Sesje Rady Miasta

XXXVI sesja Rady Miasta Skierniewice

28 października 2021 roku o godz. 16.00 w sali  konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach odbędzie się trzydziesta szósta  sesja Rady Miasta Skierniewice. 

Porządek dzienny obrad: 

 Kliknij i pobierz projekty uchwał!

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uwagi do porządku dziennego.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXV.2021 z XXXV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 30 września 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2021-2025 wraz z prognozą długu na lata  2021-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska Miasta Skierniewic na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”.(załącznik w formie elektronicznej)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Skierniewice.   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Skierniewice oznaczonej numerem działki 780/2 o powierzchni 0,0276 ha, położonej przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Skierniewicach (obręb 8).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 na rzecz najemcy, wraz z prawem związanym w postaci współwłasności w częściach ułamkowych nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 96/20 o powierzchni 0,0517 ha, położonej w obrębie 4, przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 22 w Skierniewicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 13  na rzecz najemcy, wraz z prawem związanym w postaci współwłasności w częściach ułamkowych nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 62/13 o powierzchni 0,0738 ha, położonej w obrębie 4, przy ul. Jana III Sobieskiego 41/45  w Skierniewicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Nowobielańską, Szarych Szeregów, gen. Aleksandra Narbuta Łuczyńskiego i Armii Krajowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony  w rejonie ulic: Widok, Tadeusza Wagnera, Melchiora Wańkowicza, Szarych Szeregów i Stanisława Konarskiego.  
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Skierniewice.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miasta Skierniewice.
 19. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Skierniewice za lata 2019-2020.
 20. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 21 września 2021 roku do 18 października 2021 roku.  
 21. Interpelacje i zapytania radnych. 
 22. Wolne wnioski i oświadczenia. 
 23. Sprawy  różne.
 24. Zamknięcie sesji.
   

 

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.