostępna pod adresem oraz w załączonym pliku: http://www.bip.um.skierniewice.pl/dokumenty/lista_rankingowa_pone_2017.pdf 

Trwa nabór wniosków na wymianę pieców grzewczych

Rozpoczyna się nabór deklaracji do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji. Deklaracje będą przyjmowane od 6 do 20 marca 2017 roku. Niezbędne dokumenty są dostępne do pobrania na stronie internetowej ratusza oraz w wersji papierowej w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych.

Program Ograniczania Niskiej Emisji to jeden z priorytetowych programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Udział w nim pozwoli mieszkańcom Skierniewic pozyskać środki na modernizację systemów grzewczych i wymianę na bardziej ekologiczne rozwiązania. 

Przedsięwzięcie oraz jego efekty rzeczowe i ekologiczne mogą być wykorzystane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Zarejestrowana i/lub prowadzona na terenie nieruchomości planowanej do objęcia przedsięwzięciem działalność gospodarcza wyklucza możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z załączonymi deklaracjami oraz uważnego wypełnienia niezbędnych dokumentów. Wypełniając deklarację trzeba zwrócić szczególną uwagę na punkt V i w wypadku niejasności skontaktować się w Wydziałem Architektury i Budownictwa pod numerem 46 834-51-57. Przed złożeniem deklaracji warto również sprawdzić w Referacie Dochodów Urzędu Miasta Skierniewice (tel. 46/834-51-26 do 28) czy nie ma zaległości podatkowych. Jest to jeden z warunków otrzymania dofinansowania. Warto zaznaczyć, że złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, a stanowi jedynie deklarację gotowości do udziału w Programie.

Formularze deklaracji oraz pozostałe dokumenty dotyczące naboru dostępne są:

  • w wersji papierowej w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice, pok. 212.
  • w wersji elektronicznej pod adresem: www.skierniewice.eu 

Deklaracje należy składać w wersji papierowej na obowiązującym formularzu deklaracji naboru (dostępny w załączonych dokumentach):

  • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, pokój nr 2 w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 8.00-16.00, w środę w godzinach 08.00-17.00.
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, z dopiskiem: „Deklaracja - Program Ograniczania Niskiej Emisji”.

Informacje dotyczące Regulaminu naboru deklaracji można uzyskać osobiście w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice, pok. 212 oraz telefonicznie pod numerami telefonu: (46) 834-51-86; (46) 834 51 74; (46) 834-51-83.

 

Zdobądź dofinansowanie na wymianę pieców węglowych - spotkanie informacyjne

W trosce o poprawę jakości powietrza i zdrowie mieszkańców, skierniewicki samorząd podjął decyzję o włączeniu się w kolejny proekologiczny projekt.

Tym razem chodzi o Program Ograniczenia Niskiej Emisji, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Realizacja programu będzie opierała się między innymi na dofinansowaniu inwestycji, związanych z modernizacją systemów grzewczych. Pierwsze organizacyjne spotkanie na którym pojawią się Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Łodzi odbędzie się już 4 lutego w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Pomologicznej w Skierniewicach.

Skierniewiczanie cały czas wykazują bardzo duże zainteresowanie ekologicznymi programami. Pokazała to nie tylko akcja zbierania deklaracji na montaż alternatywnych źródeł energii, ale także poprzednie inicjatywy dotyczące modernizacji systemów ogrzewania. Tym razem pojawiła się kolejna szansa na wsparcie prośrodowiskowych działań. Chodzi o Program Ograniczenia Niskiej Emisji, który znalazł się na liście priorytetów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach programu pojawi się możliwość pozyskania dofinansowania na działania związane z modernizacją systemów grzewczych. Dofinansowaniem objęte będą m.in.

a) koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji; 

b) koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem; 

c) koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń; 

d) koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia; 

e) koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u wraz z materiałami; 

f) koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej; 

g) koszty budowy węzła cieplnego; 

h) koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Aby poinformować mieszkańców jakie korzyści niesie PONE oraz inne programy finansowane przez Fundusz zorganizowane zostanie pierwsze informacyjne spotkanie. Udział w nim potwierdzili już między innymi Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Łodzi: Pani Magdalena Jankowska-Kostrzewa oraz Pan Grzegorz Leszczyk. Spotkanie zaplanowano na dzień 4 lutego od godziny 9:00 do godziny 11:00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach, który mieści się przy ulicy Pomologicznej 8. 

Serdecznie zapraszamy do udziału

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.