Nieodpłatny Punkt Pomocy Prawnej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA SKIERNIEWICE

Urząd Miasta Skierniewice zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z 2018 r. poz. 14678, poz. 2212)  od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna jest realizowana w następujących punktach według poniższego harmonogramu:

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Skierniewice,  ul. Senatorska 12,  pok. nr 2, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.


PUNKT NR 1
(prowadzi: Miasto Skierniewice)
Godziny przyjęć:
poniedziałek 12.00-16.00 (radca prawny)
wtorek 12.00-16.00 (radca prawny)
środa 8.00-12.00 (adwokat lub radca prawny)
czwartek 8.00-12.00  (adwokat)
piątek 8.00-12.00  (adwokat)

PUNKT NR 2
(prowadzi: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY” z Łodzi)
Godziny przyjęć:
poniedziałek 08.00-12.00  (adwokat lub radca prawny)
wtorek 08.00-12.00  (adwokat lub radca prawny)
środa 12.00-16.00  (adwokat lub radca prawny)
czwartek 12.00-16.00  (adwokat lub radca prawny)
piątek 12.00-16.00  (adwokat lub radca prawny)

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktów porad lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub umówić się na wizytę domową.

Zapisy przyjmowane są w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i  Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice:  telefonicznie -  nr tel. 46 834 51 77 i pod adresem e-mail:

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?
  • wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego,    
  • poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
  • sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym,    
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.    
  • uzyskaniu wsparcia zw. z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?
  • nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
  • osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Pliki do pobrania

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.