XXXI Sesja Rady Miasta Skierniewice

Przed nami kolejna sesja Rady Miasta Skierniewice, która odbędzie się 27 maja o godz. 15:00. Tradycyjnie obrady będą odbywały się w formie korespondencyjnej. Transmisja na naszej stronie. Porządek obrad poniżej.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XXX.2021 z XXX sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 29 kwietnia 2021 roku.
4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Skierniewice za rok 2020 (z uwagi na obszerność materiału, Raport przekazany w wersji elektronicznej)
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2021-2025 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek 663/3 o powierzchni 0,0101 ha i 663/4 o powierzchni 0,0136 ha, położonej przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Skierniewicach (obręb 3).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 1212/4 o powierzchni 0,0039 ha, położonej przy ul. Witkacego w Skierniewicach (obręb 3).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 21/69 o powierzchni 0,1405 ha, położonej w obrębie 7, przy ul. 1-go Maja w Skierniewicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej numerem działki 1075 o powierzchni 0,0168 ha, położonej przy ul. Przerwy – Tetmajera w Skierniewicach na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem działki 669/3 o powierzchni 0,0111 ha, położonej przy ul. Mszczonowskiej w Skierniewicach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta położony pomiędzy ulicami: Piekarską, Młynarską i Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulicy Feliksów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Armii Krajowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Mszczonowską, Mikołaja Kopernika, Aleją Niepodległości i Rawską.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Ludwika Waryńskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mieście Skierniewice.
20. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej działającego na terenie Miasta Skierniewice za rok 2020.
21. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 21 kwietnia 2021 roku do 18 maja 2021 roku.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Zamknięcie obrad.

Materiały do pobrania [TUTAJ]

 

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.