Sesje Rady Miasta

XLVI Sesja Rady Miasta

W czwartek 18 stycznia 2018 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta Skierniewice

Porządek dzienny obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XLV/2017 z XLV sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 18 grudnia 2017 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2018 - 2024 wraz z prognozą długu na lata 2018 – 2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Skierniewicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/70/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Skierniewicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/59/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach poprzez zmianę siedziby z ul. Senatorskiej 10 w Skierniewicach na ul. Stanisława Rybickiego 6 w Skierniewicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów kulturalnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nagrody „Parowozy Kultury” oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historyczne Skierniewic i nadania jej statutu oraz w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Skierniewic w pieczęci Muzeum Historycznego Skierniewic.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Skierniewice na lata 2018-2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 15/64 o powierzchni 77 m2, położonej przy ul. Cichej w Skierniewicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ul. Reymonta w Skierniewicach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Strykowskiej, Stefana Batorego, 1-go Maja oraz Placu Dąbrowskiego.
 17. Przedłożenie sprawozdań z pracy Komisji Rady Miasta Skierniewice za 2017 rok oraz planów pracy Komisji na 2018 rok.
 18. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 6 grudnia 2017 roku do 8 stycznia 2018 roku.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i oświadczenia.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie sesji.

Pliki do pobrania

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.