Sesje Rady Miasta

XLVII sesja Rady Miasta Skierneiwice

Zapraszamy na XLVII sesję Rady Miasta Skierniewice w środę 7 marca 2018 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej ośrodka sportu, przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach.

Porządek dzienny :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XLVI/2018 z XLVI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 18 stycznia 2018 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2018 - 2024 wraz z prognozą długu na lata 2018 – 2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej na lata 2018-2022”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami działek 197/19 i 197/23 o łącznej powierzchni 0,3296 ha, położonych przy ul. Młynarskiej w Skierniewicach (obręb 12).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 201/5 o powierzchni 0,0093 ha, położonej przy ul. Batorego w Skierniewicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 185/6 o powierzchni 290 m², położonej przy ul. Mszczonowskiej 19 w Skierniewicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Stefana Czarnieckiego w Skierniewicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach poprzez zmianę siedziby z ul. Senatorskiej 10 w Skierniewicach na ul. Stanisława Rybickiego 6 w Skierniewicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół, niepublicznych ośrodków oraz niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych na terenie Miasta Skierniewice oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta Skierniewice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Skierniewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań wspierających integrację osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Skierniewice.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mieście Skierniewice.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice przez Klub Łączności LOK SP7KMX w Skierniewicach.
 19. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Skierniewice za rok 2017.
 20. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku funkcjonującej przy Prezydencie Miasta Skierniewice i Staroście Skierniewickim za 2017 rok.
 21. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Skierniewice za rok 2017.
 22. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej działającego na terenie miasta Skierniewice za rok 2017.
 23. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
 24. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 9 stycznia 2018 roku do 23 lutego 2018 roku.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wolne wnioski i oświadczenia.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie sesji.

 

Pliki do pobrania

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.