Komunikaty UM

Nabór kandydatów do komisji konkursowej - punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłaszamy nabór do komisji opiniującej oferty złożone w ramach konkursu na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną.
  1. Kandydatów do komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) - z wyłączeniem podmiotów biorących udział w konkursie.
  2. Kandydatury osób można zgłaszać pisemnie do dnia 25 listopada 2022 r. do godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Skierniewice, Biuro Obsługi Interesanta ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice lub przesłać drogą elektroniczną na adres: n.bielska@um.skierniewice.pl
  3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej miasta www.skierniewice.eu oraz w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice, pokój nr 108.
  4. W przypadku zgłoszeń wysyłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Skierniewice, potwierdzona pieczęcią wpływu.
  5. Kandydat na członka komisji konkursowej zobowiązany jest:
  • zapoznać się z przepisami prawa regulującymi zasady zlecania zadań publicznych i udzielania dotacji, w tym w szczególności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  • zapoznać się z warunkami otwartego konkursu ofert, określonymi w ogłoszeniu o tym konkursie.
  1. Zastrzega się możliwość dokonania wyboru członka komisji konkursowych spośród zgłoszonych kandydatów bez podawania uzasadnienia dokonania wyboru.
  2. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych określi Prezydent Miasta Skierniewice stosownym zarządzeniem.
  3. Prace komisji odbywać się będą w godzinach pracy Urzędu.

 

Pliki do pobrania

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.