Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych

ul. Senatorska 12
Naczelnik: Zbigniew Sawicki


tel. 46 834-51-74
email:

Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych realizuje zadania z zakres pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym środków z Unii Europejskiej. Wydział m.in. przygotowuje i rozlicza dofinansowywane projekty. Jest organem analizującym sytuację w sferze dofinansowań, na bieżąco raportując Prezydentowi o potencjalnych możliwościach pozyskiwania zewnętrznych dotacji. Pracownicy wydziału stale współpracują z wszytkimi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi miasta, spółkami miejskimi oraz pracownikami innych Urzędów i instytucji w celu realizacji prowadzonych projektów partnerskich. Ważnym filarem działalności wydziału jest także popularyzacja informacji o krajowych i zagranicznych funduszach oraz systemach zarządzania nimi. 

 Kliknij i przyczytaj aktualności, dotyczące pozyskiwanych środków


Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych realizuje zadania z zakresu:

 • pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w tym środków z Unii Europejskiej, przygotowanie i rozliczanie projektów w tym zakresie,
 • dokonywanie analizy dostępnych źródeł dofinansowania i przedstawianie Prezydentowi informacji o możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz bieżąca analiza budżetu Miasta dla potrzeb realizowanych zadań.
 • współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi z terenu Miasta oraz pracownikami innych Urzędów i instytucji w celu realizacji projektów, w szczególności realizacji projektów partnerskich.
 • zarządzania finansowego projektami inwestycyjnymi i nie inwestycyjnymi współfinansowanymi z pomocowych środków krajowych i europejskich,
 • gromadzenie, aktualizacja i popularyzacja w Urzędzie i wśród partnerów lokalnych informacji o krajowych i zagranicznych funduszach oraz o systemach zarządzania nimi,
 • informowania o możliwościach pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przez organizacje pozarządowe i zainteresowane podmioty z terenu miasta,
 • monitorowania realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych przez komórki organizacyjne Urzędu, przygotowywanie bieżącej informacji na ten temat,
 • współpracy z komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami  organizacyjnymi Miasta przy opracowywaniu procedur zarządzania projektami współfinansowanymi w ramach funduszy strukturalnych,
 • programowania rozwoju Miasta we współdziałaniu z innymi wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz analiza zjawisk  ekonomicznych i społecznych.
 • prowadzenie bazy danych dotyczącej uczestnictwa Miasta w programach pomocowych,
 • współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnego składania wniosków aplikacyjnych i wspólnej realizacji przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, z przedstawicielami instytucji właściwych w sprawach pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji programów pomocowych,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w sprawach związanych z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych,
 • współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych realizowanych zadań,
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej oraz innych dokumentów dla projektów których celem jest uzyskanie zewnętrznych źródeł finansowania,
 • udzielanie wyjaśnień na potrzeby kontroli dot. realizacji projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków finansowych.
 • organizowanie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, dotyczących programów wspólnotowych i możliwości ich realizacji.
 • przygotowywanie oraz sporządzanie niezbędnych sprawozdań i informacji dotyczących realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.