Sesje Rady Miasta

XLIV sesja Rady Miasta Skierniewice

30 czerwca o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Skierniewice.  

 Kliknij i pobierz projekty uchwał

Porządek dzienny:
 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uwagi do porządku dziennego.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XLIII.2022 z XLIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej  w dniu 30 maja 2022 roku.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasto Skierniewice za rok 2021.- debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Skierniewice za rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Skierniewice wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za     2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Skierniewice za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz z prognozą długu na lata 2022-2040.    
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta położony pomiędzy ulicami: Lipową, Kalinową, Krzywą i Zadębie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Mszczonowską, Mikołaja Kopernika, Aleją Niepodległości i Rawską.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie skrzyżowania ulic: Jana III     Sobieskiego i Joachima Lelewela.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Strykowskiej, Stefana Batorego, 1-go Maja oraz Placu Dąbrowskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Rawską, Wschodnią i     Mikołaja Kopernika.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie     nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami działek 1650/5 o powierzchni 0,1000 ha i 102/4 o powierzchni 0,0111 ha, położonych     przy ul. Działkowej w Skierniewicach (obręb 3).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 362/5 o powierzchni 0,0613 ha, położonej przy  ul. Zwierzynieckiej w Skierniewicach (obręb 8).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto Skierniewice na rok szkolny 2022/2023.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2023-2033.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję     pogotowia rodzinnego działających na terenie Miasta Skierniewice.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Skierniewice.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze rowerowej w Mieście Skierniewice.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Mieście Skierniewice.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży     pożarnych, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta Skierniewice dotyczącego skarg na działalność Prezydenta Miasta Skierniewice.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta Skierniewice dotyczącego skarg na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.     
 28. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 17 maja 2022 roku do 20 czerwca 2022 roku.     
 29. Interpelacje i zapytania radnych.     
 30. Wolne wnioski i oświadczenia.
 31. Sprawy różne.
 32. Zamknięcie obrad.

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.