Sesje Rady Miasta

XXXV sesja Rady Miasta Skierniewice

W czwartek 30 września 2021 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej ośrodka sportu i rekreacji przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta Skierniewice.

Porządek dzienny obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXIV.2021 z XXXIV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 12 sierpnia 2021 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2021-2025 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Skierniewicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 12/1 o powierzchni 0,5288 ha, położonej w obrębie 5, przy ul. Unii Europejskiej w Skierniewicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 468/2 o powierzchni 0,0698 ha, położonej przy ul. Artyleryjskiej w Skierniewicach (obręb 7).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/7/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wykonania podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasta Skierniewice na lata 2021-2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej na lata 2023-2025”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Łabędzkiego i Niecałą.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulic: Działkowej, Juliana Jerzego Gójskiego i kpr. Tadeusza Skrzypka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie Alei prof. Szczepana A. Pieniążka i ul. Mszczonowskiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej
 15. ul. Czerwonej nr 163021 E na odcinku od ul. Marii Skłodowskiej – Curie do ul. Fabrycznej oraz ulicy Przemysłowej nr 163136 E na odcinku od ul. Czerwonej do ul. Grabina położonych w mieście Skierniewice i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mieście Skierniewice.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023”. załącznik w formie elektronicznej
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skierniewice.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.
 22. Informacja z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za I półrocze 2021 roku.
 23. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 5 sierpnia 2021 roku do 20 września 2021 roku.
 24. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2020.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wolne wnioski i oświadczenia.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie sesji.

Do pobrania: Projekty uchwał 

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.