Wydział Kultury i Promocji Miasta

ul. Senatorska 12
Naczelnik: Dawid Szymczak


tel. 46 834-51-93 e-mail: kultura@um.skierniewice.pl

Wydział Kultury i Promocji Miasta prowadzi i koordynuje sprawy dot. kultury, imprez masowych, turystyki, ochrony zabytków, promocji miasta i współpracy z zagranicą. W szczególności do zadań Wydziału należy:

 • współpraca ze środowiskami twórczymi, instytucjami kultury, organizacjami społeczno-kulturalnymi i edukacyjnymi, podmiotami wspierającymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie kultury, turystyki, edukacji historycznej i promocji;
 • realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury i sztuki, ochrony zabytków, turystyki oraz nadzór nad prawidłowością realizacji zawartych umów w tym zakresie;
 • planowanie środków budżetowych na realizację zadań w zakresie kultury, ochrony zabytków, turystyki, promocji i współpracy z zagranicą oraz prowadzenie związanej z tym sprawozdawczości;
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dorocznych nagród Prezydenta Miasta Skierniewice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dorocznych stypendiów za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
 • prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury oraz spraw dotyczących ich tworzenia, przekształcania i likwidacji;
 • współpraca oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań statutowych przez miejskie instytucje kultury: Centrum Kultury i Sztuki, Miejską Biblioteką Publiczną, Biuro Wystaw Artystycznych, Izbę Historii Skierniewic;
 • wydawanie zezwoleń i odmowa wydania zezwolenia na organizowanie imprez masowych;
 • współdziałanie z Radą Seniorów;
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem tytułu „Honorowy Ambasador Miasta Skierniewice” oraz tytułu „Wokulski Roku”,
 • współorganizowanie na terenie miasta obchodów rocznicowych i uroczystości patriotycznych;
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
 • współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 • działanie w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej;
 • prowadzenie działań związanych z rozwojem turystyki w mieście i współpraca ze stowarzyszeniami turystycznymi w tym zakresie;
 • podejmowanie działań promujących Miasto;
 • opracowanie i dystrybucja folderów, materiałów reklamowych, wydawnictw informacyjnych dotyczących Miasta;
 • prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem herbu Miasta;
 • koordynowanie, inspirowanie i organizowanie współpracy z miastami partnerskimi w zakresie podejmowania działań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i społecznym;
 • organizacja wizyt delegacji zagranicznych przebywających w Mieście Skierniewice”;
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.