Sesje Rady Miasta

XXXVII sesja Rady Miasta Skierniewice

25 listopada 2021 roku o godz. 12.00 odbędzie sie w formie korespondencyjnej XXXVII sesja Rady Miasta Skierniewice.

Porządek dzienny:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVI.2021 z XXXVI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 28 października 2021 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2021-2025 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Skierniewice, na których zamieszkują mieszkańcy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Skierniewice, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Skierniewice.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Skierniewice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 11 na rzecz najemcy, wraz z prawem związanym w postaci współwłasności w częściach ułamkowych nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 8/4 o powierzchni 0,0489 ha, położonej w obrębie 16, przy ul. Stanisława Domarasiewicza 1A w Skierniewicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Prymasowską, Konstytucji 3-go Maja, Jagiellońską, Rawską, Wschodnią, Aleją Niepodległości, Stefana Batorego, Strykowską, Placem Św. Floriana i Senatorską.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulicy Feliksów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Tadeusza Kościuszki i Zwierzyniecką oraz terenem kolejowym.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Jana III Sobieskiego, Aleją Macieja Rataja, Wiaduktem oraz terenem kolejowym, uchwalonego uchwałą Nr IX/96/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 czerwca 2019 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony przy ulicach: mjr Henryka Sucharskiego, Łowickiej i Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Skierniewice w 2022 roku.
 23. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Skierniewice w roku szkolnym 2020/2021.
 24. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 19 października 2021 roku do 15 listopada 2021 roku.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wolne wnioski i oświadczenia.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie sesji.

 Kliknij i zapoznaj się z projektami uchwał.

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.